vrijdag 30 augustus 2013

Nederland schendt internationaal recht op Westbank

 

Een wat provocerend gesteld persbericht van Likoed laat precies de absurditeit zien van het nieuwe Nederlandse beleid. De regering ontmoedigt Nederlandse bedrijven om projecten of andere zaken te doen in samenwerking met het Israelische bestuur op de Westoever, omdat men vindt dat hier een Palestijnse staat moet komen. Israel is als bezetter echter juist verplicht om de bevolking te beschermen en voorzieningen te leveren, waaronder toegang tot zuiver water. Zo staat het in de Geneefse Conventie, die altijd zo graag wordt geciteerd door criticasters van Israel. Likoed zelf is echter ook niet helemaal consequent, want men is van mening dat het gebied niet bezet is maar hooguit betwist. Hoe dan ook oefent Israel in het zogenaamde C gebied het gezag uit en zolang er geen vredesregeling is zal dat zo blijven. Het is wel zo praktisch dat gezag ook te erkennen en ermee samen te werken, in het belang van iedereen die er woont.  

Het wordt nog vreemder. Het gebied waar het om gaat is het zogenaamde gebied C, waar Israël volgens de Oslo-akkoorden rechtmatig het bestuur uitoefent. Deze Oslo-akkoorden zijn gegarandeerd door de VN en de Europese Unie – inclusief Nederland. Nu werkt Nederland echter het Israëlische bestuur aldaar tegen. Ook hierdoor handelt Nederland dus in strijd met internationale verdragen, en dus het internationaal recht.

Ook inhoudelijk is het een onbegrijpelijk advies. Meer dan tweehonderdduizend mensen – vooral Palestijnen – hebben last van de vervuiling, door het ontbreken van goede waterzuivering. Daardoor is de betreffende Kidron rivier nu feitelijk een open riool, dat stankoverlast geeft, het grondwater vervuilt en water verspilt. Het ministerie wil dat blijkbaar laten voortduren en zo de Palestijnen bewust laten lijden onder voortdurende milieuvervuiling.

Ik weet niet of de Oslo Akkoorden internationaal recht zijn, maar ze werden indertijd wel door de internationale gemeenschap geaccepteerd, geprijsd en zelfs beloond met de Nobelprijs voor de vrede voor zowel Arafat als Rabin. Volgens de Oslo Akkoorden zou er na maximaal vijf jaar onderhandeld worden over de 'final status issues', en die gesprekken mondden uit in de tweede intifada, nadat Israel in Camp David en Taba verschillende voorstellen deed waarbij uiteindelijk meer dan 95% van de Westoever en de gehele Gazastrook werd aangeboden.  

 

RP

-----------

 

Nederland schendt internationaal recht op Westbank

Persbericht van Likoed Nederland, 27 augustus 2013.

Aan Nederlandse bedrijven wordt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken afgeraden om mee te werken aan openbare voorzieningen in Judea en Samaria (de 'Westbank'), zoals openbaar vervoer en waterzuivering, zo meldt de firma Haskoning.

Het ministerie schendt daarmee het internationaal recht. Dit was het oordeel van het Franse Gerechtshof van Versailles in mei 2013 in een vergelijkbaar geval, de aanleg van een tramlijn in Oost-Jeruzalem.

Het Gerechtshof oordeelde – heel logisch – dat Palestijnen net als iedereen recht hebben op openbare voorzieningen en dat Israël met de aanleg van voorzieningen juist handelt volgens de Geneefse Conventies. Israël zou volgens de uitspraak van het Gerechtshof integendeel in strijd met het internationaal recht handelen als Israël de Palestijnen geen toegang tot voorzieningen zou geven, maar alleen aan Israëli's.

Zo een racisme tegen Arabieren zou toch afschuwelijk zijn? Maar een dergelijke apartheid is dus wat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkbaar wil aanmoedigen.

Het wordt nog vreemder. Het gebied waar het om gaat is het zogenaamde gebied C, waar Israël volgens de Oslo-akkoorden rechtmatig het bestuur uitoefent. Deze Oslo-akkoorden zijn gegarandeerd door de VN en de Europese Unie – inclusief Nederland. Nu werkt Nederland echter het Israëlische bestuur aldaar tegen. Ook hierdoor handelt Nederland dus in strijd met internationale verdragen, en dus het internationaal recht.

Ook inhoudelijk is het een onbegrijpelijk advies. Meer dan tweehonderdduizend mensen – vooral Palestijnen – hebben last van de vervuiling, door het ontbreken van goede waterzuivering. Daardoor is de betreffende Kidron rivier nu feitelijk een open riool, dat stankoverlast geeft, het grondwater vervuilt en water verspilt. Het ministerie wil dat blijkbaar laten voortduren en zo de Palestijnen bewust laten lijden onder voortdurende milieuvervuiling.

Bovendien is dit nu juist een project waar de Palestijnse Autoriteit en Israël goed samenwerken, vanwege het gemeenschappelijk belang. Maar die samenwerking wil het ministerie blijkbaar frustreren.

Tot slot zou het opvolgen van dit advies van het ministerie ook nog ten koste gaan van de werkgelegenheid in Nederland, in deze crisistijd.

Hoe is het mogelijk dat het Nederlandse ministerie een advies afgeeft dat humanitair, juridisch en economisch niet te verdedigen is?

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten