woensdag 20 november 2013

EU: waar is 2 miljard Palestijns hulpgeld gebleven? (CIDI)

 
Er verdwijnen wel meer Europese subsidies spoorloos, o.a. in diepe en duistere oost-Europese zakken. Het onderzoek van de Europese rekenkamer was dan ook niet specifiek op het Palestijnse hulpgeld gericht.
 
Terwijl linkse politici en activisten zich druk maken over Europees geld dat al dan niet indirect ten goede komt aan de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, is er weinig ophef aan die kant als het om EU-geld gaat dat in de zakken van corrupte Fatah-functionarissen of Hamas-terroristen terecht komt.
 
Wouter
______________

 

http://www.cidi.nl/eu-waar-is-2-miljard-palestijns-hulpgeld-gebleven/

IN NEDERLAND / DOOR ELISE FRIEDMANN / OP 21/10/2013 OM 15:58 / TAGS: EU, HAMAS, PA, TERRORISME, VS, WESTBANK

 

Wat is er gebeurd met ruim 2 miljard euro EU-subsidie aan Palestijnen? Daarover willen de Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bas Belder (SGP) snel opheldering. Van Dalen stelde vragen aan de Europese Commissie en Belder wil "onmiddellijk"opheldering van EU-buitenlandvertegenwoordiger Catherine Ashton.

De Europarlementariërs stelden hun vragen nadat een rapport uitlekte van het Europese Rekenhof, waaruit blijkt dat ruim twee miljard euro van de hulpgelden die de EU tussen 2008 en 2012 overmaakte aan de Palestijnen 'kwijt' is: verkwanseld, uitgegeven aan andere zaken dan waarvoor het bedoeld was, of in corrupte zakken verdwenen. De Britse krant Sunday Times, die inzage zou hebben gehad in het rapport, publiceerde hier 13 oktober over. Het Rekenhof sprak van "aanzienlijke gebreken" in het beheer van EU-fondsen door Gaza en de Westelijke Jordaanoever. De EU had "nauwelijks controle" over de besteding en had onvoldoende maatregelen genomen tegen "hoge risico's" zoals "corruptie of het gebruiken van fondsen voor oneigenlijke doelen".

Het Rekenhof, dat niet tot doel had de besteding van Palestijnse hulpgelden te controleren maar wilde doorlichten of de EU voldoende controle heeft over de besteding van hulpgelden in het algemeen, heeft niet op de publicatie in de Times gereageerd. Er werd alleen meegedeeld dat "een dergelijk rapport niet is vastgesteld". Maar de vernietigende conclusies komen voor niemand als een verrassing, gezien eerdere corruptieschandalen in de PA.

Van Dalen (CU) wil dat de Europese Commissie uitzoekt hoeveel EU hulp aan de Palestijnse Autoriteiten precies niet verantwoord kan worden. Hij wil weten of de Europese Commissie het geld gaat terugvorderen en zo nee, waarom niet. Het toezicht op de besteding van EU-gelden in de Palestijnse gebieden moet wat hem betreft vlug worden aangescherpt, en hij vraagt de Commissie de verzekering dat EU-hulpgelden niet terechtkomen bij leden van organisaties ie op de Europese lijst van terroristische organisaties staan: "Nog altijd is de EU de grootste donor van de Palestijnse Autoriteiten. Na dit vernietigende rapport van de Europese Rekenkamer blijkt dat de controle op de besteding van de EU hulp flink moet worden opgevoerd. Je moet er toch niet aan denken aan dat de EU via allerlei omwegen een organisatie als Hamas financiert."

Belder (SGP) dringt er bij Ashton op aan het onderzoek van de Europese Rekenkamer direct openbaar te maken. "Let wel, nog dit jaar verzekerde Ashton het Europees Parlement dat "een strikt en uitgebreid systeem van controle en verificatie de Europese Unie in staat stelt de precieze bestemming van elke afzonderlijke euro te traceren". Welnu, ik zie reikhalzend uit naar haar reactie", aldus Belder.

"Ik verwacht van Ashton dat Europese hulpfondsen voor de Palestijnen metterdaad de gehele burgerbevolking ten goede komen. Indien blijkt dat de Europese Rekenkamer een geheel andere conclusie trekt, dient de Hoge Vertegenwoordiger haar hoge woorden nu werkelijk waar te maken", oordeelt Belder.

Dit is niet de eerste keer dat Europese accountants grote corruptiezaken in de PA signaleren. In 2003 concludeerde de antifraude-eenheid van de EU, OLAF, dat 'de mogelijkheid van misbruik van het budget van de Palestijnse Autoriteit en andere middelen niet uitgesloten kan worden, aangezien de interne en externe controleinstrumenten in de PA nog onderontwikkeld zijn." Eerder al klaagde de rekenkamer van de PA zelf dat bijna 40 procent van het jaarlijkse budget, 323 miljoen dollar, werd "verkwist, geplunderd of misbruikt", rapporteerde ook toen de Sunday Times. Volgens de ST werd het budget voor sociale woningbouw gebruikt om "luxeflats te bouwen voor de militaire en bureaucratische elite van Arafat."

Intussen stroomt er disproportioneel veel geld naar de PA. Volgens het Jerusalem Institute of Justice ontving de PA 25 keer meer steun per hoofd van de bevolking dan Europa in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar komt daarvan bar weinig terecht bij de Palestijnen die het nodig hebben. Het JIJ voerde eind vorig jaar een campagne om er bij buitenlandse regeringen op aan te dringen te stoppen met het ongecontroleerd geld pompen in de PA.

De berichtgeving in de Sunday Times kwam op een pijnlijk moment: parallel aan de door de VS opnieuw aangezwengelde vredesbesprekingen tussen Israel en de PA, spreken de VS met de PA over een hulpprogramma.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten