woensdag 28 april 2010

Een neutrale kijk op Israel en het zionisme?

 
Iedereen beweert maar van alles over Israel en het zionisme, er vaak rotsvast van overtuigd zijnd dat men de ultieme waarheid predikt en ook geheel neutraal is.
 
RP
-----------
 

Een neutrale kijk op Israel en het zionisme

IMO Blog, 2010

'Een neutrale kijk op Israël'. Als iemand dat belooft, moet je op je hoede zijn. De aap komt dan ook al snel uit de mouw op deze Volkskrantblog. De anonieme blogger 'DeKoeleAnalyticus' begint nog veelbelovend:

De meningen over Israël zijn sterk verdeeld. Sommige mensen steunen het onvoorwaardelijk. Anderen zijn altijd kritisch. Controverse is er bijna altijd. Hoe komt men tot een neutrale kijk op Israël en het zionisme?

Maar het woord 'zionisme' gooit roet in het eten:


Zionisten zelf hebben een éénzijdige kijk op het zionisme. Hun uitgangspunt is dat het zionisme moreel wil handelen, en dit ook doet. Als dat zo was waren er echter nooit (met flinke staatssteun) zoveel nederzettingen in de bezette gebieden gebouwd. Sommige tegenstanders van het zionisme hebben een net zo éénzijdige kijk. Ze gaan er van uit dat het zionisme altijd handelt vanuit het nationalistische motief het bijbelse "Land van Israël" Joods te willen maken. Als dat zo was had Israël de westelijke Jordaanoever echter allang leeg gejaagd. Een neutrale kijk moet beide motieven meenemen. In werkelijkheid heeft het zionisme twee idealen, namelijk moreel handelen, en het bijbelse "Land van Israël" Joods maken.

Onze koele analyticus maakt hier een rare gedachtekronkel. Het klopt wel dat zionisten moreel willen handelen, maar zij verstaan daar zelf heel verschillende dingen onder. Er is geen 'het zionisme' met een eenduidige visie op moraal en wat moreel handelen is. Er zijn vele stromingen en substromingen en afscheidingen etc. Wat zionisten bindt, is het ideaal van een Joodse staat die veilig en sterk is en in vrede leeft. Wat hen scheidt, is wat precies de grenzen van die staat moeten zijn en of het immoreel is om nederzettingen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever, en hoeveel concessies men moet doen voor vrede en of die concessies de vrede überhaupt bevorderen, om maar een paar dingen te noemen. Slechts een minderheid van de zionisten wil het oude Bijbelse Israël herstellen, en is daarom tegen een compromis met de Palestijnen. De zin 'het bijbelse "land van Israël" Joods willen maken' is vreemd. Wat bedoelt hij met 'Joods maken'? Hij lijkt daaronder te verstaan dat alle Arabieren eruit moeten worden gezet, maar dat is natuurlijk onzin. Het was beter en duidelijker geweest als hij 'onder Joods bestuur brengen' had geschreven, maar dan klopte de volgende zin niet meer en is zijn mooie tegenstelling naar de Filistijnen. Het zionisme wil in het gebied dat onder het Mandaatgebied Palestina viel een Joodse staat stichten (oorspronkelijk: een Joods nationaal thuis), die wordt erkend in het internationale recht (secured in international law). Dat is het uitgangspunt zoals het indertijd door de zionistische beweging werd geformuleerd. Later gaf men aan dat dat eventueel ook in een gedeelte van Palestina kon zijn. Er is nooit gesproken over het bijbelse Israël en over Joods maken. Zie ook: "zionism defined".

Lees verder: Een neutrale kijk op Israel en het zionisme 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten