woensdag 8 mei 2013

CIDI-rapport Israelische nederzettingen

 

Het CIDI bracht een paar maanden geleden een rapport uit over de Israelische nederzettingen en hoeveel grond zij in beslag nemen. Het is een genuanceerd rapport, waarin men tot de conclusie komt dat 9,3% van de Westoever onder de nederzettingen valt, al is een kleiner percentage van de grond daadwerkelijk bebouwd. Dit cijfer wordt ook door het Israelische peace Now gehanteerd. Het CIDI hekelt de vaak gedane bewering dat de nederzettingen 43% van de grond in beslag nemen en daardoor een Palestijnse staat onmogelijk maken. Men is overigens wel tegen de bouw in nederzettingen buiten Jeruzalem. 

 

RP

------ 

 

CIDI-rapport Israelische nederzettingen

http://www.cidi.nl/ 

ma 17-12-2012

 

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over de begroting van Buitenlandse zaken. Minister Timmermans zegt in zijn begeleidende brief dat Israelische nederzettingen "ongeveer 43% van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem beslaan. Dit land is daarmee niet beschikbaar voor de opbouw van een Palestijnse staat."

De Israelische nederzettingen op de Westbank zijn een van de grootste problemen die moeten worden opgelost in vredesonderhandelingen tussen Israel en de Palestijnse leiders.

 

CIDI zegt al jaren dat het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, buiten Jeruzalem, moet stoppen. CIDI verwierp ook het plan van de Israelische regering om 3500 nieuwe huizen voor Israeli's te bouwen in het omstreden E1-gebied tussen Jeruzalem en Ma'ale Adumim.

Een van de meest gehoorde argumenten tegen de nederzettingen is, dat zij land in beslag nemen waardoor een Palestijnse staat vrijwel onmogelijk valt op te bouwen. Minister Frans Timmermans lijkt er ook zo over te denken. Op 12 december stuurde hij een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn toekomstig beleid ten aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten uiteen zette. Daarin schreef hij:

De jurisdictie van deze nederzettingen beslaat ongeveer 43% van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Dit land is daarmee niet beschikbaar voor de opbouw van een Palestijnse staat." 

Het is echter de vraag of Israel inderdaad 43% gebruikt van het gebied dat het in 1967 bezette.Daarover zijn de meest uiteenlopende schattingen in omloop. De Israelische regering spreekt van 1,5% en er zijn zelfs Palestijnse rapporten die zeggen dat de Israelische nederzettingen meer dan 60% van de Westoever controleren.

 

CIDI zocht het uit en kwam met een document dat de bedoeling heeft iedereen in staat te stellen om zelf te oordelen over vier verschillende en tegenstrijdige versies van een sleutelkwestie betreffende Israelische nederzettingen: hoeveel land op de Westoever de nederzettingen in beslag nemen en of rechtstreeks controleren.

In het rapport over de nederzettingen, dat u hier kunt downloaden, laten we zien dat het percentage in de Kamerbrief ongefundeerd is. Net als de Israelische vredesorganisatie 'Vrede Nu' komen wij tot de conclusie dat de nederzettingen 9,3% van het grondgebied van de Westbank innemen.

Eén en ander neemt niet weg dat het CIDI al jarenlang het standpunt inneemt dat het bouwen van huizen in Israelische nederzettingen, buiten Jeruzalem, gestaakt dient te worden.
 

Enkele cijfers over de nederzettingen anno 2010 

 

Op dit moment bestaan er 121 Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Er zijn ook 102 voorposten, maar deze worden door de Israelische regering als illegaal beschouwd. In Oost-Jeruzalem, dat in 1967 door Israel werd geannexeerd, leven nog eens 190.000 Joden tussen ca 400.000 Arabieren.

Op de gehele Westelijke Jordaanoever wonen 303.900 Joden in nederzettingen (telling juli 2010). De drie grootste nederzettingen zijn: Betar Illit, Modi'in Illit en Ma'ale Adummim. Deze zijn beter aan te duiden als steden. Geen van deze plaatsen heeft minder dan 35.000 inwoners. Het totale aantal inwoners van deze drie nederzettingen is 119.200, 40% van de gehele Joodse populatie op de Westelijke Jordaanoever.

De internationale gemeenschap noemt de Israelische nederzettingenpolitiek illegaal. Dit is ook de opvatting van de Europese Unie. Het Israelische Hooggerechtshof bestrijdt dit op meerdere gronden. Eén argument is dat het gebied waarop de nederzettingen worden gebouwd omstreden is. Voor Israel de Westoever in 1967 bezette, was het in handen van Jordanie. Maar dat bestuur werd maar door twee landen erkend.

In 1947 werd de Westelijke Jordaanoever door de Verenigde Naties (res. 181) toegewezen aan de op te richten Palestijnse staat, maar de Palestijnen wezen dit voorstel af. In de oorlog die daarop ontstond bezette Jordanie het gebied. Voor Jordanie was de Westoever 30 jaar in handen van de Britten. Daarvoor was het 400 jaar Turks. Nooit was er een Palestijnse staat. Dat neemt niet weg dat CIDI op het standpunt staat dat Israel een Palestijnse staat in dit gebied moet toestaan, indien dit tot een echte duurzame vrede met het Palestijnse volk kan leiden. Een deel van de Joodse nederzettingen zal daarbij ontruimd moeten worden, zoals dat ook in de Gazastrook is gebeurd.

Van de 121 nederzettingen vallen er 80 binnen het zogenaamde veiligheidshek dat door sommigen scheidingsmuur genoemd wordt . 48 nederzettingen hebben minder dan 500 inwoners. In 75 nederzettingen is al jaren praktisch geen groei te herkennen.. De Israelische nederzettingen zijn gebouwd op 3% van het totale oppervlak van de West Bank (kaartje). Sinds een aantal jaren zijn er geen nieuwe nederzettingen bij gebouwd, wel zijn de oude uitgebreid en dan met name in de gebieden die Israel in een vredesregeling denkt te kunnen behouden. Die gebieden zouden mogelijkerwijs kunnen worden uitgeruild met grond die momenteel tot Israel behoort. Van december 2009 tot eind september 2010 had de Israelische regering een bouwstop ingesteld om het vredesproces te helpen opstarten.

Uit de cijfers van het Israelisch Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat Israel sinds 2003 een stabiele bevolkingsgroei heeft, deze komt op 1,8%. De nederzettingen laten een ander beeld zien, daar is in 2009 een bevolkingsgroei te onderkennen van 5,3%. Voor het jaar 2010 wordt deze groei geschat op 4,8%, een daling die een gevolg kan zijn van de bouwstop in deze periode. Jarenlang ligt dit cijfer al rond de 5%. Men moet zich echter realiseren dat ca 2/3 van die jaarlijkse groei veroorzaakt wordt door een extreem hoog geboortecijfer onder de Joodse kolonisten.

De Joodse kolonisten krijgen dus gemiddeld meer kinderen dan andere Israeliers. Dat komt waarschijnlijk door het relatief grote aantal orthodoxe Joden onder de kolonisten. Zij beschouwen de Westelijke Jordaanoever, Judea en Samaria, als onderdeel van het door God aan het Joodse volk Beloofde Land. De bevolkingsgroei van de Palestijnse inwoners van de Westelijke Jordaanoever bedraagt jaarlijks ca 2,2%.

Volgens de Palestijnse Autoriteit, die als uitvloeisel van de Oslo Akkoorden het gezag uitoefent over 99% van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, wonen er in dit gebied ca 4 miljoen Palestijnen. Israelische onderzoekers schatten dit aantal 1 miljoen lager . De groei van het nationaal product van de Westelijke Jordaanoever, zonder de Joodse nederzettingen, bedroeg in 2009 7%. De verwachting voor 2010 is rondom de 10%. 

 

Bronnen cijfers: CBS IsraelWorld Factbook

 

1 opmerking:

  1. "CIDI staat op het standpunt dat Israel een Palestijnse staat in dit gebied moet toestaan, indien dit tot een echte duurzame vrede met het Palestijnse volk kan leiden. Een deel van de Joodse nederzettingen zal daarbij ontruimd moeten worden, zoals dat ook in de Gazastrook is gebeurd."

    Hier heb je het dus weer: "INDIEN" "ALS" "MISSCHIEN" "WANNEER" Palestijnen voor duurzame vrede "ZOUDEN" zijn of dat ooit in de toekomst "ZULLEN WORDEN". Dat is dus helemaal NIET het geval, daar bestaat geen enkele indicatie voor.

    Bovendien, "effe de nederzettingen ontruimen" (zowat 500.000 mensen) is onrealistisch en onuitvoerbaar. Herinner je Gush Katif, waarbij het slechts om ca. 9000 mensen ging en tot welke drama's dit heeft geleid en nog leidt. Heeft deze terugtrekking in 2005 tot vrede geleid? Nee, Hamas zag dit als een overwinning op Israël en lanceerde een hernieuwde golf van terreur en raketten tegen Israël die uiteindelijk resulteerde in Operation Cast Lead (winter 2008-09) en Operation Pillar of Defense (nov. 2012).

    Met de Palestijnen zijn nu eenmaal geen duurzame akkoorden aan te gaan. Laat ons dan ook naar die wetenschap handelen en niet doen alsof landruil of tweestatenoplossing gebeurt voor het heil van Israël. Integendeel!

    BeantwoordenVerwijderen