vrijdag 8 juli 2016

Ook Vaticaan vraagt om rechtstreekse onderhandelingen over Heilige Land

 


In Kerknet werd op 6 juli aandacht besteed aan een opmerkzame vraag vanuit het Vaticaan om rechtstreekse onderhandelingen over het Heilige Land. Met elkaar strijdende partijen op te roepen tot rechtstreekse onderhandelingen is op zichzelf prima, maar het is daarbij noodzakelijk dat het Vaticaan ook de tekortkomingen van Palestijnse kant benoemt, omdat die nog het meest verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het vastlopen van eerdere onderhandelingen.

Mgr. Ivan Jurkovič, de waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN, roept dus de Israëlische en Palestijnse leiders op tot ‘moed voor het vredesproces’. Volgens hem zou er nog steeds ‘geen afdoende oplossing zijn gevonden voor de Palestijnse kwestie zoals gesteld in Resolutie 181 en in de onderhandelingen zou geen substantiële vooruitgang worden geboekt’.

Het is voor de hand liggend dat medewerkers van het Vaticaan oproepen tot onderhandelingen en zich ook inzetten voor een onafhankelijke en soevereine staat waarin Palestijnen ‘in waardigheid kunnen leven en zich vrij kunnen verplaatsen’. Dit Vaticaanse streven doet echter geen recht aan de positie van Israël omdat het enkel uitgaat van een wens voor de toekomst en niet stilstaat bij de huidige Palestijnse wandaden, laat staan die concreet te benoemen. Zo is bijvoorbeeld het enkel vaststellen dat ‘er een spiraal van geweld’ zou zijn veel te neutraal uitgedrukt. Het Palestijns geweld tegen onschuldige Israëlische burgers is immers de grootse oorzaak van die geweldsspiraal, waar Israël op reageert. Zou de Palestijnse agressie stoppen, dan zou daarmee gelijk een eind komen aan de geweldsspiraal.

De Vaticaanse diplomatie rept ook niet over het feit dat President Mahmoud Abbas Israël niet als Joodse staat wil erkennen. Erger nog, in de zomer van 2013 zei Abbas tegen Egyptische media: “In een uiteindelijke resolutie zullen we in ons land geen enkele Israëli zien, civiel of militair”. Duidelijker kan het niet gezegd worden, maar het Vaticaan schijnt horende doof te zijn voor deze uitspraak van Abbas. In dit verband is het trouwens interessant te weten wat er in Resolutie 181 staat over rechten van minderheden, namelijk dat ‘die in elke staat (Joodse / Palestijnse, Tj.T.) gerespecteerd moeten worden’.

Afgaande op de woorden van Abbas zal een Joodse minderheid dus niet worden gerespecteerd in beoogd Palestina. Dit voornemen staat een duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen zeker in de weg. Het alleen de Vaticaanse hand boven het Palestijnse hoofd houden, doet dat al evenzeer.

Tjalling

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/vaticaan-vraagt-rechtstreekse-onderhandelingen-over-heilige-land

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten