vrijdag 10 januari 2014

Open brief Christenen voor Israël aan PGGM

 

Het komt niet vaak voor dat Christenen voor Israel zich in zulke stevige taal uitlaat. Echter dat ‘Magen David Adom’ genoemd zou zijn, blijkt een misverstand.

PGGM investeert in diverse bedrijven en landen waar ook het nodige op aan te merken is. Natuurlijk, two wrongs don’t make a right, maar het is wel heel erg selectief op deze manier. Het boycotmiddel is juist daarom een paardemiddel, dat altijd veel kwaad bloed zet bij degenen die het treft. Er wordt immers niet meer gepraat maar de deur wordt met een knal dicht geslagen. En dat leidt over het algemeen niet tot een meer welwillende houding aan de andere kant. De kans dat Israel haar beleid zal aanpassen, zoals de Volkskrant in haar commentaar van vandaag naievelijk beweert, lijkt dan ook erg klein. Wel zal niet alleen PGGM maar ook Nederland hier door Israel op worden aangekeken en mede verantwoordleijk gesteld, wat ook blijkt uit het –wederom – ontbieden van de ambassadeur in Tel Aviv.

 

RP

---------

Open brief aan Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers PGGM

http://christenenvoorisrael.nl/2014/01/open-brief-aan-raad-van-bestuur-raad-van-commissarissen-en-medewerkers-pggm/

Vrijdag 10 Januari 2014 13:58 CET

Nijkerk, 10 januari 2014

Onlangs kwam uw besluit in de openbaarheid om te stoppen met uw beleggingen in vijf Israëlische banken, vanwege de aanwezigheid van Joodse dorpen in wat genoemd wordt de Westbank. U bent blijkbaar van mening dat Joden daar niet mogen wonen. Wij, samen met vele honderdduizenden verontruste Nederlanders, willen u oproepen om uw besluit te herzien.

·        U als pensioenfonds schijnt de behoefte te hebben om zich te bemoeien met internationale politiek. U beperkt zich tot Israël. We hebben niets vernomen over uw beleid ten aanzien van China en Saoedi-Arabië. U belegt o.a. in de Bank of China (China bezet Tibet), en in Koninklijke Olie, die zaken doet met Arabische landen (en we weten dat het grootste deel van de Arabische landen de staat Israël niet erkent en systematisch Joden weert). Wij zijn verbaasd over uw eenzijdige verontwaardiging ten opzichte van Israël. Wat zijn de stappen die u onderneemt in terugtrekking van uw beleggingen in China of de Arabische landen? Of bent u van mening dat Joden anders moeten worden behandeld dan andere mensen?

·        In de onderhandelingen met de vijf Israëlische banken ging het niet alleen over hun eigen vestigingen in de omstreden gebieden, maar uw eisen gingen verder: u verweet de banken dat hun rekeninghouders actief zijn in deze gebieden. Niet meer een boycot dus van de omstreden gebieden, maar een boycot van heel Israël. Onder andere het ‘Magen David Adom’ (het Israëlische Rode Kruis) zou zijn activiteiten in deze gebieden moeten stopzetten. Hiermee impliceert u dat goede medische hulp aan de Israëlische én de Palestijnse bevolking in deze gebieden moet worden ontzegd. Verbazingwekkend voor een pensioenfonds dat de gelden van personeel uit de zorg beheert.

·        U benadrukt in de media dat uw beslissing niet voortkomt vanuit politieke druk. Dat lijkt ons vanzelfsprekend, want het Ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt uitdrukkelijk géén voorstander te zijn van een boycot. Het Israëlisch-Palestijns conflict is een intern conflict, het bestuur van de omstreden gebieden is onderdeel van de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Met uw inmenging en die van andere bedrijven zoals Vitens en Royal HaskoningDHV, oefent u economische druk uit op één van de partijen, om zo een door u gewenste oplossing van het conflict te forceren. U beschadigt het gecompliceerde vredesproces. Wij kunnen het daarom niet anders zien als een politieke boycot-actie tegen de Israëlische bevolking.

Wij zijn graag bereid tot een gesprek met u.
Vanwege de ernst van uw actie zien wij ons genoodzaakt de volgende acties te ondernemen:

o   Wij zullen op maandagmorgen 13 januari 2014 ons bij het hoofdkantoor van PGGM verzamelen om onze diepe verontwaardiging te laten blijken. Indien nodig zullen wij onze acties in de komende weken en maanden voortzetten.

o   Wij roepen alle deelnemers van het Pensioenfonds PGGM op om bij PGGM hun verontwaardiging kenbaar te maken en druk uit te oefenen om beslissing ten aanzien van investeringen in Israël te herzien. Wij zullen zorginstellingen, kerken, vakbonden en politiek oproepen om uw selectieve verontwaardiging te veroordelen en hier consequenties aan te verbinden.

o   Wij roepen medewerkers van PGGM op om bij de Ondernemingsraad hun ongenoegen over dit onderwerp aan te kaarten.

o   Wij zullen het Ministerie van Buitenlandse zaken oproepen om zich eenduidig uit te spreken tégen de actieve boycot van Israëlische bedrijven (ook buiten de omstreden gebieden), en dit in Nederland te ontmoedigen. Daarnaast zullen wij parlementsleden en media van alle mogelijke informatie voorzien om de eenzijdigheid van uw handelen aan de kaak te stellen.

Graag vernemen wij uw reactie.

Hoogachtend,

Roger F.G. van Oordt, directeur Christenen voor Israël
Dick Schutte, voorzitter Christenen voor Israël

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten