zaterdag 20 maart 2010

Kabinet: uitspraken Gretta Duisenberg over Zionistische invloed verwerpelijk

 
Eindelijk wordt de subsidie aan Gretta Duisenbergs 'Stop de Bezetting' ter discussie gesteld. Het is mogelijk en waarschjnlijk meer dan in onderstaand artikel gesuggereerd, want United Civilians for Peace (gefinancierd door Oxfam Novib, ICCO en Cordaid, die allen vette subsidies van de overheid ontvangen) heeft een budget van een half miljoen per jaar en financiert daar allerlei anti-Israel clubs van. Een paar jaar geleden heeft zij SdB 10.000 Euro gegeven.
 
Met de miljaren bezuinigingen die voor de deur staan lijkt mij UCP een prima kandidaat om eens flink te gaan snoeien. Met ontwikkelingshulp hebben haar activiteiten niets te maken, en waarom zou de regering in tijden van crisis een anti-Israel lobby club moeten financieren? Het ministerie kan eisen dat Oxfam etc. hun financiering aan UCP stopzetten, evenals aan het programma Linkis dat heet voor 'bewustwordings activiteiten' in Nederland te zijn, en dat onder andere EAJG en het Palestina Komitee subsidie heeft gegeven.
 
RP
------------
 
Kabinet: uitspraken Duisenberg 'verwerpelijk'
Geplaatst: 18 maart 2010 10:15, laatste wijziging: 18 maart 2010 10:17
van onze redactie politiek
 
DEN HAAG - Het kabinet noemt recente uitspraken van activiste Gretta Duisenberg over zionistische joden die de Nederlandse regering zouden domineren, verwerpelijk.
 
Duisenberg, echtgenote van de overleden PvdA-politicus en bankier Wim Duisenberg, voert al jaren actie voor de Palestijnse zaak. Daarbij komt zij regelmatig in het nieuws met stevige uitspraken. In januari zei ze dat ,,zionistische joden met orthodoxe christenen de regering domineren. Met orthodoxe christenen bedoel ik zeker de ChristenUnie en leden van het CDA.''

Op kritische vragen hierover van Kamerleden van die partijen en de SGP, antwoordt minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) dat ,,de verwerpelijke uitlatingen'' van Duisenberg ,,in eerste instantie op haarzelf betrokken moeten worden en niet op de bevolkingsgroepen wier belangen zij zegt te vertegenwoordigen, dan wel beoogt aan de kaak te stellen''.

Verhagen

Volgens Verhagen is ,,noch Israël, noch de Palestijnse Autoriteit, noch het vredesproces gediend met beschuldigingen, antisemitisme of discriminerende uitspraken.''

In 2007 heeft het actiecomité Stop de Bezetting dat Duisenberg runt, 2500 euro subsidie gekregen uit een fonds dat Oxfam Novib, Icco en Cordaid hebben ingesteld, drie organisaties die door de Nederlandse regering worden gesubsidieerd.

Verhagen stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het bij deze 2500 euro gebleven is. Bovendien ging het niet om overheidsgeld; donateurs van de betrokken organisaties zijn opgedraaid voor deze kosten.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten