zaterdag 3 juli 2010

Reacties op Elsbeth Etty en het antisemitisme

 

Reacties op Elsbeth Etty en het antisemitisme

http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000476.html

IMO Blog, 2010

De reacties onder Elsbeth Etty's artikel over antisemitisme waren weer van een bedroevend NRC niveau.


Zo schrijft iemand dat de Palestijnen niks met de Holocaust te maken hebben maar er wel het slachtoffer van zijn. De toenmalige moefti van Jeruzalem vergeten we even, net als het virulente Palestijnse antisemitisme, dat gedeeltelijk door de Duitsers (met hulp van de moefti) naar het Midden-Oosten is overgebracht. Een grote meerderheid van de Palestijnen stond volgens onderzoek achter de nazi's tijdens de oorlog. Zie bijvoorbeeld dit citaat:

"The Palestinian Arabs show on all levels a great sympathy for the new Germany and its Fuhrer, a sympathy whose value is particularly high as it is based on a purely ideological foundation," a Nazi official in Palestine wrote in a letter to Berlin in 1937.

A British Foreign Office report from 1939 reports of "news of a consignment of arms from Germany, sent via Turkey and addressed to Ibn Saud (king of Saudi Arabia), but really intended for the Palestine insurgents." Britain's chief military officer in Mandatory Palestine also noted reports "regarding import of German arms at intervals for some years now."

British documents from the same period, and German records photographed by an American spy and sent to the British government, said that a number of Nazi agents were sent to Mandatory Palestine, in order to forge alliances with Palestinian leaders, and urge them to reject a partition of the land between the Jewish and Arab populations.

A second Nazi agent, Dr. Franz Reichart, was reported to be actively working with Palestinian Arabs by the British Criminal Investigation Division "to help coordinate Arab and German propaganda." Reichart was also head of the German Telegraphic Agency in Jerusalem.

German records show that the Nazis viewed the establishment of a Jewish state with great concern. A 1937 report from German General Consulate in Palestine said: "The formation of a Jewish state… is not in Germany's interest because a (Jewish) Palestinian state would create additional national power bases for international Jewry such as for example the Vatican State for political Catholicism or Moscow for the Communists. Therefore, there is a German interest in strengthening the Arabs as a counter weight against such possible power growth of the Jews."


Een enkele zeer vaste lezer van mijn blog herkent dit citaat misschien, want ik heb dit artikel vorig jaar al eens besproken. De Palestijnen zijn echter ook op een andere manier medeplichtig: ze hebben consequent geprobeerd de Joodse immigratie naar Palestina te verhinderen, door Joodse gemeenschappen aan te vallen en te weigeren met het Mandaat mee te werken en enige oplossing te accepteren zolang Joden nog naar het land mogen immigreren. Een stop van de immigratie was een van de hoofdeisen tijdens de grote Arabische opstand van 1936, en deze leidde er dan ook toe dat de Britten de Joodse immigratie sterk aan banden legden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen bekend werd hoe het de Joden in bezet Europa verging, en na de oorlog bleef men iedere oplossing blokkeren waarbij Joodse vluchtelingen in Palestina zouden worden toegelaten. De moefti heeft persoonlijk geïntervenieerd toen de Geallieerden een deal met de nazi's hadden gesloten om een transport Joodse kinderen naar Palestina te laten gaan in ruil voor de vrijlating van gevangen genomen nazi's. Opvallend is dat de Palestijnen nooit enig berouw over dergelijke schandelijke zaken hebben getoond, er nooit serieus kritiek is gekomen op de Palestijnse positie en collaboratie met de nazi's, en dit tot op de dag van vandaag wordt ontkend en/of verzwegen (vergelijk daarmee de discussie in Israel, waar men zeer openhartig praat over eigen (vermeende) misdaden en wat wel en niet begrijpelijk of noodzakelijk was of leek op het moment dat deze plaatsvonden). De mensen die het hardst roepen dat Israeli's en Joden hun verleden kritischer moeten bekijken ontkennen ieder Palestijns onrecht.

Ook werd zoals gezegd Etty fel aangevallen omdat zij zegt dat de Nakba en de Holocaust onvergelijkbaar zijn. Wij moeten begrijpen, aldus een reageerder, dat voor de Palestijnen en moslims in het algemeen ander onrecht en leed belangrijker is, en de Holocaust niet de maat der dingen is. Het is één ding ander onrecht belangrijker te vinden, een ander om zelf ook in antisemitisme te vervallen of te weigeren het probleem te zien. Je kunt als moslim op zijn minst erkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden en dat Joden daar de les uit hebben getrokken dat ze sterk moeten zijn en niet zomaar op anderen kunnen vertrouwen. En je zou ook onderscheid moeten kunnen maken tussen bewust gepleegde genocide zonder dat de betreffende bevolkingsgroep daar enige aanleiding toe gaf, en onrecht en geweld dat voortkomt uit een oorlog, een oorlog waarin je eigen volk of dat waarmee je sympathiseert ook een aandeel had. (Zie ook artikel Etnische zuiveringen.

Iemand anders schrijft:

Het begaan van een misdaad, ter compensatie van leed dat door een eerdere misdaad is aangericht, is nooit en nimmer te rechtvaardigen. De oprichting van de staat Israel was zo'n misdaad, waarbij vele duizenden Palestijnen werden vermoord of verjaagd. Het is lang geleden, en de staat Israel heeft ampele gelegenheid gehad om de overlevende slachtoffers en hun nabestaanden enige compensatie aan te bieden.

Met dank aan de Palestijnse lobby en de campagne die zij sinds ca. 2000 voert, niet zozeer tegen de bezetting maar tegen de staat Israel en haar bestaansrecht, kom je dit soort onzin tegenwoordig onder iedere discussie over Israel tegen. Die Palestijnen werden gedood omdat zij de oorlog hadden verklaard aan de Joodse gemeenschap in Palestina, niet omdat de Joden de Holocaust op onschuldige Palestijnen wilden wreken. Het Palestijnse leiderschap was die oorlog begonnen omdat zij weigerde een compromis te sluiten en het land te delen, en ook weigerde om samen te leven met de Joden op basis van gelijkwaardigheid. Sommigen zeiden een Joodse gemeenschap van maximaal 10% van de bevolking te accepteren, mits zij bereid waren onder Arabisch-islamitische heerschappij te leven, zoals Joden dat eeuwenlang hadden gedaan in het Midden-Oosten, met wisselend succes en met wisselende niveaus van discriminatie en anti-Joods geweld. Maar dat wordt allemaal vergeten of ontkend of als zionistische propaganda afgedaan. Hij komt daarna nog met etnische zuiveringen op de Westoever en genocide in Gaza aanzetten, wat natuurlijk grote onzin is. Ten eerste groeit de bevolking in beide gebieden, ten tweede is Israel uit Gaza weg en wordt de enige Israelische soldaat die er nog zit gevangen gehouden door Hamas, ten derde laat Israel dagelijks meer dan 100 vrachtwagens met hulp door, ten vierde heeft Gaza ook een grens met Egypte en ten vijfde heb ik geen berichten gelezen van massale sterfte in Gaza. In tegendeel, ik ben veel foto's tegengekomen van goed gevulde winkels en markten, Gazanen in auto's en in het zwembad etc. Het getto van Warschau zag er wel anders uit, met overal duidelijk ondervoede mensen, soms met blote voeten en alleen een paar vodden, wezenloos voor zich uit starend. Niet ieder onrecht is genocide, nog los van het feit dat veel van het leed in Gaza door Hamas, de daadwerkelijke machthebbers, wordt veroorzaakt.

Iemand anders schrijft:

Het misbruik dat Israel van de Holocaust maakt mag ook wel wat vaker aan de orde gesteld worden.
Volgens mij is de les van de Holocaust niet dat de Israel vanwege de Holocaust in 1948 een etnische zuivering mocht uitvoeren, maar kunnen we van de Holocaust juist leren dat het exclusieve nationalisme van de ene groep gemakkelijk leidt tot slachtoffers in een andere groep.


Dat nationalisme gevaarlijk kan zijn en tot uitsluiting en erger kan leiden, is inderdaad een les die je uit de Holocaust kunt trekken, en eigenlijk uit iedere oorlog tussen verschillende landen en/of volken. De Joden hebben echter ook de vreemde en verwerpelijke les uit de Holocaust getrokken dat zij zich voortaan moeten kunnen verdedigen en dus politieke en militaire macht nodig hebben. Men kwam tot de conclusie dat het antisemitisme niet zal verdwijnen - nadat op de Verlichting met zijn nadruk op gelijkheid en vrijheid, en de pogingen tot assimilatie alleen maar nieuwe pogroms volgden, was die hoop bij velen vervlogen. Israel mocht natuurlijk geen etnische zuivering uitvoeren, net zo min als de Palestijnen dat mochten of wie dan ook dat mag, los van of er wel of geen Holocaust heeft plaatsgevonden. Dat deed Israel dan ook niet. Je moet niet alles geloven wat Gretta Duisenberg en consorten zeggen, en Ilan Pappe was geen neutrale historicus, maar iemand die zei dat de feiten ondergeschikt zijn aan de politieke strijd.
Die les over nationalisme zouden de Arabieren overigens ook wel kunnen gebruiken. Hamas roept in haar handvest op tot het doden van alle Joden, en Hamas vertegenwoordigers en geestelijken die verbonden zijn met Hamas wakkeren de Jodenhaat geregeld aan en roepen op tot de heilige strijd voor een Arabisch Palestina. Dat er in Israel niet meer slachtoffers zijn gevallen komt niet omdat het Hamas (en andere gewapende groeperingen) aan de wil daartoe zou ontbreken maar doordat Israel tegenwoordig vrijwel alle aanslagen weet te verijdelen.

Tot slot beweerde iemand dat het zogenaamde 'filosemitisme' net zo erg is als antisemitisme, een modieuze stelling in pro-Palestijnse kringen. Dat antisemitisme-etiket dat sommigen aankleeft is natuurlijk toch niet zo fraai en dan is het handig de bal op deze manier terug te kunnen kaatsen. Filosemieten zouden alles wat Israel doet goedpraten, en daarmee hun eigen schuldgevoel over Nederlands niet zo fraaie rol tijdens de Holocaust wegpoetsen. Leuk geprobeerd, maar in de eerste plaats is alles wat Israel doet goedpraten lang niet zo erg als Joden uitschelden en erger. Zelfs als die zogenaamde filosemieten blind zouden zijn voor wat Israel en Joden aan minder fraais doen is dat nog geen misdaad. Bovendien kunnen de Joden met zoveel vijanden best een paar vrienden en sympathisanten gebruiken, en is het een heel zuiver motief om het om die reden voor Israel en Joden op te nemen. Antisemitisme wordt wel 'de oudste haat' genoemd, en geen enkel volk is zozeer vervolgd als de Joden. Om de sympathie die de Joden bij sommigen oproepen op een lijn te stellen met Jodenhaat, met pogingen hen uit te sluiten, te vervolgen, en hen basale rechten te ontzeggen (zoals het recht op een staat en onafhankelijkheid) is welhaast Orwelliaans. De meeste 'filosemieten' hebben echter ook wel zo hun kritiek op Israel, alleen treden ze daar wat minder mee naar buiten.
Maar je hoeft geen filosemiet te zijn om tot het inzicht te komen dat Israel bestaansrecht heeft, dat bestaansrecht onterecht door steeds meer mensen wordt ontkend en de Palestijnen en Arabieren ook zo hun lessen uit het verleden te leren hebben.

Ratna Pelle

 

1 opmerking: