zondag 29 september 2013

Geert Wilders en de miezerige mannetjes (IMO)

 
Pechtold-Wilders-2
 
 

= IMO Blog =

De discussie over de PVV en rechts-extremisme is de afgelopen week weer opgelaaid. Aanleiding is een artikel van onderzoekgroep Kafka over de aanwezigheid van diverse extreemrechtse en neo-nazistische groeperingen op de PVV manifestatie van vorige week zaterdag. Kafka schrijft:

Van elke extreemrechtse partij of organisatie die momenteel actief is in Nederland, van extremistische nationalisten tot radicale neonazi's, was de aanhang aanwezig. Enkele organisaties hebben zich nadrukkelijk kunnen manifesteren en ook Vlaamse extremisten sloten zich hier bij aan. Van de meeste organisaties was de leiding en een belangrijk deel van het kader aanwezig.

Daarnaast werd de Hitlergroet gebracht en met zogenaamde Prinsenvlaggen gezwaaid, vlaggen die in de jaren '30 door de NSB werden gebruikt. Kafka spotte mensen (meestal kader en al langer actief zijnde activisten) van Blood en Honour, Voorpost, Identitair Verzet, Zwart Front en de NVU, en meldt dat een informele bijeenkomst van Stormfront op dezelfde dag niet was doorgegaan omdat een groot deel van de actieve leden op de PVV demonstratie was. Er waren ook veroordeelde rechts radikalen aanwezig, zoals Paul Peters die geregeld op Duitse nazi demonstraties verschijnt en veroordeeld is voor de vernieling van een Joodse begraafplaats in 2001.

De PVV heeft zich altijd duidelijk gedistantieerd van Holocaustontkenners, antisemieten en (gewelddadige) rechts-extremisten, dus je zou zeggen dat men verbolgen was over de grote aanwezigheid van deze mensen. Je zou denken dat men gebruik van nazi- of extreemrechtse symbolen op de manifestatie zou verbieden en in zou grijpen wanneer de Hitlergroet gebracht werd. Je zou verwachten dat 'gewone demonstranten', de Henk en Ingrids, de hardwerkende Nederlander die alleen maar boos is op het kabinet omdat-ie zich genaaid voelt, deze mensen duidelijk zouden maken dat ze niet welkom zijn. Maar dat alles gebeurde niet. Na afloop bedankte Geert Wilders de aanwezigen voor de geweldige demonstratie. Nergens nam hij enige afstand van de rechts-extremisten. Pas toen het CIDI ernaar vroeg, verklaarde hij: "De PVV verwerpt uiteraard alles wat riekt naar nationaal-socialisme en extremisme."

In antwoord op een vraag van D66 leider Pechtold tijdens een Kamerdebat of 'de heer Wilders alsnog afstand wil nemen van neonazi's en andere rechts-extremisten op de manifestatie' antwoordde Wilders als volgt: "wat een zielig, miezerig en hypocriet mannetje is het toch", en: "hij is te klein, te miezerig om ook maar een moment serieus te nemen", en: "Ik ga me niet verantwoorden tegenover Pechtold, in geen honderdduizend jaar". Elders heeft hij het over 'een of twee idioten' die 'misschien' aanwezig waren, en waardoor hij nu als een halve nazi wordt weggezet. En ja, Pechtold had een fatwa tegen hem uitgesproken, het was een 'license to kill die hij gaf, en als er geweld tegen mij of andere PVV-ers wordt gepleegd dan heeft Pechtold dat op zijn geweten'.

We kennen Wilders wel van de hyperbolen, en ook van zijn niet erg fijngevoelig taalgebruik. Maar ik kon mijn oren nauwelijks geloven toen ik de scheldkanonnade tegen Pechtold hoorde. Nadat Pechtold zijn vraag tot drie keer toe herhaald had, zei Wilders dat "het voor zich spreekt dat mijn aanhang daar niets heeft met antisemitisme, extremisme en dat soort idioterie". Waarna hij weer over Pechtolds miezerigheid verder ging. Waarom zei hij niet dat die mensen zijn manifestatie misbruikten? Dat die lui bij hem niks te zoeken hebben omdat hij van Joden houdt en zij Joden haten? Dat ze op kunnen rotten? Waarom was al zijn woede gericht tegen Pechtold, de boodschapper, en niet tegen het tuig dat op zijn demonstratie afkwam?

Ik begrijp het werkelijk niet, want ondanks alle kritiek die ik op Wilders en de PVV heb, dacht ik altijd dat ze wel oprecht pro-Israel waren, al vullen ze dat wel erg op hun eigen manier in. Wilders noemt zichzelf een Jodenvriend, en de PVV hekelt geregeld antisemitisme uit islamitische hoek. Nu blijkt dat men in feite alleen oog heeft voor het gevaar van antisemitisme uit die hoek, en het klassieke antisemitisme van extreem rechts compleet negeert en bagatelliseert. Een beetje zoals links het antisemitisme in extreemlinkse kring en uit de moslimhoek bagatelliseert en negeert.

Ik heb daar vaker over geblogd en dat gehekeld, zoals onlangs nog wat betreft Peter Edel die geregeld schrijft voor Joop.NL. Spreek je webmaster Fansisco van Jole aan op het antisemitische verleden van Edel, dan ontkent hij en zegt dat men onderzoek naar Edel heeft gedaan en niks problematisch heeft gevonden. Mijn eerdere blog over Edel en Joop noemde hij 'een beetje sneu'. Joop is niet het enige probleem. Edel kreeg in diverse (extreem)linkse fora zoals Ravage de ruimte om zijn bizarre ideeën over de medeverantwoordelijkheid van de Joden voor de Holocaust, de vermeende Joodse achtergrond van veel nazi kopstukken en het racistische en gewelddadige karakter van het Joodse geloof te verspreiden. SP prominent Karel Glastra van Loon schreef het voorwoord voor zijn boek 'De schaduw van de Ster'. De blindheid van links voor antisemitisme blijft niet beperkt tot Edel. Linkse parlementariërs zijn regelmatig gespot op demonstraties waar ook Hamas- en Hezbollah aanhangers aanwezig waren en antisemitische leuzen werden gescandeerd, zoals Femke Halsema in 2006 op een demonstratie kort na de Tweede Libanon Oorlog. Ook SP politici waren op deze en andere betogingen te vinden, en Harry van Bommel liep in 2009 in een demonstratie waar vlak achter hem werd opgeroepen tot een nieuwe intifada. In veel gevallen distantieerde men zich nauwelijks of heel schoorvoetend van deze extremistische en antisemitische uitlatingen. Peter Edel werd in 2003 wel nog hard aangevallen in sommige linkse actiebladen en Jan Marijnissen distantieerde zich van zijn boek. De geestelijke hygiëne binnen links is helaas nog flink achteruit gegaan sindsdien.

Het blijkt erg moeilijk te zijn om antisemitisme en louche figuren, uit welke hoek ze ook komen, te herkennen en eenduidig te veroordelen. Op rechtse blogs wordt geregeld de samenwerking van links met of op zijn minst aanwezigheid van extreemlinkse figuren van bijvoorbeeld de Internationale Socialisten gehekeld, en met islamisten die bij Hamas zijn betrokken, zoals vooral vaak op anti-Israel activiteiten te zien is (dat laatste bijvoorbeeld bij de Gaza vloot). En op linkse blogs wordt niet alleen Wilders, maar de hele pro-Israel scene weggezet als gevaarlijk rechts en nationalistisch. Ook ik ben daar al voor racist uitgemaakt. Ik kon het nauwelijks geloven toen ik twee jaar geleden op een bekende rechtse blog (ik meen Amsterdam Post) een artikel tegenkwam dat verdacht veel begrip toonde voor Anders Breivik. Dat op sommige linkse blogs alles wat rechts staat van de PvdA als 'bruin' wordt bestempeld is haast even verwerpelijk. Wanneer je werkelijk tegen extremisme, racisme, xenofobie en antisemitisme bent, moet je dit veroordelen ongeacht aan wiens kant het zich bevindt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat je je eigen straatje schoon houdt voordat je over het straatje van de buurman begint.

Het gaat te ver om te stellen dat een linkse blogger verantwoordelijk is voor alle rotzooi en onzin die namens links te berde wordt gebracht, en ik voel me zelf ook niet verantwoordelijk voor de shit die sommige (zogenaamde) Israel vrienden uitkramen. Wat wel verwacht kan worden is dat iedere organisatie kritisch is op 'foute' geluiden binnen de eigen gelederen en op eigen activiteiten, en dat iedere website antisemitisme en racisme veroordeelt en niet toelaat. Ga geen samenwerkingsverbanden aan met mensen die er bedenkelijke ideeën op nahouden, enkel omdat je het op een bepaald punt wel eens bent. En spreek de organisatoren van demonstraties of acties er op aan als zich daar extreme lui bij ophouden, of beter nog, blijf er zelf voortaan weg. En wanneer uit naam van jouw partij of ideologie of geloof walgelijke dingen worden gedaan of gezegd, veroordeel dat dan ook. Niet enkel plichtmatig, met een verveelde ondertoon, of met een totale ontkenning van de ernst van de zaak, maar oprecht en betrokken. Iedere ideologie of religie is vatbaar voor misbruik en extremisme, niemand is er immuun voor, dus wees waakzaam.

Ratna Pelle

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten