woensdag 14 november 2012

Van Agt: Joden hadden staat in Duitsland moeten krijgen

 

Dries van Agt zelf zegt natuurlijk dat hij verkeerd is geciteerd, zo liet hij Elsevier weten:

De Telegraaf schreef vrijdag dat Van Agt op een bijeenkomst zou hebben gezegd dat de Joden vlak na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland ondergebracht hadden moeten worden.

  
'Dat heb ik helemaal niet zo gezegd,' reageert Van Agt zaterdagochtend tegen elsevier.nl. Volgens Van Agt zei hij alleen dat het 'logischer' was geweest om de Joden een staat in Europa aan te bieden omdat hier de basis voor de Tweede Wereldoorlog lag. 'Het Midden-Oosten had er helemaal niets mee te maken!'

Omdat Duitsland de grote boosdoener was, zou het volgens Van Agt terecht zijn geweest om hen te dwingen een stuk land aan de Joden af te staan. 'Maar ik begrijp dat dit gevoelig ligt en de Joden hadden hier natuurlijk nooit mee ingestemd'.

 

Ik zie de logica niet om de Joden een staat in Duitsland aan te bieden 'omdat hier de basis voor de Tweede Wereldoorlog lag'. Van Agt gaat er blijkbaar vanuit dat de enige rechtvaardiging voor een Joodse staat in de holocaust gelegen ligt. Dat is natuurlijk onzin. De holocaust toonde slechts aan wat de zionisten al vijftig jaar eerder zeiden, namelijk dat de Joden een eigen staat nodig hadden om veilig te zijn, en dat het antisemitisme niet slechts binnen andere staten opgelost kon worden. Alle aanpassings- en assimilatiepogingen ten spijt.

 

Van Agt weet kennelijk niet dat de zionisten al vanaf eind 19e eeuw bezig waren om in Palestina een Joods thuisland op te bouwen, en dat al voor de holocaust de Joodse gemeenschap in Palestina functioneerde als een semi-staat met een eigen bestuur, belastingen, gezondheidszorg en talloze andere instituties waaronder een vakbond en ondergronds leger. Israel is de Joden dan ook niet 'aangeboden' vanwege de holocaust, maar is door de zionisten opgebouwd, vruchtbaar gemaakt en verdedigd. Dit was het land waar men altijd een band mee had gehad, waar altijd Joden hadden gewoond en waar de historische en religieuze wortels van het Jodendom lagen. De idee dat ze maar een plekje in Duitsland moesten krijgen, of dat dat 'logischer' zou zijn geweest, laat zien hoe totaal onwetend meneer van Agt is wat betreft de geschiedenis van de Joden en Israel en de betekenis van het zionisme. Niemand zou hem na deze uitspraak meer serieus moeten nemen wanneer hij weer eens op hoogdravende en belerende toon uitspraken doet over het Israelisch-Palestijns conflict. Hij is met deze blunder definitief door de mand gevallen.

 

RP

--------------

 

Van Agt: Joden hadden staat in Duitsland moeten krijgen

vrijdag 9 november 2012 09:17

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/354202/Van-Agt-Joden-hadden-staat-in-Duitsland-moeten-krijgen.htm

 

De pro-Palestijnse oud-premier Dries van Agt heeft weer voor opschudding gezorgd met een anti-Israëlische uitspraak. Van Agt zei bij een bijeenkomst dat de Joden na de Tweede Wereldoorlog een staat in Duitsland hadden moeten krijgen.

Dat schrijft De Telegraaf vrijdag.

Tijdens de bijeenkomst vroeg Van Agt zich af waarom de Joden zo nodig naar Palestina moesten. 'Joden hebben een veilige plek nodig. Waarom hebben ze indertijd geen veilige thuishaven in Duitsland gekregen?'

Applaus
Volgens de krant kreeg Van Agt na zijn toespraak een luid applaus van de aanwezigen, onder wie veel traditionele moslims.

Van Agt sprak in Heilig Landstichting bij Nijmegen op een symposium over de interreligieuze en interculturele dialoog.

Dialoog
Een dialoog tussen de Palestijnen en de Israëliërs is volgens Van Agt niet mogelijk. Een tweestatenoplossing komt er volgens de oud-premier dan ook niet: 'Volslagen onzin om dat te hopen of te denken.'

Partijgenoot Jack de Vries reageerde ontzet op de uitspraken van Van Agt: 'Ik viel van mijn stoel. Vooral met oog op de Kristallnacht (vanavond 74 jaar geleden) getuigen deze uitspraken van weinig respect voor de geschiedenis.'

 

Commentaar: Van Agt en de Joden

http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_van_agt_en_de_joden_1_690049

10-11-2012 08:00 | Hoofdredactioneel commentaar 

 

Oud-premier Van Agt doet weer van zich spreken met betrekking tot de Joden. Uitgerekend aan de vooravond van de herdenking van de Kristallnacht op 9 november 1938 maakte hij de opmerking dat Joden na de Tweede Wereldoorlog een thuisland hadden moeten krijgen in Duitsland, zo meldden diverse media. De opmerkingen van het prominente CDA-lid werden door zijn publiek met applaus begroet. 

 

Wie zich een beetje verdiept in de denkbeelden van Van Agt, weet dat hij een fel pleitbezorger is van de Palestijnse zaak. Daarmee is op zich niets mis. We leven gelukkig in een vrij land waar ieder zijn eigen mening mag hebben.

Toch lijkt hij de laatste jaren de Palestijnse zaak meer kwaad dan goed te doen door opmerkingen die hij meent te moeten maken. Met pleitbezorgers als Van Agt hebben de Palestijnen eigenlijk geen tegenstanders meer nodig. Met zijn domme opmerkingen speelt hij juist de meest rechtse Israëlische politici in de kaart. 

 

Volgens de oud-premier hadden Joden dus na de Holocaust hun heil moeten zoeken in het land waar de as van de vernietigingskampen nog warm was. Hoe hij zich de vorming van zo'n Joods thuisland in Duitsland had voorgesteld, is niet helder. Een soort veilige getto's wellicht, waar de nabestaanden van de Shoah in alle rust konden rouwen om wat hun familie en volk was aangedaan? 

 

Van Agt laat met zijn opmerkingen zien dat hij volledig los is geraakt van de werkelijkheid, zeker ook van de historische werkelijkheid. Daarbij sluit hij met zijn opmerkingen, hopelijk onbewust, direct aan bij de dogma's van Jodenhaters zoals Hamas en Hezbollah. Die willen immers een Palestina zonder Joden. Want waarom zouden de Palestijnen moeten lijden onder dat wat Europeanen de Joden hebben aangedaan? 

 

Nog even iets over het moment van zijn uitlatingen. In de nacht van 9 november 1938 begon in Duitsland de vervolging van de Joden met de Kristallnacht. Er werden in die nacht 267 synagogen in brand gestoken, 92 Joden vermoord en zo'n 7500 winkels verwoest. 

Het nazisme toonde in die nacht zijn ware, duivelse gezicht. En eerlijk is eerlijk: er waren maar weinig mensen die goed zicht hadden op wat er eigenlijk gebeurde en waar dit toe zou kunnen leiden. 

 

Het was de Duitse theoloog Die­trich Bonhoeffer die de datum van 9 november 1938 in zijn Bijbel schreef naast Psalm 74:7: „Zij hebben Uw heiligdommen in het vuur gezet." Hij zag het als een openbaring van God, Die hem door deze tekst duidelijk maakte dat de strijd van Hitler ook een strijd was tegen de Gód van de Joden. Hij schreef later in een brief dat hij nadrukkelijk bepaald was bij de Bijbelwoorden: „Wie Mijn volk aanraakt, raakt Mijn oogappel aan." Hij bleek een roepende in een woestijn van Jodenhaat. 

 

Inmiddels is de eerste aanklacht tegen de uitspraken van Van Agt al ingediend. Begrijpelijk, maar of het wijs is, is zeer de vraag. Soms is zwijgen veelzeggender dan spreken. Juist omdat de juridische discussie zich alleen maar zal toespitsen op de vrijheid van meningsuiting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten