zondag 20 januari 2013

Wie is wie bij de Knessetverkiezingen in Israel

 

Onder Balad staat:

"Kernpunten: tweestatenoplossing, Israel als binationale staat, recht op terugkeer van Palestijnen"

Dit vind ik vreemd, want je bent ofwel voor het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen, ofwel voor een tweestatenoplossing. Als je beide wil is dat onoprecht, en gaat het waarschijnlijk om een Arabische en binationale staat, niet een Arabische en Joodse staat en dus twee staten voor twee volken. Dit komt overeen met het officiële standpunt van de Palestijnse Autoriteit, dat ook zowel voor een tweestatenoplossing als voor het 'recht op terugkeer' is. Daar worden door het Westen nooit vragen over gesteld. Maar wanneer Likoed zegt voor een tweestatenoplossing te zijn en tegelijkertijd de bouw in de nederzettingen aanmoedigt, plaatsen journalisten en commentatoren daar wel direct vraagtekens bij.

 

De informatie hieronder is erg summier en je krijgt niet echt een indruk wat bijvoorbeeld de belangrijkste verschillen zijn tussen Kadima, Yesh Atid en Hatnua. 
 

RP

----------


Wie is wie bij de Knessetverkiezingen

http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Wie-is-wie-tijdens-de-Knessetverkiezingen1.html

DO 17-01-2013 

 

Op 22 januari vinden er in Israel verkiezingen voor het Parlement plaats. Bijna 6 miljoen kiezers bepalen de samenstelling van de Knesset die uit 120 zetels bestaat.

 
Israel is net als Nederland een land met veel kleine partijtjes. Een partij moet minimaal 2% van de stemmen krijgen om vertegenwoordigd te kunnen zijn. De laatste verkiezingen hadden plaats op 10 februari 2009. Die brachten een coalitie onder leiding van Benjamin Netanyahu (Likud) aan de macht. Hierna volgt een overzicht van de partijen die ditmaal meedoen. Een paar nieuwe partijen maken kans op meerdere zetels.

 

LIKUD-BEITEINU (EENHEID-ONS HUIS)

Lijsttrekker: Benjamin Netanyahu
Ideologische kenmerken: economisch liberaal, seculier
Zetels in Knesset: 27 (Likud), 15 (Israel Beiteinu)
Peilingen: 32-40 zetels
Electoraat: centrumrechtse kiezers (Likud), rechtse kiezers en Russen (Israel Beitenu)
Kernpunten: veiligheid, economisch liberalisme, verenigd Jeruzalem
Achtergrond: Ontstaan na fusie regeringspartijen Likud en Israel Beiteinu. Geleid door respectievelijk premier Benjamin Netanyahu en de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman. Likud werd geprezen om zijn liberaal economisch beleid, dat de werkloosheid significant zou hebben verminderd.

 

MIFLEGET HA'AVODA (ARBEIDSPARTIJ) 
 

Lijsttrekker: Shelly Yachimovich
Ideologische kenmerken: economisch links, sociaaldemocratisch
Zetels in Knesset: 8
Peilingen: 16-20 zetels
Electoraat: linkse, seculiere kiezers
Kernpunten: vereerlijking economie, voortzetting Vredesproces
Achtergrond: Verliet de afgelopen termijn de coalitie, een reeds opgeheven splinterpartij genaamd Atzma'ut (Onafhankelijkheid) bleef zitten. Vaart onder de nieuwe lijsttrekker een koers die voornamelijk gericht is op economische thema's. Zegt geen coalitie met Likud-Beiteinu te willen.   

 

HABAJIET HAJEHUDI
(HET JOODSE HUIS) 

 

Lijsttrekker: Naftali Bennett
Ideologische kenmerken: rechts-nationalistisch, religieus-conservatief
Zetels in Knesset: 3 (HaBajiet HaJehudi), 2 (Ichud Le'umi)
Peilingen: 15-18 zetels
Electoraat: conservatief-religieuze en rechtse kiezers
Kernpunten: veiligheid, instandhouding en bevordering Joodse karakter van de staat, geen territoriale concessies aan de Palestijnen, annexatie C-gebieden op Westoever
Achtergrond: Gefuseerd met Ichud Le'umi (Nationale Unie). Nieuw leven ingeblazen door jonge ondernemer die in korte tijd bijzonder populair is geworden. Bennett pleit voor een "realistische" koers ten aanzien van de Palestijnen en annexatie van de C-gebieden op de Westoever. 

 

SHAS
(ACRONIEM: SEFARDISCHE WACHTERS)

 

Lijsttrekker: Eli Yishai
Ideologische kenmerken: religieus-conservatief, charedisch-joods, sefardisch
Zetels in Knesset: 11
Peilingen: 10-13 zetels
Electoraat: sefardisch-orthodoxe kiezers
Kernpunten: instandhouding en bevordering orthodox-Joodse instituties, bestrijding instroom asielzoekers
Achtergrond: Wordt geleid door huidig Minister van Binnenlandse Zaken Eli Yishai. Andere koers gaan varen door plaatsing sociaal-progressieve Arjeh Deri op #2, waardoor er vanuit de partij tegenstrijdige geluiden over enerzijds immigratie en anderzijds de economie worden verkondigd. 


HATNU'A
(DE BEWEGING)

 

Lijsttrekker: Tzipi Livni
Ideologische kenmerken: seculier, mainstream, economisch liberaal, centrumpartij
Zetels in Knesset: N.v.t.
Peilingen: 6-11 zetels
Electoraat: centrum-linkse kiezers
Kernpunten: intensivering vredesproces, samenwerking centrum-linkse partijen om het rechts(-religieuze) blok buiten het centrum van de macht te houden.
Achtergrond: Opgericht door dissidenten uit Kadima en geleid door voormalig Minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni. Snoepte veel politici weg bij Kadima. 

 

YESH ATIED
(ER IS TOEKOMST)

 

Lijsttrekker: Yaïr Lapid
Ideologische kenmerken: seculier, economisch liberaal, centrumpartij
Zetels in Knesset: N.v.t.
Peilingen: 6-11 zetels
Electoraat: centrum-rechtse, seculiere kiezers
Kernpunten: sterkere scheiding kerk en staat, dienstplicht voor iedereen (ook voor Arabieren, ultra-orthodoxen), beperking macht religieuze partijen en instituties
Achtergrond: Geleid door Yair Lapid, beroemd tv-persoonlijkheid en zoon van voormalig politicus Tommy Lapid. 


JAHADUT HATORA ME'UCHEDET
(VERENIGD TORA JODENDOM)

 

Lijsttrekker: Ja'akov Litzman
Ideologische kenmerken: religieus-conservatief, ultra-orthodox, asjkenazisch
Zetels in Knesset: 5
Peilingen: 5-7 zetels
Electoraat: Haredisch-asjkenazische kiezers
Kernpunten: bestrijding seculiere instituties, bestrijding burgerlijk huwelijk, bescherming orthodoxe instituties, vrijstelling dienstplicht voor Yeshiva-studenten
Achtergrond: Ontstaan uit een fusie van de ultraorthodoxe Agudat Israel and Degel HaTora. 

 

MERETZ
(ENERGIE)

 

Lijsttrekker: Zahava Gal-On
Ideologische kenmerken: economisch links, groen, seculier
Zetels in Knesset: 3
Peilingen: 4-7 zetels
Electoraat: linkse kiezers, LGBT-kiezers
Kernpunten: mensenrechten, religieuze vrijheid, sociale rechtvaardigheid, milieu, tweestatenoplossing.

 

BALAD
(NATIONAAL DEMOCRATISCHE VERGADERING)

 

Lijsttrekker: Jamal Zahalka
Ideologische kenmerken: economisch links, progressief
Zetels in Knesset: 3
Peilingen: 3-4 zetels Electoraat: Israelische Arabieren
Kernpunten: tweestatenoplossing, Israel als binationale staat, recht op terugkeer van Palestijnen
Achtergrond: Behartigt belangen Israelische Arabieren


RA'AM- TA'AL
(VERENIGDE ARABISCHE LIJST -ARABISCHE VERNIEUWINGSBEWEGING)

 

Lijsttrekker: Ibrahim Sarsur
Ideologische kenmerken: religieus-islamitisch
Zetels in Knesset: 3
Peilingen: 3-4 zetels
Electoraat: Israelische Arabieren
Achtergrond: Behartigt belangen Israelische Arabieren. Populair onder Bedoeïenen. Ta'al geleid door bekende Ahmed Tibi.

 

CHADASH
(VERNIEUWING)

 

Lijsttrekker: Mohammad Barakeh
Ideologische kenmerken: marxistischcommunistisch, anti-zionistisch
Zetels in Knesset: 4
Peilingen: 3-4 zetels
Electoraat: Israelische Arabieren, extreemlinkse Joodse kiezers Kernpunten: bestrijding nationalistische sentimenten, co-existentie, milieu
Achtergrond: Arabisch-Joodse partij, gericht op Arabisch-Joods partnerschap. Behartigt belangen Israelische Arabieren. 


OTZMA LEJISRAEL
(KRACHT VOOR ISRAEL)

 

Lijsttrekkers: Arjeh Eldad en Michael Ben-Ari
Ideologische kenmerken: ultrarechts, conservatief
Zetels in Knesset: N.v.t.
Peilingen: 2-3 zetels
Electoraat: ultrarechtse kiezers
Kernpunten: Geen territoriale concessies aan Palestijnen
Achtergrond: Ontstaan na splitsing van Ichud Le'umi (Nationale Unie), dat opging in Habajiet HaJehudi (Het Joodse Huis). Wordt geleid door Knessetleden Arjeh Eldad en Michael Ben-Ari. Ben-Ari raakte de afgelopen jaren meerdere malen in opspraak om zijn controversiële uitlatingen o.m. over het deporteren van illegale immigranten. 

 

KADIMA
(VOORUIT)

 

Lijsttrekker: Shaul Mofaz
Ideologische kenmerken: economisch liberaal, centrumpartij
Zetels in Knesset: 21
Peilingen: 0-2 zetels
Electoraat: centrumlinkse en centrumrechtse kiezers
Kernpunten: tweestatenoplossing, tegengaan isolatie van de buitenwereld, hervorming zorg- en pensioenstelsel, tegen preventieve aanval op Iran
Achtergrond: Tijdens de vorige verkiezingen de grootste partij. In peilingen gedecimeerd door interne verdeeldheid afgelopen termijn en concurrentie van nieuwe centrumpartijen. Werd voorheen geleid door Tzipi Livni, die nu lijsttrekker is van HaTnu'a.

 

AM SHALEM
(Eén volk)


Lijsttrekker: Chaim Amsalem
Ideologische kenmerken: traditioneel-joods
Zetels in Knesset: N.v.t.
Peilingen: 0-2 zetels
Electoraat: modern-orthodoxe kiezers
Kernpunten: brug slaan tussen seculieren en religieuzen, versterken religieuze 'middenweg'
Achtergrond: Chaim Amshalem vertrok bij Shas na onenigheid met partij over religieuze thema's. Beoogt nu brug te slaan tussen seculieren en religieuzen, probeert gematigd-joods geluid te verkondigen.


DA'AM MIFLEGET PO'ALIEM
(DA'AM ARBEIDERSPARTIJ)

 

Lijsttrekker: Asma Agbarieh
Ideologische kenmerken: socialistisch
Zetels in Knesset: 0
Peilingen: 0-1 zetels
Electoraat: jonge, activistische, linkse kiezers
Kernpunten: sociale hervormingen, bestrijding discriminatie
Achtergrond: Was nauw betrokken bij de 'sociale protesten'. Afsplitsing van de communistische partij. Komt op voor de rechten van arbeiders en richt zich in het bijzonder op het bestrijden van (institutionele) discriminatie.

 


OVERIGE PARTIJEN

Aleh Yarok (Groene Blad), Piratenpartij, Eretz Chadasha (Nieuw Land), Dor-Bonei Ha'aretz (Seniorenpartij), Kulanu Chaveriem (We Zijn Allemaal Vrienden), Migleget Ha'am (De Volkspartij), Netzach (Eeuwigheid), Achim Anachnu (We Zijn Broeders), Brit Olam LeGe'ulat Jisrael (Verbond voor de Bevrijding van Israel), Chaim BeKavod (Leven met Waardigheid), HaTikva LeShinui (Hoop op Verandering), HaJisraelim (De Israeliërs), Koach LeHasjpia (Kracht om te Beïnvloeden), Or (Licht), Moreshet Avot (Erfgoed van de Vaders), Tzedek Chevrati (Sociale Rechtvaardigheid), Mitkademet Liberalit Democratit (Progressieve Liberaal-Democraten), One Future en The Economics Party.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten