dinsdag 2 december 2014

Abbas schreef boek over complot nazi's en zionisten

 

Het krijgt nauwelijks aandacht, het wordt gezien als iets uit het verleden dat los staat van de positie van Abbas heden ten dage, maar dat blijkt onterecht. Abbas schreef in 1982 een proefschrift in Moskou, waarin hij de Holocaust bagatelliseert en de zionisten er mede verantwoordelijk voor stelt. Op vragen van de Haaretz gaf hij eerder ontwijkende antwoorden, die in de Westerse media veelal werden uitgelegd als dat hij er niet meer achter zou staan.

 

In het jaar 2011 verscheen een nieuw boek van Abbas, gebaseerd op dit proefschrift, getiteld 'De andere kant: De geheime relatie tussen nazi's en zionisten' (Billsan Publishing House, Ramallah, 2011). 
Abbas adverteert momenteel voor het boek op zijn voortdurend geactualiseerde en zeer gebruiksvriendelijk ontworpen officiële website. Degenen die het niet willen kopen in de boekwinkels van Ramallah, kunnen het boek gemakkelijk pagina voor pagina online lezen - maar alleen in het Arabisch.

Abbas zegt bij voorbeeld in zijn boek: 'De zionistische beweging gaf geen enkele ondersteuning, noch financieel, noch op een andere manier aan de slachtoffers van de nazi's, en stond ook geen andere zijde toe om wat voor hulp dan ook beschikbaar te stellen. De zionistische beweging hield informatie geheim, die hem van achter de gettomuren en uit de concentratiekampen bereikte. Informatie, die wellicht aan het licht had gebracht wat er werkelijk is gebeurd.'

 

Het moge duidelijk zijn dat het verspreiden van dergelijke onzin over de zionisten – de Joden die Israel hebben opgebouwd – niet bijdraagt aan een sfeer van vrede en verzoening. De zionisten deden wat zij konden voor de slachtoffers van de Holocaust. Ze hebben mensen naar bezet Europa overgebracht, al wachtte hen een vrijwel zekere dood, om informatie te verzamelen en kontakten te leggen. Ze hebben mensen vrij gekocht van de nazi’s, ze hebben ook in een apart bataillon tegen de nazi’s gevochten, maar de Britten hielden dit lange tijd tegen omdat ze niet wilden dat de zionisten zo ervaring in vechten opdeden.

 

Juist de Palestijnen heulden samen met Hitler. Mufti Hai Amin al Husseini collaboreerde met de nazi’s, en zij financierden waarschijnlijk de Arabische opstand tegen de Britten, de Joden in Palestina en gematigdere Palestijnen. De mufti importeerde de nazi propaganda tegen de Joden en verzorgde met hun steun radio uitzendingen in het Arabisch om deze propaganda verder te verspreiden. De nazi’s konden op veel steun rekenen van zowel de Palestijnen als andere Arabieren. In het licht van dit alles zijn de aantijgingen van Abbas meer dan cynisch. Het wordt tijd dat hij hierop wordt aangesproken. In een aantal landen is Holocaust ontkenning verboden en kun je ervoor in de bak belanden, maar Abbas geldt ondertussen nog steeds als de man van vrede.

 

RP

---------

 

Abbas schreef boek over complot nazi's en zionisten

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/5021-abbas-schreef-boek-over-complot-nazis-en-zionisten

Woensdag, 26 November 2014 16:01

3

·          

·          

·         De Palestijnse president Machmoud Abbas schreef in 1982 in Moskou een proefschrift, waarin hij niet alleen twijfelt aan de moord op zes miljoen Joden door de nazi's en het bestaan van de gaskamers.

 

 

Hij gaat zelfs nog een stap verder en beschuldigt de zionistische beweging, dat deze in het geheim heeft samengewerkt met de nazi's en zelfs de genocide op de Europese Joden voor zijn eigen doeleinden zou hebben ondersteund.

In het jaar 2011 verscheen een nieuw boek van Abbas, gebaseerd op dit proefschrift, getiteld 'De andere kant: De geheime relatie tussen nazi's en zionisten' (Billsan Publishing House, Ramallah, 2011). 
Abbas adverteert momenteel voor het boek op zijn voortdurend geactualiseerde en zeer gebruiksvriendelijk ontworpen officiële website. Degenen die het niet willen kopen in de boekwinkels van Ramallah, kunnen het boek gemakkelijk pagina voor pagina online lezen - maar alleen in het Arabisch.

Abbas zegt bij voorbeeld in zijn boek: 'De zionistische beweging gaf geen enkele ondersteuning, noch financieel, noch op een andere manier aan de slachtoffers van de nazi's, en stond ook geen andere zijde toe om wat voor hulp dan ook beschikbaar te stellen. De zionistische beweging hield informatie geheim, die hem van achter de gettomuren en uit de concentratiekampen bereikte. Informatie, die wellicht aan het licht had gebracht wat er werkelijk is gebeurd.'

Volgens Abbas hebben in de Tweede Wereldoorlog de leiders van de zionistische beweging zich verbonden met de leiding van de nazi's. Maar waarom zouden ze dat hebben gedaan?
Abbas gelooft, dat het zionisme voor de Tweede Wereldoorlog niet veel volgelingen in de wereld had. Zo schrijft hij: 'De Joden in Europa in het algemeen en de Joden in Oost-Europa in het bijzonder hebben het zionisme niet geaccepteerd en geloven er ook niet in.'

Dr. Edy Cohen, een researchmedewerker aan het Onderzoeksinstituut voor Internationale Media van de Israëlische Bar-Ilan Universiteit, is uitgebreid ingegaan op de kwestie.
'Als je het boek helemaal leest, ervaar je dat volgens Abbas voor de zionistische leiders de vervolging en de bedreigingen van de Joden wenselijk en aanvaardbaar waren, omdat die ertoe leidden, dat ze teruggingen naar Israël. Naar zijn mening waren alle middelen juist om dit doel te bereiken. Zelfs de collaboratie met de nazi's', zei Cohen.

Abbas gaat zelfs zo ver, dat hij beweert dat de zionistische beweging zou hebben geweigerd om duizenden Joden voor de Holocaust te beschermen, om 'het aantal slachtoffers te laten toenemen en na het einde van de oorlog uitkeringen ontvangen.' In zijn visie zijn de oprichter van de natie David Ben-Goerion en zijn opvolgers criminelen die mede de schuld voor de uitroeiing van de Joden dragen.

In zijn begin jaren tachtig geschreven proefschrift presenteert Abbas al deze en soortgelijke bizarre theorieën. Het proefschrift werd in 1984 in Jordanië gepubliceerd. 
De eerste editie van het boek toont op de voorkant een Israëlische soldaat met een Jodenster op zijn helm naast een nazi-soldaat met een swastika op zijn helm. De belangrijkste stelling van Abbas in dit werk was, dat de zionisten de Holocaust voor de Joden hebben genegeerd, hen als het ware hadden opgeofferd om later aanspraak te kunnen maken op een vaderland voor henzelf.

Abbas is in het verleden vaak bekritiseerd als ontkenner van de Holocaust. Hij wees dat heftig af. In een interview met de Israëlische krant Ha'aretz verklaarde hij in 2003 dat de Holocaust 'verschrikkelijk, een onvergeeflijke misdaad tegen de Joodse natie, een misdaad tegen de menselijkheid is, die de mensheid niet mag accepteren. De Holocaust was zo'n verschrikkelijke zaak dat niemand kan beweren dat ik die zou ontkennen.'

Zoals de wetenschapper Dr. Edy Cohen vaststelde in zijn onderzoek, argumenteert Abbas echter tegenover de Israëlische en Amerikaanse media anders dan tegenover de Arabische media. Zo verdedigde hij in 2013 in een interview met de Libanese satellietzender Al Mayadeen heftig de stellingen van zijn boek en betuigde, dat hij iedereen, die de relatie tussen zionisme en nazisme ontkent, van het tegendeel wil overtuigen.

Cohen ontdekte, dat er een grote kloof gaapt tussen de min of meer duidelijke uitspraken en publicaties van Abbas in het Engels en wat hij schrijft in het Arabisch en laat verspreiden door de Palestijnse Autoriteit, en op zijn officiële website verschijnt.

NAI.

Voor meer informatie over dit boek zie nieuwswebstite Ynet

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten