woensdag 8 mei 2013

Hof van Versailles: Israël handelt volgens internationaal recht

 

De ideële spaarbank ASN sloot in 2006 OV-multinational Veolia uit van haar ‘beleggingsuniversum’, omdat Veolia meewerkte aan een tramlijn (lightrail) die door Oost-Jeruzalem zou lopen, volgens veel pro-Palestijnse actiegroepen in strijd met het internationaal recht. Na dit succes hebben de activisten nog meermaals tegen Veolia actie gevoerd, o.a. bij openbare aanbestedingen door overheden.

 

De PLO had Veolia in Frankrijk voor de rechter gedaagd vanwege haar bemoeienis met de tramlijn, maar het Hof van Versailles heeft onlangs geoordeeld dat Israel (en dus ook Veolia) niet strijdig handelt met het internationaal recht door de aanleg in oost-Jeruzalem.

 

De lightrail is operatief sinds 2011, maar wordt nog verder uitgebreid.

 

Wouter

____________

 

 

Hof van Versailles: Israël handelt volgens internationaal recht

http://likud.nl/2013/04/hof-van-versailles-israel-handelt-volgens-internationaal-recht/

Maandag, April 29, 2013 / Last Modified: Woensdag, Mei 1, 2013

·        Categorieën: UIT DE PERS 

 

Brabosh, 29 april 2013.

Ziehier een uitspraak die de vrienden van Israël zorgvuldig dienen te bewaren in hun archieven. Frankrijk is geen neutrale partij in het Arabisch-Israëlisch conflict, en het arrest van het Hof in Versailles is daarom ook van bijzonder groot belang.

 

De Franse bedrijven Veolia en Alstom hebben, na een openbare aanbesteding, een tramlijn aangelegd die Jeruzalem verbindt met het Oosten, tot in de gebieden die beheerd worden door de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) en de Palestijnse Autoriteit. Dat komt dus ook ten goede aan de Arabieren die daar wonen.

Echter, de PLO was van mening dat de Israëlische staat het Palestijnse grondgebied illegaal bezet en deze illegale bezetting verder continueert door de aanleg van een tramlijn die op zich al ongeoorloofd zou zijn.

De Bevrijdingsorganisatie van Palestina (PLO) had zich aldus in een lang proces tegen de Staat Israël geëngageerd voor het Hof van Beroep van Versailles, dat op 13 maart 2013 uitspraak deed. Het werd een totale afgang voor de PLO. Het Hof kwam tot verpletterende conclusies, die u misschien wat kunnen verwarren omdat in de reguliere media met geen woord over de uitspraak wordt gerept. Maar dat is niet de schuld van Israël maar van uw media.

Een bericht in Dreuz-info brengt meer opheldering. Het Hof van Versailles heeft geoordeeld dat Israël geen illegale activiteiten heeft ontplooid door de aanleg van een tramlijn naar de gebieden voorbij de Groene Lijn (de wapenstilstandslijn van april 1949), sinds kort om politieke motieven de “pre-1967-lijn” genoemd.

Het Hof oordeelde dat Israël juist heeft gehandeld binnen de Haagse Conventie op een wijze zoals een bezetter moet handelen: “de autoriteit van de wettelijke macht die in feite in handen werd gelegd van de bezetter, zal alle maatregelen treffen die hem ter beschikking zijn, om in zoverre dat mogelijk is, de openbare orde en veiligheid te herstellen, met inachtneming van, tenzij absoluut onmogelijk, de geldende wetgeving in het land.”

 

Bovendien ging het Hof van Versailles nog een stap verder door te oordelen dat de Conventies van Genève en van Den Haag enkel van toepassing zijn voor landen en voor hun ondertekenaars, en dat de PLO geen van beiden is. De PLO had geargumenteerd dat Israël de Conventies van Genève had geschonden door het “overbrengen” van burgers naar de betwiste gebieden en dat het daarbij eigendommen beschadigde alsmede een reeks andere beweringen.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) werd aldus door het Hof van Versailles in het ongelijk gesteld en veroordeeld door een boete van telkens 30.000 euro aan de verschillende maatschappijen die betrokken waren in de aanleg van de Light Rail met name aan Alstom, Alstom Transport en Veolia Transport.

Een onthullend arrest, door de westerse pers weliswaar werd doodgezwegen, maar dat u gerust mag vastspijkeren tegen de muur boven uw bed in de slaapkamer. Geïnteresseerden kunnen dit arrest hier (in het Frans) volledig doorlezen.

__________ 

Toevoeging van Likoed Nederland: niet alleen de PLO staat in haar hemd, ook alle bekende Nederlandse Israël-haters als Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt en Harry van Bommel (SP) ageerden tegen de tram, en verder nog:

·        De bekende Israel basher Eva Ludemann gebruikte in een artikel ook zo een beetje om de zin het woord ”illegaal”.

·        En Dries van Agt schreef vele polemieken tegen de tramlijn, waarop Likoed Nederland met hem in discussie ging in dagblad De Gelderlander. Van Agt beriep zich daarbij voortdurend op “het internationaal recht”. Hij blijkt toch niet zo een kenner daarvan. Wat een afgang voor een voormalige minister van Justitie.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten