woensdag 8 juni 2011

Derde dag op rij Rafah grensovergang Gaza gesloten door Hamas

 
Hamas verandert de Gaza strook in een openlucht gevangenis, in een concentratiekamp en straft de bevolking zo collectief voor, ja, voor wat eigenlijk? Het lijkt op een machtsstrijd met Egypte over de hoofden van de gewone bevolking, en misschien wil Hamas ook de handel via de tunnels (waar ze grof belastinggeld mee verdient) wel beschermen. Het is hoe dan ook een cynisch verhaal en gegeven dat na alle kritiek van Hamas op de blokkade zij nu zelf de grens sluit. Maar verwacht daarover geen verontwaardigde reacties van Van Agt, Stop de Bezetting en alle andere bekende zelfbenoemde voorvechters voor de Palestijnen.
 
RP
-----------

Third day in a row: Rafah crossing still closed - by Hamas

http://elderofziyon.blogspot.com/2011/06/third-day-in-row-rafah-crossing-still.html

Hamas' siege on Gaza continues.

For the third consecutive day, Hamas has not opened the Rafah crossings because of a disagreement with Egypt on logistics.

Egypt closed the crossings on Saturday morning for "administrative and technical" reasons, causing anger from the Gazans waiting to go to Egypt. But since Sunday, Hamas has closed the crossing.

It appears that one major reason Hamas is unhappy is that Egypt maintains a list of thousands of Gazans who are not allowed to enter Egypt. Hamas wants this list, which no doubt includes many of its members, to be discarded.

Notably, the crossing is open from the Egyptian side, and Gazans returning home from Egypt are being allowed through.

 Elder of Ziyon  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten