dinsdag 4 september 2012

ASN-bank wipte Israel-project maar haalt bakzeil

 

Dat de ASN bank bevooroordeeld is tegenover Israel is natuurlijk niet echt nieuws, maar het werd nu wel pijnlijk duidelijk

Zonder enig bewijs werd een project voor een ECO dorp in de Negev van de site gehaald omdat het op 'omstreden gebied', geclaimd door Bedoeienen, zou komen te staan. Dit bleek onjuist, maar de toezeggingen van de initiator maakten geen indruk.

Nadat CIDI de ASN-bank twee brieven met kaarten en rapporten had gestuurd die bewezen dat Bedoeïenen slechts op 4,55% van de Negev een claim hebben gelegd ging de bank in tweede instantie toch overstag. Ook stuurde CIDI een afschrift van een van de brieven naar de Vereniging Nederlandse Banken. Na vijf weken correspondentie mocht de heer Markus zijn project terugzetten op de website, maar dan onder twee voorwaarden: de heer Markus moest nog eens extra duidelijk stellen dat de belangen van de Bedoeïenen met zijn project niet zouden worden geschaad en bovendien moest hij de uiteindelijke locatie voorleggen aan twee mensenrechtenorganisaties. Aan beide eisen kon de heer Markus gemakkelijk voldoen, omdat hij nooit van plan was geweest de belangen van Bedoeienen te schaden. Dus werd het project weer op de site van de ASN toegelaten.  

 

Goed werk van het CIDI. Het project is hierdoor natuurlijk wel wat achterop geraakt en kan daarom nog wel wat extra stemmen gebruiken. Het is een nobel initiatief dat wil laten zien dat een andere levensstijl en energieverbruik mogelijk en nodig zijn. Stem op: http://voordewereldvanmorgen.nl/Projecten/Ecologische_dorpen_wereldwijd__economie__van_genoeg_

 

RP

------------ 

 

ASN-bank wipte Israel-project maar haalt bakzeil

http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/ASN-bank-wipte-Israel-project-maar-haalt-bakzeil.html

MA 03-09-2012 

 

De ASN-bank looft jaarlijks diverse prijzen uit voor projecten die de wereld een beetje vooruit moeten helpen. Dit jaar dingen er twee projecten in Israel mee. Een van de twee, de vestiging van een Ecodorp in de Negevwoestijn, was in eerste aanleg uit de race gegooid, omdat het dorp op 'omstreden gebied' zou komen, maar de ASN haalde bakzeil… 

 

Dat de ASN-bank kritisch is over Israel is geen nieuws. Zo trok de bank zich destijds terug uit het Veolia-project, de lightrailway die in Jeruzalem werd aangelegd, omdat de rail voor een deel door de West Bank gaat en een nederzetting met de hoofdstad verbindt. Hoewel de lightrail inmiddels rijdt en hij veelvuldig wordt gebruikt door duizenden Arabische inwoners van de stad, trok ASN-bank zich in de voorbereidingsfase terug uit het project omdat medewerking volgens de bank een verkeerd signaal zou afgeven.
De ASN-bank profileert zich graag als maatschappelijk bewust. Een van de initiatieven waaruit dat blijkt, is de ASN-Wereldprijs, beter bekend als 'Voor de Wereld van Morgen', een wedstrijd waaraan mensen kunnen meedoen die een idealistisch project willen opzetten. Vorig jaar won het project Palestine Link de publieksprijs en de daaraan verbonden 10.000 euro. Aan Palestine Link is onder anderen de Palestijn Ibrahim el Baz verbonden, die in het verleden in Nederland is veroordeeld voor wapensmokkel.

'Betwist'
Dit jaar verschenen op de site van 'Voor de Wereld van Morgen' twee projecten in Israel. Een project draaide om een ecodorp dat moest verrijzen in de Negev. De tweede deelnemer is Givat Haviva, een kibboets die onderdeel is van de  Zionistische beweging. Givat Haviva diende een lovenswaardig dialoogproject in voor Joodse en Arabische kinderen. Wat gebeurde met het Ecodorp?
Welnu, zonder waarschuwing vooraf werd het ecoproject in de Negev van de site verwijderd, omdat vestiging in de Negevwoestijn 'omstreden' zou zijn. De initiator van het project Ja'acov Markus vroeg de ASN-bank waarom dat zo was en riep de hulp van CIDI in. Ook stuurde hij de ASN een mail waarin hij stelde dat het nooit zijn bedoeling was om een dorp op te zetten op gebied dat door Bedoeienen geclaimd wordt. De ASN-bank antwoordde, zonder het verder aandragen van bewijs, dat de locatie waarop dit project zou verrijzen 'omstreden' is. Het ging volgens de ASN om gebied dat door Bedoeïenen geclaimed wordt. Helemaal zeker wist de ASN-bank dat niet, maar 'better be safe than sorry'.
Een opzienbarend antwoord, omdat
a. de locatie van het project nog in het geheel niet vast stond
b. Een locatie die genoemd werd als eventuele plaats, na onderzoek van CIDI helemaal niet betwist bleek te zijn
en c. de indiener van het project, de heer Markus, duidelijk te kennen had gegeven dat hij het project nooit op betwist gebied zou laten verrijzen en hij het project wilde opzetten met respect voor 'mens en milieu'. Dus ook voor Bedoeïenen, zoals hij de ASN-bank op het hart had gedrukt.

Toch overstag
De ASN-bank bood in eerste instantie alleen excuses aan over de manier waarop het project was verwijderd. Een terecht excuus, want een bank die zegt de mensenrechten hoog in het vaandel te hebben staan, zou toch tenminste voor verwijdering van het ecoproject eerst wederhoor hebben moeten toegepast, of de indiener op de hoogte moeten stellen van het hoe en waarom van de verwijdering. Ook dat is namelijk een recht.

Nadat CIDI de ASN-bank twee brieven met kaarten en rapporten had gestuurd die bewezen dat Bedoeïenen slechts op 4,55% van de Negev een claim hebben gelegd ging de bank in tweede instantie toch overstag. Ook stuurde CIDI een afschrift van een van de brieven naar de Vereniging Nederlandse Banken. Na vijf weken correspondentie mocht de heer Markus zijn project terugzetten op de website, maar dan onder twee voorwaarden: de heer Markus moest nog eens extra duidelijk stellen dat de belangen van de Bedoeïenen met zijn project niet zouden worden geschaad en bovendien moest hij de uiteindelijke locatie voorleggen aan twee mensenrechtenorganisaties. Aan beide eisen kon de heer Markus gemakkelijk voldoen, omdat hij nooit van plan was geweest de belangen van Bedoeienen te schaden. Dus werd het project weer op de site van de ASN toegelaten. In zijn categorie neemt het momenteel de vierde plaats in, ondanks dat mensen vijf weken lang niet op het project hebben kunnen stemmen. Dus het zou wel zo aardig zijn om dit interessante ECO project een handje verder te helpen. Het kan nog winnen.
Klik hier om het project te bekijken en te stemmen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten