vrijdag 30 augustus 2013

Nederland wil niet dat Royal HaskoningDHV meewerkt aan Israelisch-Palestijns waterzuiveringsproject

 

De nieuwe Europese regels, waar Nederland vast op vooruitloopt, lijken de Palestijnen vooral te schaden. Royal Haskoning was betrokken bij een project om de rivier te Kidron te zuiveren. Hierop wordt dagelijks 45.000 kuub rioolwater geloosd, zowel van Israel als de Palestijnen, dit naast allerhande ander afval. Onder druk van de Nederlandse regering lijkt Royal Haskoning zich nu uit het project te gaan terugtrekken (zie ook video) 

De installatie waar Royal HaskoningDHV samen met de gemeente Jeruzalem aan werkt, zuivert rioolwater dat door het Kidron-bassin via Oost-Jeruzalem richting de Dode Zee loopt. Nederland en de Europese Unie beschouwen dit als door Israël bezet gebied.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dergelijke projecten te ontmoedigen, maar voegt eraan toe dat het Nederlandse bedrijven niet verbiedt eraan te beginnen.

„Dit is waanzin. De meer dan 200.000 mensen die in dit gebied wonen -­ en dat zijn vooral Palestijnen ­- hebben vreselijk veel last van de ernstige vervuiling van de Kidron-rivier", zegt Naomi Tsur, locoburgemeester van Jeruzalem. „Waterverontreining is een probleem dat geen grenzen kent. Ik zit al 5 jaar met de Palestijnse Autoriteit om de tafel om te werken aan een oplossing die alle bewoners ten goede komt, waar de toekomstige grenzen ook komen te liggen. Het project waar Royal HaskoningDHV aan werkt, is in ieders belang."

Dit is dus hoe de nieuwe regelgeving uitpakt: alle projecten over de groene lijn waar ook Israel bij betrokken is worden gezien als illegaal en worden 'ontmoedigd'. Het is natuurlijk onzinnig om nu uit te gaan van niet en nooit bestaande grenzen. Het is een ding wanneer de regering zegt dat ze het wenselijk zou vinden dat er een Palestijnse staat komt op de gehele Westoever, Oost Jeruzalem en de Gazastrook, het is wat anders om in je beleid te doen alsof die er al is en het Israelische bestuur op delen van de Westoever compleet te negeren.

Het gevolg is niet alleen een verstoring van de relatie met Israel, maar ook dat veel projecten die de Palestijnen evenzeer of nog meer ten goede komen dan de Joden die in dat gebied wonen, niet of moeilijker kunnen worden gerealiseerd. De EU gaat steeds meer op ramkoers met Israel door dit soort scherpslijperij waarbij de realiteit volkomen uit het oog wordt verloren. Als men dan al zo principieel wil doen, waarom dan niet alle producten uit en samenwerking met landen als Syrië en Egypte stoppen? Daar worden pas mensenrechten geschonden. En neem dan ook Rusland en China even mee, want zij houden een fatsoenlijk onderzoek naar de gifgasaanval in Syrië tegen, en houden schurkenstaten als Syrië, Iran en Noord-Korea continu de hand boven het hoofd. En dan hebben we het nog niet over de anti-homo wetgeving en het wegstoppen van dissidenten in strafkampen.

 

Hieronder diverse berichten over de kwestie uit het Reformatorisch Dagblad.

 

RP

------------- 

„Royal HaskoningDHV stapt uit Israëlisch project na waarschuwing"

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/royal_haskoningdhv_stapt_uit_israelisch_project_na_waarschuwing_1_763855

26-08-2013 11:52 | gewijzigd 27-08-2013 08:34 | Redactie digitale media 

 

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV overweegt zich terug te trekken uit een Israëlisch bouwproject na waarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het project in strijd is met het internationaal recht.

Dat schrijft de Israëlische krant Ha'aretz maandag.

Het project –in opdracht van het stadsbestuur van Jeruzalem– betreft de bouw van een waterzuiveringsinstallatie. Daarmee moet de vervuiling van de beek Kidron worden aangepakt. De zuiveringsinstallatie is gepland in het zogenaamde Area C, een gebied op de Westelijke Jordaanover dat onder controle staat van Israël.

Bronnen bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zeggen tegenover Ha'aretz dat de Nederlandse regering Royal HaskoningDHV heeft gevraagd zijn betrokkenheid bij het bouwproject te heroverwegen, omdat het zich bevindt aan de Palestijnse zijde van de grens uit 1967.

Het Israëlische ministerie is twee weken geleden door het stadsbestuur van Jeruzalem op de hoogte gebracht van problemen rond het project, schrijft Ha'aretz. Medewerkers van Royal HaskoningDHV hadden laten weten dat ze door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waren gewaarschuwd over mogelijke gevolgen van betrokkenheid bij projecten in Oost-Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever.

Volgens Nederland zijn dergelijke projecten in strijd met het internationaal recht. Royal HaskoningDHV overweegt nu zich uit het bouwplan terug te trekken om financiële en juridische schade te voorkomen.

Israël heeft de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd met de Nederlandse regering in een poging de zaak glad te strijken. Er zou onder meer zijn gesproken met de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv. Het is nog onduidelijk of het bouwproject, waarbij ook een Israëlisch bedrijf is betrokken, wordt voortgezet.

Israël heeft daarnaast alle Israëlische ambassadeurs in de 28 EU-lidstaten gevraagd of de Nederlandse stellingname op zichzelf staat of onderdeel is van nieuw EU-beleid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet maandagmorgen weten zich te beraden op een reactie.

Update dinsdag 8.30 uur:

Royal HaskoningDHV laat in een reactie weten betrokken te zijn het voorontwerp van een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem. „Wij hechten groot belang aan onze integriteit en werken altijd volgens de wet en regelgeving."

„De Nederlands overheid cq. het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons geïnformeerd over mogelijke aspecten in de internationale wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op het project."

„We zijn bezig met betrokken partijen om te kijken wat dat betekent voor de voortgang van het project. Volgende stappen in het project nemen we pas als duidelijkheid is over de ontstane situatie."

-------------------

 

Locoburgemeester Jeruzalem: Advies aan Royal HaskoningDHV is waanzin

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/locoburgemeester_jeruzalem_advies_aan_royal_haskoningdhv_is_waanzin_1_763995

26-08-2013 19:39 | gewijzigd 26-08-2013 19:54 | ANP 

 

Israël heeft maandag verontwaardigd gereageerd op het bericht dat de Nederlandse regering ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft geadviseerd te stoppen met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Jeruzalem, omdat dit project in door Israël bezet gebied zou staan. 

 

De installatie waar Royal HaskoningDHV samen met de gemeente Jeruzalem aan werkt, zuivert rioolwater dat door het Kidron-bassin via Oost-Jeruzalem richting de Dode Zee loopt. Nederland en de Europese Unie beschouwen dit als door Israël bezet gebied. 

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dergelijke projecten te ontmoedigen, maar voegt eraan toe dat het Nederlandse bedrijven niet verbiedt eraan te beginnen.

„Dit is waanzin. De meer dan 200.000 mensen die in dit gebied wonen -­ en dat zijn vooral Palestijnen ­- hebben vreselijk veel last van de ernstige vervuiling van de Kidron-rivier", zegt Naomi Tsur, locoburgemeester van Jeruzalem. „Waterverontreining is een probleem dat geen grenzen kent. Ik zit al 5 jaar met de Palestijnse Autoriteit om de tafel om te werken aan een oplossing die alle bewoners ten goede komt, waar de toekomstige grenzen ook komen te liggen. Het project waar Royal HaskoningDHV aan werkt, is in ieders belang." 

 

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageert verwonderd op het advies. „Er lijkt geen enkele juridische grondslag voor zo'n negatief advies door Nederland", aldus woordvoerder Yigal Palmor. „Vorig jaar spande een Palestijnse organisatie op dezelfde gronden een zaak aan tegen het Franse bedrijf Veolia dat de tramlijn door Jeruzalem bouwde. Ze verloren op alle fronten, omdat de Franse rechter oordeelde dat de tram alle inwoners van de stad ten goede komt, zonder onderscheid te maken. Dat lijkt me bij deze waterzuiveringsinstallatie duidelijk ook het geval." 

 

Royal HaskoningDHV liet weten „altijd volgens de wet en regelgeving" te werken. „We zijn bezig met betrokken partijen om te kijken wat dit betekent voor de voortgang van het project. Volgende stappen in het project nemen we pas als duidelijkheid is over de ontstane situatie." 

 

Ophef over Nederlandse bemoeienis met Israëlisch project

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/ophef_over_nederlandse_bemoeienis_met_israelisch_project_1_764135

27-08-2013 11:40 | gewijzigd 27-08-2013 17:28 | Redactie digitale media 

 

Kidrondal. Foto RD, Henk Visscher 

 

In Israël is ophef ontstaan over de bemoeienis van de Nederlandse overheid met een bouwproject in Oost-Jeruzalem.

Maandag werd bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het Nederlandse ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft gewaarschuwd voor zijn betrokkenheid bij de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in de Kidronvallei.

De installatie moet helpen om de sterk vervuilde beek Kidron die via Oost-Jeruzalem richting de Dode Zee stroomt, te zuiveren. In het gebied bevinden zich tal van historische locaties die door de vervuiling worden bedreigd.

Deze is het gevolg van een groeiende populatie aan Israëlische en vooral Palestijnse zijde, en de onmacht om vanwege de politieke spanningen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

In weerwil van die spanningen hebben beide partijen enkele jaren geleden de handen ineengeslagen om de milieuproblematiek aan te pakken. Onder leiding van de Dead Sea Drainage Authority werken Israëlische en Palestijnse organisaties samen aan het herstel van de Kidronvallei.

Muhamad Nakhal, een Arabische moslim uit Jeruzalem die bij het project is betrokken, zegt in een video (zie rechtsboven): „Inwoners van Oost-Jeruzalem en de Palestijnse Autoriteit hebben veel last van de vervuiling van de Kidron. We moeten samenwerken om een oplossing te vinden. Ons doel is ecologische vrede. Daarbij wachten we niet op de politici."

In dat licht is de waarschuwing van het Nederlandse ministerie aan Royal HaskoningDHV extra opmerkelijk. Dat zegt ook Naomi Tsur, locoburgemeester van Jeruzalem. „Dit is waanzin. De meer dan 200.000 mensen die in dit gebied wonen –en dat zijn vooral Palestijnen–- hebben vreselijk veel last van de ernstige vervuiling van de Kidronrivier"

„Waterverontreining is een probleem dat geen grenzen kent. Ik zit al vijf jaar met de Palestijnse Autoriteit om de tafel om te werken aan een oplossing die alle bewoners ten goede komt, waar de toekomstige grenzen ook komen te liggen. Het project waar Royal HaskoningDHV aan werkt, is in ieders belang."

De ChristenUnie heeft dinsdag Kamervragen gesteld over het advies van het ministerie aan Royal HaskoningDHV. De partij noemt de bemoeienis „onbegrijpelijk".

Update dinsdag 12 uur:

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie:

„De Nederlandse overheid ontmoedigt investeringen van Nederlandse bedrijven in of ten behoeve van nederzettingen op de Westoever en verleent geen assistentie aan Nederlandse bedrijven die in nederzettingen activiteiten willen ontplooien. Dit is geen nieuw beleid. De nederzettingen zijn op basis van het volkenrecht onrechtmatig.

In dat kader hebben we Royal HaskoningDHV op de hoogte gesteld van de verplichting die de Nederlandse overheid zich heeft gesteld bedrijven actief te informeren. Het is Nederlandse bedrijven echter niet verboden deze economische relaties aan te gaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bedrijven zelf.

De regering hoopt dat de besprekingen tussen Israël en de Palestijnen vruchten zullen afwerpen. Investeringen in bezet gebied zijn niet in het belang van de huidige vredesonderhandelingen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten