vrijdag 29 november 2013

Timmermans: Kabinet voert EU-richtlijnen godsdienstvrijheid uit (Ref.Dagblad)

 

Dat Palestijnse vluchtelingen wel internationale hulp ontvangen en Joodse vluchtelingen niet, komt volgens Timmermans doordat de Joodse vluchtelingen zijn opgevangen door de staat Israël en daar staatsburgerschap kregen, maar ook deels in Europese landen en de VS. „Palestijnse vluchtelingen die naar buurlanden zijn gevlucht, leven tot op de dag van vandaag in vluchtelingenkampen, meestal zonder staatsburgerschap." 

Dat is waar, maar je kunt je wel afvragen waartom dat zo is en wat daaraan wordt gedaan, en vooral, of de geboden hulp ook maar iets bijdraagt aan een duurzame oplossing van dit probleem.  

Timmermans stelde woensdag in het debat over zijn begroting dat uit Israëlische cellen ontslagen Palestijnse gevangenen inderdaad een toelage krijgen van de Palestijnse Autoriteit. Daar gaat absoluut geen Europees of Nederlands geld heen, zei hij. De toelage is „niet bedoeld om geweld aan te moedigen of gepleegde misdaden te belonen", maar voor de re-integratie van de gevangenen en om recidive te voorkomen. 

 

LOL. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat een intelligente man als Timmermans dit zelf gelooft. Met (tijdelijk) geld voor integratie zouden weinig mensen problemen hebben denk ik. Het gaat erom dat de gevangenen om hun daden worden geëerd en als helden onthaald. Stel je voor dat criminelen in Nederland uitgebreid worden geroemd om de inbraken die ze hebben gepleegd of de mensen die ze hebben omgelegd? En dat ze meer geld krijgen naarmate hun misdaad zwaarder was?   

Van der Staaij (SGP) diende samen met Voordewind (CU) een motie in die het kabinet oproept „in zijn bilaterale contacten met de Palestijnse Autoriteit erop aan te dringen af te zien van steunverlening die als aanmoediging van misdrijven kan worden opgevat."

Timmermans stelde daarop dat de betaling aan Palestijnse ex-gevangenen „niet mag leiden tot een perverse stimulus voor deze mensen, in die zin dat zij daardoor gestimuleerd worden om juist dingen te doen waarvoor zij weer in de gevangenis belanden." Hij beloofde de motie uit te voeren door dat binnenkort bij de Palestijnse Autoriteit aan de orde te stellen. 

Heel fijn, maar misschien moet hij dan eerst zelf gaan inzien dat precies dit nu wel gebeurt? En dat Europees (en dus Nederlds) geld daar natuurlijk indirect wel aan bijdraagt.  

 

RP

----------- 

 

Timmermans: Kabinet voert EU-richtlijnen godsdienstvrijheid uit

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/timmermans_kabinet_voert_eu_richtlijnen_godsdienstvrijheid_uit_1_787578 

 

28-11-2013 11:41 | Redactie politiek

Nederland voert de EU-richtlijnen over godsdienstvrijheid al uit. 

 

Zo heeft ons land informatie gedeeld met andere EU-lidstaten over het lopende proefproject over godsdienstvrijheid in negen landen, heeft minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) woensdag geantwoord op vragen van SGP en ChristenUnie over zijn begroting. De ambassades van EU-lidstaten werken „intensief" samen met niet-gouvernementele organisaties en met religieuze instellingen. 

 

Nederland is volgens Timmermans verder bereid om samen met Canada en Zuid-Afrika of een ander Afrikaans land opnieuw een bijeenkomst te organiseren over godsdienstvrijheid tijdens de Algemene Vergadering van de VN. 

 

Aan de SGP liet de minister weten dat de EU geen onderzoek met embryonale stamcellen financiert dat in geen van de EU-lidstaten is toegestaan. 

 

Dat Palestijnse vluchtelingen wel internationale hulp ontvangen en Joodse vluchtelingen niet, komt volgens Timmermans doordat de Joodse vluchtelingen zijn opgevangen door de staat Israël en daar staatsburgerschap kregen, maar ook deels in Europese landen en de VS. „Palestijnse vluchtelingen die naar buurlanden zijn gevlucht, leven tot op de dag van vandaag in vluchtelingenkampen, meestal zonder staatsburgerschap." 

 

Timmermans stelde woensdag in het debat over zijn begroting dat uit Israëlische cellen ontslagen Palestijnse gevangenen inderdaad een toelage krijgen van de Palestijnse Autoriteit. Daar gaat absoluut geen Europees of Nederlands geld heen, zei hij. De toelage is „niet bedoeld om geweld aan te moedigen of gepleegde misdaden te belonen", maar voor de re-integratie van de gevangenen en om recidive te voorkomen. 

 

Van der Staaij (SGP) diende samen met Voordewind (CU) een motie in die het kabinet oproept „in zijn bilaterale contacten met de Palestijnse Autoriteit erop aan te dringen af te zien van steunverlening die als aanmoediging van misdrijven kan worden opgevat." 

 

Timmermans stelde daarop dat de betaling aan Palestijnse ex-gevangenen „niet mag leiden tot een perverse stimulus voor deze mensen, in die zin dat zij daardoor gestimuleerd worden om juist dingen te doen waarvoor zij weer in de gevangenis belanden." Hij beloofde de motie uit te voeren door dat binnenkort bij de Palestijnse Autoriteit aan de orde te stellen. 

 

De minister liet verder weten positief te staan tegenover de financiering van verzoeningsprojecten tussen Israëliërs en Palestijnen, zoals de CU had bepleit. Het kabinet betaalt daar ook al aan mee.

De positie van christenen in Syrië noemde Timmermans „zorgelijk." De invloed van jihadisten op het conflict neemt toe, zei hij. „Zij komen natuurlijk als vliegen op de stroop af." Desondanks wil het kabinet niet militair ingrijpen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten