woensdag 19 juni 2013

CDA laat Israël vallen als een baksteen

 

Het CDA stelt zich steeds kritischer op tegenover Israel. Door niet voor een motie van de kamerleden Van der Staaij, De Roon en Voordewind te stemmen behaalde deze geen meerderheid in de Tweede Kamer. Daarmee heeft de Kamer zich niet tegen sancties tegen Israel vanwege de afscheidingsbarriere uitgesproken. Jammer, want dergelijke eenzijdig opgelegde sancties komen het vredesproces uiteraard niet ten goede. Nederland lijkt zich zo steeds partijdiger op te stellen. Ik wil er ten overvloede op wijzen dat ca. 95% van de barriere geen muur is maar een hek en dat de route al meermaals is aangepast om de Palestijnen tegemoet te komen. Hij zou wellicht nog verder aangepast kunnen of zelfs moeten worden, maar daarvoor heeft Israel geen sancties nodig. Vertrouwen dat men fair beoordeeld en bejegend wordt vanuit de internationale gemeenschap is de beste remedie tegen het sterker wordende nationalisme en een houding van 'we staan er toch alleen voor dus laat de rest van de wereld maar lullen'. 

 

RP

--------- 

 

CDA laat Israël vallen als een baksteen

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/06/cda-laat-isra-l-vallen-als-een-baksteen

Geplaatst door Herman Meijer op 15 juni, 2013 - 09:00

Dries van Agt (CDA) is geen grote vriend van Israël, dat weet iedereen. Het CDA bekende bij een motie deze week ook kleur; het CDA heeft Israël de rug toegekeerd.

Van de week schreef ik al een artikel op deze site over het bezoek van Dries van Agt aan de Tweede Kamer. Deze woordkunstenaar en oud-premier van Nederland kwam daar als initiatiefnemer van het burgerinitiatief 'Sloop de muur'. En met 'de muur' doelde deze oud-CDA'er niet op de Berlijnse muur, maar op de veiligheidsmuur van Israël. Al bestaat deze muur voor 95% uit een hekwerk. Het hele artikel over Dries van Agt en dat burgerinitiatief vindt u hier

Dit initiatief was voor Kees van der Staaij (SGP) de reden om in de pen te klimmen en een motie te schrijven. Dries van Agt wil namelijk dat Nederland sancties onderneemt tegen Israël, als Israël die muur niet afbreekt. De motie van Van der Staaij riep de Tweede Kamer dan ook op om (internationale) sancties tegen Israël, indien het de muur niet sloopt, uit te sluiten. De hele motie van Van der Staaij, die ook werd ondertekend door Voordewind (CU) en De Roon (PVV), ziet u hieronder staan.

Burgerinitiatief Sloop de muur, 12-6-2013

Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij, SGP, c.s.

De Kamer, 
Gehoord de beraadslaging, 
Constaterende, dat het Israëlische veiligheidshek voor de Israëlische regering een belangrijk defensief instrument vormt om de veiligheid van haar burgers te kunnen waarborgen;

Overwegende, dat het tracé van dit hek meermalen onderworpen is geweest aan het oordeel van het Israëlisch gerechtshof en dat dit Hof heeft uitgemaakt dat er evenwicht moet bestaan tussen de legitieme veiligheidsbehoeften en de belangen van de plaatselijke Palestijnse bevolking;

Voorts overwegende, dat de uitspraken van genoemd gerechtshof geleid hebben tot concrete aanpassingen van het tracé van het hek;

Voorts nader overwegende, dat in de huidige omstandigheden er alle reden is om in te zetten op een politieke oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict;

Spreekt uit dat het Israëlische veiligheidshek – als belangrijk defensief instrument om de veiligheid van burgers te beschermen – geen reden vormt om (internationale) sancties jegens Israël te treffen

En gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij 
De Roon 
Voordewind

Een schitterende motie. Voor velen in de Tweede Kamer natuurlijk veel te Israëlvriendelijk, dus de kans dat de motie unaniem zou worden aangenomen, was helaas klein. Met partijen als de VVD, de PVV, het CDA, de CU en natuurlijk de SGP is er een krappe meerderheid in ons parlement. Bovengenoemde partijen hebben al jaren een positieve houding ten opzichte van Israël, dus deze 'Israëlcoalitie' (niet te verwarren met de Kunduz-partijen) levert 77 zetels.

Tot voor kort. Afgelopen week kwam er een kink in de kabel. Het CDA haakte af. Ik zie u in gedachten even met de ogen knipperen, als één partij in het verleden pro-Israël was, is het het CDA wel. Het CDA steunde dit keer de motie echter niet, meneer Omtzigt van het CDA haakte af en de motie werd verworpen. Slechts 64 Kamerleden stemden voor de motie Van der Staaij. 86 Kamerleden sluiten sancties richting Israël vanwege de veiligheidsmuur niet uit.

Draaikonten
Daarmee maakt het CDA een onbegrijpelijk draai. Dankzij het CDA kan Timmermans straks vrolijk producten van rond de veiligheidsmuur gaan labelen, ik verzin maar iets geks, je weet het nooit. Gelukkig zit de VVD nog in de regering (in deze meen ik dat).

Zeer teleurstellend van de christen-democraten. Laten we hopen dat deze draai eenmalig is en geen koerswijziging rond Israël van het CDA betekent. Laten we het hopen.

Je weet het nooit met draaikonten (vrij naar Jan Peter Balkenende, CDA).

U kunt mij ook volgen op twitter onder de naam @MeijerHerman

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten