dinsdag 6 september 2011

Wie wil vrede?

 

IMO Blog, 2011

De Palestijnse president Abbas zei onlangs nog maar eens dat de nagestreefde VN erkenning van een Palestijnse staat niet tegen Israel is gericht, maar slechts tegen de bezetting, en dat de Palestijnen niets liever willen dan onderhandelen om tot vrede te komen. Nou ja, indien Israel aan een serie eisen voldoet, want je kunt natuurlijk niet gaan onderhandelen zonder van tevoren al alles te hebben binnengehaald, nietwaar? De Jerusalem Post meldt:


The Palestinian Authority is prepared to listen to any proposals that would lead to the resumption of peace talks with Israel, PA President Mahmoud Abbas told members of the Fatah Revolutionary Council in Ramallah late Sunday.
Abbas reiterated his position that the peace talks should be based on a full cessation of construction in the settlements and acceptance of the pre-1967 lines as the borders of a Palestinian state. He also said that the talks should have a clear and acceptable timetable.
He said that the PA's statehood bid was not aimed at isolating or delegitimizing Israel.
"The goal is to delegitimize occupation which must end," he explained. "The Palestinians are the only people in the world who have remained under occupation."
Abbas added that the Palestinians have "knocked on all doors seeking the resumption of the peace talks, which is our first, second and third option."


Mooi gelogen. Israel dringt al jaren aan op onderhandelingen, waaraan de Palestijnse Autoriteit steeds weer nieuwe eisen stelt. Niet bouwen over de groene lijn (dus ook niet in de oude stad van Jeruzalem), en de pre-1967 wapenstilstandslijnen als grenzen van een Palestijnse staat en vlug een beetje. Onderhandeld hoeft er dan niet meer echt te worden, hooguit een paar praktische zaken geregeld. Toch geldt Israel als de partij die vrede tegenhoudt en Abbas als welwillend en toegeeflijk. Hij moet een erg goede spin doctor hebben.


Uit WikiLeaks blijkt ondertussen dat de PA weliswaar heeft beloofd de opruiing en het verheerlijken van geweld vanuit moskeeën en media tegen te gaan, en ook beweert dat men zich daaraan houdt, terwijl er niets veranderd is. Zo werd vorig jaar nog een preek gehouden waarin de volgende vredelievende woorden werden gesproken:

"Oh Muslims! The Jews are the Jews. The Jews are the Jews. Even if donkeys would cease to bray, dogs cease to bark, wolves cease to howl and snakes to bite, the Jews would not cease to harbor hatred towards Muslims. The Prophet said that if two Jews would be alone with a Muslim, they would think only of killing him. Oh Muslims! This land will be liberated, these holy places and these mosques will be liberated, only by means of a return to the Quran and when all Muslims will be willing to be Jihad Fighters for the sake of Allah and for the sake of supporting Palestine, the Palestinian people, the Palestinian land, and the holy places in Palestine. The Prophet says: 'You shall fight the Jews and kill them, until the tree and the stone will speak and say: 'Oh Muslim, Oh servant of Allah' - the tree and the stone will not say, 'Oh Arab,' they will say, 'Oh Muslim'. And they will not say, 'Where are the millions?' and will not say, 'Where is the Arab nation?' Rather, they will say, 'Oh Muslim, Oh servant of Allah - there is a Jew behind me, come and kill him.' Except for the Gharqad tree [tree mentioned in the Quran - Ed.], which is the tree of the Jews. Thus, this land will be liberated only by means of Jihad..."
[PA TV (Fatah), Jan. 29, 2010]


Ook blijft de PA terroristen eren zoals Dalal Mughrabi, de masterminds achter de moord op de Israelische Olympische ploeg in 1972, en de aanslag op de Sbarro pizzeria in Jeruzalem in 2002. Onlangs eerde de minister voor gevangenen de vrouw van de mastermind achter de bloedigste aanslag, die van de Pesach ceder in Netanya in 2002 waarbij 30 doden vielen en 140 mensen gewond raakten, met een bezoek en een plaquette.

Hoe vredelievend de Palestijnen zijn blijkt ook uit de logo's van diverse organisaties, en uit kinderprogramma's waarin keer op keer op keer wordt herhaald dat Jaffa, Beersheva, Tiberias, Akko en andere steden in Israel 'bezet Palestina' zijn, dat 'Palestina' grenst aan Syrië, Libanon en Egypte, dat 'Palestina' van de Middellandse zee tot de Jordaan loopt. Uit een recente enquête blijkt dat dergelijke propaganda zijn werking op de bevolking niet mist: grote meerderheden zijn tegen ieder compromis en onderschrijven radikale en zelfs antisemitische uitspraken.

Ondertussen laat Anja Meulenbelt op haar weblog de 'Vrouwen in het Zwart' aan het woord:

Vooral Israël, de VS en natuurlijk onze minister van BZ, Dappere Dodo Rosenthal zijn fel gekant tegen de eenzijdige onafhankelijkheid van de Palestijnen. De laatste tijd horen we de grijs gespeelde grammofoonplaat weer: 'alleen directe vredesbesprekingen tussen beide partijen kunnen tot een onafhankelijke Palestijnse staat leiden'. Maar er zijn geen vredesbesprekingen meer; ze worden al sinds 2008 geboycot door Israël en Amerika, terwijl het bouwen van de nederzettingen dag en nacht door gaat, Palestijnse huizen in Jeruzalem onteigend worden en Gaza nog steeds achter slot en grendel zit.
Wat is de achtergrond van de protagonisten van de 'eenzijdige onafhankelijk'? Uit de WikiLeaks onthullingen en de 'Palestine Papers', [zie ook onze juni nieuwsbrief] komt een beeld naar voren van een smekende Abbas, die samen met zijn hele Palestijnse autoriteit op de knieën liggend, steeds meer concessies doen voor die nooit opkomende vredeszon. Allerlei saillante details, maar wàt ze ook voorstellen: de buiging is nooit diep genoeg voor de koloniale Israëlische onderdrukker.


Knap bij elkaar verzonnen. De vredesbesprekingen worden niet geboycot door Israel en de VS; het was Abbas die er vanwege de Gaza oorlog de brui aan gaf, waarna ze nog heel eventjes werden hervat aan het einde van het moratorium op de bouw in nederzettingen van vorig jaar. Toen dat bijna was verstreken verscheen een tegenstribbelende Abbas aan de onderhandelingstafel, om er binnen een maand weer vandoor te gaan. Je zou maar onder druk worden gezet om ook enkele concessies te doen. Israel en de VS hebben niks geboycot.

Zie hier de 'smekende Abbas' die op zijn knieën ligt voor het machtige Israel:

 
 
Ratna Pelle
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten