donderdag 3 maart 2011

Revolutionaire Tsunami overspoelt Midden-Oosten

 
Fero Moon is een roze groepsblog die vooral lesbische erotiek schijnt te behandelen, maar waarop de bevlogen Oema Soso geregeld commentaren schrijft over het Midden-Oosten en het islamdebat in Nederland. Aanbevolen! (Klik op haar naam voor een lijst van Oema's bijdragen.)
 
Wouter
___________
 

Revolutionaire Tsunami overspoelt Midden Oosten

Written by Oema Soso | 20 February 2011
Posted in Oema Soso

December 2010. Tunesië, het modernste, hoogst opgeleide en meest seculiere land in de regio,  een Arabisch land waar abortus legaal en polygamie illegaal is en waar religieuze symbolen verbannen zijn uit de overheidsinstellingen. De broodprijzen stijgen tot recordhoogte en de werkloosheid onder gediplomeerde Tunesiers is epidemisch in een regio waar gemiddeld 30% van de bevolking onder de 15 jaar is. Tunesië, een klassieke Arabische dictatuur maar een oase in de woestijn voor de moderne vrouw.

Op 17 december staat de gediplomeerde Mohamed Bouazizi achter zijn armoedige groentestalletje, niet wetende dat hij geen maand meer te leven heeft. Een vrouwelijke politieagent vraagt Mohamed naar zijn vergunning. 

Als blijkt dat hij die niet heeft raakt de man wanhopig. Hij  smeekt haar hem zijn brood te laten verdienen. De politieagente vernedert en bekeurt hem en hij moet toezien toe hoe zijn enige bron van inkomsten door haar in beslag wordt genomen. 

De man loopt het gemeentehuis binnen, wandelt naar het loket waar de vergunningen worden afgegeven en steekt zichzelf in brand. Op 4 januari 2011 overlijdt Mohamed Bouazizi aan zijn brandwonden.

Dit menselijk drama zet een revolutionaire vloedgolf in beweging. Eerst wordt de Tunesische dictator Ben Ali na dagen demonstraties verjaagd nadat duizenden Tunesiërs zijn vertrek eisen, dorstig naar brood, werk en democratie. Nadat Ben Ali is vertrokken breekt een revolutionaire beweging van jonge zelfbewuste bloggers en twitteraars los uit hun digitale schuilplaatsen. Had de Joodse Mark Zuckerberg, toen hij zijn Barmitzwa deed ooit kunnen bevatten dat hij een concept zou bedenken dat een Arabische Revolutie zou helpen realiseren? "Social Media" als katalysator! De Facebook-Revolutie is begonnen en zal het Midden-Oosten op haar grondvesten doen trillen.

Januari 2011, het oude Egypte met het sterkste leger van de regio, zwaar gesponsord door het Westen als beloning voor het Egyptische vredesverdrag met Israel roert haar machtige staart. De Sfinx ontwaakt! Het Volk stroomt in navolging van Tunesië de straat op. Dezelfde jongerenbeweging die de solidariteitsdemonstraties organiseerde naar aanleiding van de bloedige Kerstaanslag op de biddende Kopten komt in actie. Tahrirplein wordt het epicentrum van een relatief vreedzame volksopstand waarbij Egyptenaren, jong en oud, modern en orthodox zich dagenlang verschansen op een plein dat weldra door de halve wereld begluurd wordt. Het "Vrijheids"Plein heeft een enorme aantrekkingskracht op de internationale media die hun journalisten uitsturen, met alle gevolgen vandien. Nooit werden er zoveel correspondenten binnen zo' n kort tijdsbestek het ziekenhuis ingeslagen. Een vrouwelijke reporter wordt verkracht in een Egypte waar 83% van de vrouwen ooit aangerand is, in een land waar 95% van de vrouwen is besneden!  Het regime intimideert de (internationale) Pers in een laatste poging het tij te keren. Zelfs oorlogsverslaggevers met ervaring in Irak en Afghanistan schrikken van het geweld waarmee ze geconfronteerd worden tijdens de climax van de volksopstand , vlak voor de vlucht van "de Farao".

De vlucht van Mubarak vormt het startsein voor een nieuwe revolutionaire golf in de tumultueuze regio. De tsunami verplaatste zich naar de straten van Iran, Bahrein, Jemen en Libië.. Jordanië en Algerije beloofden in allerijl hervormingen om de tsunami af te remmen. In al deze landen spelen zich totaal verschillende complexe (machts)verhoudingen en navenante spanningen , maar dezelfde camera's die op 24/7 op Egypte gericht stonden staan nu niet gericht op de landen waar zich vandaag de bloedigste escalaties afspelen (Libië, Bahrein en Iran). De ene dictatuur is de andere niet!

De tirannie waaronder de Egyptenaren gebukt gingen blijkt "peanuts" te zijn vergeleken bij de onderdrukking waaronder de Perzen nu al decennia gedwongen zijn  te (over)leven. Iran heeft de druk op de oppositie sinds het regime de verkiezingsuitslag vorig jaar manipuleerde enorm opgeschroefd. Duizenden zitten gevangen en worden gemarteld in de kerkers van de Mullahs. Alleen al in 2011 zijn 83 opposanten van het theocratische regime geëxecuteerd, veelal onder valse beschuldigingen van drugssmokkel en spionage. Onder hen was ook de Nederlands-Iraanse  Zahra Bahrami.

Nu de revolutionaire tsunami, ook wel " The Arab Awakening" genoemd, zich verder verspreidt is de grote vraag wat deze transformatie de Arabische, Berberse en Perzische vrouwen zal opleveren. In de  media worden we getrakteerd op de analyses van zelfverklaarde Midden-Oosten experts, de een is optimistisch en de ander voorspelt een extreme politieke Islamisering van de regio onder een groeiende invloed van een Moslimbroederschap of andere aan Al Qaeda verwante politieke bewegingen. Zullen de Islamisten  de democratisering geëist door de jonge Facebook-generatie kapen en misbruiken om hun theocratische visie aan de maatschappij op te leggen? Zullen de Moslimbroeders de seculiere Grondwet injecteren met Middeleeuwse Sharia-wetgeving en zullen zij het vredesverdrag met Israel respecteren?  Het zorgvuldig analyseren van de komende ontwikkelingen is voor Israel, voor de minderheden in het Midden-Oosten en voor de vrouwenrechten van cruciaal belang.

Zal deze revolutionaire vloedgolf uitmonden in een politiek landschap verschoond van tirannie en corruptie? In een Midden-Oosten waar meerderheid en minderheid in grotere harmonie met elkaar en met hun buren zullen samenleven, in een politieke landschap waarin de economie opbloeit na nieuwe investeringen ten behoeve van het volk i.p.v. voor het spekken van een corrupte elite, in een Midden-Oosten waarin vrouwen in toenemende mate zullen genieten van (keuze)vrijheden passend bij een snelle en open  21ste eeuw  of zal deze tsunami de regio terugbombarderen naar de duistere Middeleeuwen en de wereld die gespannen toekijkt meesleuren in een chaotisch ravijn?

De Tunesische groenteman die zichzelf in brand stak kijkt van boven toe en vraagt zich af waar zijn katalyserende wanhoopsdaad  toe zal leiden; leidt zijn brandend lichaam tot een terugkeer naar de brandstapels van de helse Inquisitie of zal deze menselijke fakkel het begin markeren van een Arabisch-Perzische Verlichting?

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten