maandag 16 mei 2011

Joods Actueel niet verrast door onderzoek over antisemitismecijfers bij moslims

 
Is onderstaand artikel wat dik aangezet? Ik vrees het niet. In Nederland zijn veel ngo's ook verbijsterend eenzijdig als het het Israelisch-Palestijnse conflict betreft, maar in Belgie is het nog een paar graden extremer. Ik weet werkelijk niet of ik in Vlaanderen nog met een gerust hart in een Wereldwinkel kan kopen of geld doneren aan een derde wereld hulporganisatie....
 
Wouter
_______________
 
Joods Actueel niet verrast door onderzoek over antisemitismecijfers bij moslims
Donderdag 12 Mei 2011 9:20

Onthutsende resultaten uit een onderzoek van Jong in Brussel in samenwerking met de universiteiten van Gent, Leuven en Brussel.

Sociologe Jessy Siongers (VUB) ontdekte tijdens het onderzoek dat er bij een groot deel van de jonge Brusselse moslims welig antisemitische denkbeelden tieren, namelijk bij de helft van alle ondervraagden, t.o.v. 10% bij autochtone Belgen (wat ook nog veel te hoog is).

Gestelde vragen in het onderzoek aan 2837 studenten
Gaat u akkoord met volgende stellingen:
- Joden willen alles domineren
- De meeste Joden denken dat ze beter zijn dan andere mensen
- Wanneer je met een Jood zaken doet, moet je extra alert zijn
- Joden hitsen op tot oorlog en geven steeds anderen de schuld

In een artikel in De Morgen van vandaag (12/5) geeft Mark Elchardus, eveneens socioloog aan de VUB, uitleg bij het onderzoek: "Verontrustend is dat je de helft van de moslimleerlingen kunt omschrijven als antisemitisch, wat toch erg hoog is. Erger is dat die anti-joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag opleidingsniveau of sociale achterstelling, wat wel het geval is bij racistische autochtonen. Het antisemitische is theologisch geïnspireerd, en er is een rechtstreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren. Ook katholieken staan negatiever tegenover joden, maar de gevoelens zijn lang niet zo sterk."

De kans is waarschijnlijk dat het antisemitisme in de hand wordt gewerkt door de internationale context, met name het conflict tussen Palestina en Israël. Maar Elchardus neemt met die uitleg geen genoegen. "De impact van de internationale context is moeilijk te achterhalen, en het lijkt twijfelachtig dat enkel hier een verklaring moet gezocht worden. Alsof wij anti-islamitisch worden wanneer we in het Midden-Oosten dictators aan het werk zien?" Dat de negatieve gevoelens tegenover Joden bij de moslimleerlingen haast ingebakken lijken, maakt het ook moeilijker ze te bestrijden. "In de vakoverschrijdende eindtermen staat wel dat er op school aandacht moet zijn voor verdraagzaamheid. Ik denk dat dit thema in scholen met een hoge concentratie aan moslims nog meer aandacht verdient", zegt Elchardus.

Niet verrast

"Joden in Brussel ondervinden al langer last van deze zorgwekkende mentaliteit en durven zich nauwelijks met een keppeltje op straat begeven. In sommige Brusselse wijken zijn de Joodse handelaren compleet uit het straatbeeld verdwenen en de synagoge van Anderlecht is vaak het slachtoffer van brandbommen tegen de gevel", zegt hoofdredacteur Michael Freilich.

"De satelietontvangst van antisemitische Arabische zenders blijven ook in de Brusselse moslimhuiskamers voeding geven aan de antisemitische beeldvorming bij de Brusselse jeugd."

"Maar het probleem is ook dat Brusselse universiteiten zelf medeplechtig zijn aan het probleem. Het is bekend dat vooral de Brusselse universiteiten niet aarzelen om antisemieten lezingen te laten geven of anti-Israëlacties toestaan op hun campus die balanceren op de grens van het toelaatbare of er overgaan. De Unie van Arabische studenten roept op haar website openlijk op tot vernietiging van de Joodse staat. Deze vereniging die ook in Brussel zeer actief is heeft talrijke contacten met terroristenleiders en zelfmoordactivisten maar krijgt vaak de mogelijkheid om zogenaamde 'debatten' te organiseren op universiteiten, zoals enkele maanden geleden het geval was".

Uit de website van de Arabische Studentenunie in Brussel

Defending the Arabness of Palestine alongside the plight of struggle with its people towards the liberation of Palestine from the river to the sea (nvdr, van de Jordaan tot de Middellandse Zee, dus totale vernietiging). Hence, the Zionist entity 'Israel' remains a colonial settler base with no right to exist on any fraction of Arab soil. Furthermore we consider armed struggle and martyrdom as the unique strategy for liberating Palestine.

Ngo's

Verder zijn er ook de schare ngo's en vzw's die met steun van de belastingbetaler het Midden-Oostenconflict importeren en eenzijdig weergeven.

Wij geven hier één actueel voorbeeld: Op 14 mei is er een 'nationale klachtendag' waarbij mensen klacht zullen neerleggen in hun politiekantoor in heel het land tegen drie Belgische bedrijven die meewerken met Israël. Deze dag wordt gesteund door tientallen ngo's zoals Pax Christi, Vrede vzw, Intal. In Gent ligt het verzamelpunt voor deze actie op hetzelfde adres als… de stedelijke jeugddienst van de stad! Geen wonder dat net de moslimjeugd zo wordt opgehitst tegen Joden en Israël!

Of wat te denken van de vele tientallen miljoenen subsidies die door tientallen ngo's wordt gebruikt voor de promotie van deze en honderd-en-één andere anti Israël acties. Dit moet stoppen!

 

1 opmerking:

  1. Iemand durfde te beweren dat de bij dit artikel geplaatste foto nep is. Dit bord, en vele van gelijke strekking, werd meegedragen op 30 dec. 2008 in Los Angeles bij een demonstratie tegen de Gaza Oorlog (dwz. tegen de Israelische bombardementen, niet tegen de raketten van Hamas en co):
    http://www.adl.org/main_Anti_Israel/anti_israel_demonstrations_hamas.htm?Multi_page_sections=sHeading_4

    BeantwoordenVerwijderen