zondag 3 juli 2011

Free Gaza vloot een zinkend schip (IMO)

 

Free Gaza vloot een zinkend schip

IMO Blog, 2011

 

Het zit de Gaza vloot, alias Free Gaza flotilla, niet mee. Eerder in de week werden sabotages gemeld aan twee schepen, en andere schepen konden niet vertrekken omdat de verzekeringen zich terugtrokken. Dat was niet zomaar: een Israelische organisatie, Shurat HaDin, heeft alle verzekeringsmaatschappijen aangeschreven en gewezen op het feit dat men kan worden aangeklaagd voor het verzekeren van schepen die zijn gekocht door een terroristische organisatie, en worden gebruikt voor een illegale missie. Ook de maatschappij die de maritieme satellietverbindingen verzorgt heeft een waarschuwing gekregen.

Alle journalisten die op Nederlandse schepen zouden meevaren en sommige deelnemers, hebben zich teruggetrokken. Ze ergerden zich aan het gebrek aan openheid van de organisatie en de soms ronduit onjuiste informatie die werd gegeven. De meesten stonden positief tegenover de zaak en wilden die graag ondersteunen, wat vraagtekens opwerpt over de kwaliteit van hun verslaggeving, als ze waren meegegaan. Dat mensen als de zeer Israel vijandige Hasna Al Maroudi toch niet meevaren zegt veel. Er varen nu nog maar zeven Nederlanders mee.

Maroudi schrijft daar zelf over:

Tijdens het avondmaal tierde Anne de Jong kwaad dat het allemaal leugens zijn en dat Amin een vreselijk lieve man is, die zich met ongelooflijk veel liefde inzet voor de Palestijnen. Hoe graag ik haar ook op haar blauwe ogen zou willen geloven, kan ik dat niet. Simpelweg omdat zijn betrokkenheid bij de vloot geheim is gehouden tot aankomst in Griekenland. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor de opvarenden.

Wilfred van de Poll, journalist van de Trouw, sprak even met Amin over zijn aanwezigheid en zijn rol binnen de organisatie. 'Het brein achter de vloot' zoals hij ook wel liefkozend genoemd wordt, heeft de aankoop van de boot geregeld. Ook heeft hij voor een leeuwendeel van de financiering gezorgd, aldus Anne de Jong. Als hij zo'n cruciale rol speelt waarom wordt dat dan geheim gehouden en mag ik niet weten wie of wat hij is?

Komt bij dat aan ons activisten was verteld dat de UNHCR, een tak van de VN, de goederen onder de bevolking zou verspreiden, maar dat daar later weer onduidelijkheid over was. Zoveel alternatieve organisaties die een dergelijke actie op zich zouden kunnen nemen zijn er in Gaza niet. Rest er slechts één: Hamas. En daar wil ik juist niets mee te maken hebben.


Het siert haar dat ze zo open is over haar motieven en kritiek, waarover ze vrijdagavond ook in Uitgesproken VARA sprak (daarover later meer). Met UNHCR zal ze overigens UNRWA bedoelen.

Nou blijkt ook Griekenland moeilijk te doen, en wil de schepen niet laten gaan. De kapitein van het Amerikaanse schip, dat ondanks het verbod toch uitvoer, is gevangen genomen en wordt binnenkort verhoord. Het schip is naar een gesloten basis gebracht.

Antizionisten zijn uiteraard verbolgen over deze gang van zaken, en iemand beweerde dat nou ook Griekenland al bezet was door de zionisten. De sabotage van de schepen wordt uiteraard aan Israel toegeschreven. Meulenbelt schreef vrijdag:

Het wachten vraagt veel van de mensen – het kost tijd, geld, extra spanning, maar ook deze wachttijd is niet voor niets geweest, en heeft veel aandacht opgeleverd, en bepaald niet veel extra waardering voor Israel. Het wachten is tot de laatste reparaties klaar zijn, de Griekse havenautoriteiten de Audacity laat gaan. Een andere boot waar ook een fake aanklacht tegenliep is al gecontroleerd en vrijgegeven. De mensen zijn nu de zakken met zwavelzuur onder hun bed aan het schuiven (grapje) en wachten op het startsein.

Meulenbelt blijft optimistisch - of pretendeert dat althans. Het kost hartstikke veel tijd en geld, het moreel wordt minder en steeds meer mensen haken af. En veel aandacht genereren die boten in de haven van Athene niet. Wat aandacht genereert zijn de journalisten die uit de school klappen over het gebrek aan openheid en andere fouten van de organisatie. Op pro-Israel blogs verkneukelt men zich - terecht - over zoveel tegenslag, en denkt niet: 'wat naar, zo krijgen ze weer extra aandacht, hadden ze maar direct uit kunnen varen zonder al die problemen'.

Komt al die pech door de oppermachtige zionistische hand, zoals Meulenbelt en anderen beweren? Geheel toevallig lijkt het me inderdaad niet. De verzekeringsproblemen en het verbod om uit te varen zijn een direct gevolg van werk van pro-Israel groepen of Israel zelf. Dit zijn volkomen legale middelen om een vloot die er, volgens Hasna al Maroudi op uit is 'om te laten zien hoe ver Israel bereid is te gaan' en Israel te delegitimeren, tegen te werken. Hamas, de Moslim Broederschap en de IHH zitten tot over hun oren in de organisatie, en dit zijn groepen die als extremistisch te boek staan en op diverse terreurlijsten zijn geplaatst. De vloot is erop uit om een legitieme zeeblokkade te doorbreken, een blokkade die tot doel heeft wapensmokkel tegen te gaan. Goederen kunnen via land worden binnengebracht, zowel via Israel als Egypte, en er komen dagelijks honderden vrachtwagens met goederen binnen. Zelfs de UNRWA, stevig pro-Palestijns, steunt de Gazavloot niet, evenmin als Ban Ki-Moon. Als de vloot uit zou varen en er inderdaad gevechten ontstaan wanneer Israel ze tegenhoudt, haalt dat de voorpagina's in vele landen, vooral wanneer er doden vallen. Omdat er op verschillende boten IHH activisten meevaren en van meerdere opvarenden bekend is dat zij banden hebben met Hamas of de MB, is (extreem) geweld niet denkbeeldig. De pro-Palestijnse Maroudi noemde de mogelijkheid dat terroristen (ze nam die term inderdaad in de mond) aan boord konden zijn als een van de redenen waarom ze besloot niet mee te varen.

Lees verder op: http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000571.html

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten