zondag 6 april 2014

Vier vooroordelen over christenzionisten (Alfred Muller)

 

Vaak wordt gezegd dat christenzionisten Israel alleen maar steunen omdat het voor de wederkomst van de messias nodig zou zijn dat alle Joden zich weer in Israel verzamelen. Wanneer het eenmaal zover is worden de Joden die zich niet tot het christendom bekeren alsnog wreed afgemaakt. Ook zouden ze Joden willen bekeren, mogelijk om ze bovenstaand lot te besparen. De werkelijkheid is genuanceerder, zoals Alfred Muller helder toelicht. Zie over christenzionisme ook dit verhelderende artikel.

 

RP

-------------

 

 

Steeds weer blijken er bij mensen die weinig contact hebben met christenzionisten vooroordelen te bestaan. Ik zal er hier een paar noemen. Gelijk teken ik erbij aan dat er onder christenzionisten allerlei variaties bestaan. Er zijn dus altijd uitzonderingen.

Vooroordeel één: christenzionisten steunen Israël vooral op grond van de eindtijd. Dit is het meest hardnekkige vooroordeel, dat ook in de Israëlische media met regelmaat opduikt. En deze vooronderstelling is dan ook gelijk reden dat vele Israëliërs pro-Israëlchristenen wantrouwen. Ze denken dat christenen Israël alleen maar steunen omdat ze de terugkomst van Jezus verwachten. En daaraan verbonden zouden ze geloven dat er een grote slag gaat plaatsvinden om Israël, waarbij de meeste Joden worden gedood.

Verbond

De realiteit is echter dat de steun gebaseerd is op Gods verbond met Abraham en zijn nageslacht en andere verbonden waarover de Bijbel spreekt. Dit verbond is met het volk, maar ook het land speelt een rol. Eigenlijk heb ik in de tientallen jaren dat ik in Israël woon pro-Israëlchristenen zelden over de eindtijd horen praten.

Twee: christenzionisten steunen Israël omdat ze de Joden willen bekeren. Dit is de reden dat sommige Joodse organisaties geen dollar steun van christenen willen, hoe hard ze het ook nodig hebben. De realiteit is echter dat ze niet actief zijn in de zending. Ze verwachten veelal dat de Messias die christenen terug verwachten dezelfde zal zijn als de Messias die Joden verwachten. Ondertussen zijn ze geïnteresseerd in de Joodse wortels van het christelijk geloof.

Drie: christenzionisten staan altijd kritiekloos achter Israël. Ook dat is niet waar. Kritiek bestaat bijvoorbeeld op de zeer liberale abortuspraktijk. Ook hebben christenzionisten in het verleden kritiek op Israël uitgeoefend toen Israëlische regeringen besloten het leger terug te trekken uit dichtbevolkte Palestijnse bevolkingsgebieden. Ze vonden dat Israël geen land moet ontruimen dat in de Bijbel aan de Joden is beloofd.

Strategische overweging

Israëlische regeringen echter hebben andere overwegingen. Ze vragen zich af: Wat is haalbaar? Wat dient het belang van het land? De terugtrekking uit de Gazastrook onder Ariel Sharon was bijvoorbeeld een strategische overweging. Ik herinner me nog dat ik voor zalen stond met hevig ontstelde pro-Israëlchristenen, die niets begrepen van wat Israëlische regeringen beweegt.

Vier: christenzionisten zijn niet geïnteresseerd in Arabieren of Palestijnen. Het is inderdaad zo dat dit voor vele christenzionisten geldt. Maar lang niet voor alle. Ik ken christenen die Israël van harte steunen en dagelijks werken met Palestijnen. Ook zijn er Arabische pastors en gemeenten die financiële steun van christenzionisten ontvangen.

De steun aan Israël uit zich duidelijk in sociale en economische steun aan Joden en Arabieren. De nood is groot, vanwege de gapende kloof in het land tussen arm en rijk.

(Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. Elke zaterdag in het RD.nl de rubriek ‘Israël Ingezoomd’.)

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten