vrijdag 2 april 2010

Israel in Nederlandse verkiezingsprogramma's

 
Opvallend dat vooral de linkse partijen duidelijke standpunten innemen in hun verkiezingsprogramma's over Israel. Volgens alledrie de linkse partijen zijn de Klaagmuur, de oude stad van Jeruzalem en de Joodse begraafplaats op de Olijfberg 'bezet Arabisch gebied' waar niet gebouwd mag worden. GroenLinks roept expliciet op tot erkenning van Hamas, ondanks diens wens, zoals o.a. verwoord in haar handvest, om Israel te vernietigen en alle Joden te doden, en ook roept GroenLinks op om ons in Europees verband hard te maken voor opschorten van het associatieverdrag. Jammer, dat GL daardoor voor mij al op voorhand afvalt als mogelijkheid om op te stemmen.
 
De paragraaf van de PvdA klinkt helaas niet echt beter: het hecht veel waarde aan het misleidende en bevooroordeelde Goldstone rapport, het wil dat Fatah en Hamas zich verzoenen wat er hoogstwaarschijnlijk op neer zal komen dat Fatah nog radikaler wordt tegenover Israel, en het wil de grenzen tussen Israel en Gaza open hebben, ondanks de wapensmokkel en diverse pogingen van Hamas om in Israel aanslagen uit te voeren en meer soldaten te ontvoeren. En het noemt wel de nederzettingen (iedere woning zelfs) als obstakel voor vrede, maar negeert de Palestijnse opruiing en antisemitische haatpropaganda en het geweld dat ook door Fatah aanhangers en activisten wordt gebruikt.
 
Het is dus weer eens schier onmogelijk om te stemmen voor een sociaal economisch links beleid (en het eindelijk eens ter discussie stellen van de grootste miljarden slurpende subsidie van Nederland, de hypotheekrenteaftrek), voor zorg voor natuur en milieu boven meer automobiliteit, en tegelijkertijd voor een fair beleid tegenover Israel. Wanneer wordt die progressieve pro-Israel partij nou eens opgericht??
 
RP
---------------
 
Israel in NL verkiezingsprogramma's
do 01-04-2010
 
 
Israel is ongeveer het enige buitenland dat de verkiezingsprogramma's van Nederlandse partijen haalt. Verbondenheid is er, hoewel niet altijd positief. Wat wil de partij waarop u wilt gaan stemmen met Israel? Wij vonden citaten uit een aantal programma's, maar compleet is de verzameling niet: ziet u een relevant citaat, mail het ons dan!

Het volgende vonden wij, in alfabetische volgorde.
Wij zochten vergeefs naar CDA, PVV, D66, Christen Unie en SGP. Wat zeggen zij? Uw aanvullingen en correcties per email zijn meer dan welkom.

Groenlinks-programma:
"Nederland zet zich in voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het internationaal recht. De regering praat met alle partijen, inclusief Hamas. Zij stelt schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak. Binnen de EU zoekt zij steun om het associatieverdrag met Israël zo nodig op te schorten."

PvdA -programma:
"Een onmiddellijke stop van de bouw van nederzettingen door Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Deze nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal en bovendien is iedere nieuwe woning in de nederzettingen een nieuw obstakel naar vrede. Daartegenover staat een stop van het beschieten van burgerdoelen in Zuid-Israël door radicalen in de Gazastrook. Aanvallen op burgerdoelen zijn illegaal en volledig onacceptabel, ongeacht wie ze uitvoert.
Het openstellen van de grenzen tussen Israël en Gaza. Zonder open grenzen raakt de Gazaanse economie nog verder achterop, waardoor armoede en radicalisering om zich heen zullen grijpen.
De Palestijnse groepen Hamas en Fatah dienen zich te verzoenen. Zonder eensgezindheid tussen beide groeperingen is vrede in de regio onmogelijk.
Nader onderzoek naar de vermeende misdaden tijdens de Gaza-oorlog op basis van het VN-rapport Goldstone.
Directe hervatting van de vredesonderhandelingen."

SP-programma:
"Israël heeft recht op erkende en veilige grenzen, de Palestijnse bevolking heeft recht op een eigen staat. Wanneer de Palestijnse Autoriteit de Verenigde Naties om erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat vraagt, hoort Nederland dat verzoek te steunen. Nederland houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de Veiligheidsraad."

VVD-programma:
"De VVD beschouwt de aanblijvende instabiliteit in het Midden-Oosten als een bedreiging voor de veiligheid en de toekomst van deze regio, evenals voor die van Europa en Nederland. De VVD erkent het bestaan van de staat Israël, ondersteunt het recht van de staat Israël om zichzelf te verdedigen, en beschouwt de Palestijnse Hamas en de Hezbollah als terroristische groeperingen. Zij worden pas als gesprekspartner aanvaard als ze de drie voorwaarden van de VS en de EU accepteren, te weten erkenning van de staat Israël, het afzweren en bestrijden van terrorisme, en gemaakte afspraken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit nakomen."

(met dank aan blogger Maduraatje )

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten