donderdag 2 juni 2011

De Kopten als graadmeter voor de Egyptische democratie

 

Een goed artikel over de achtergrond van het geweld tegen de Kopten in Egypte en hun positie. Het is jammer dat de media doorgaans falen in de taak om goede achtergrondinformatie te geven over dit soort zaken. Sterker nog, het geweld tegen de Kopten wordt enorm gebagatelliseerd en haalt maar mondjesmaat de krant of journaal. Vergelijk dit met de aandacht voor een Israelische reactie op Palestijns geweld waarbij enkele doden vallen.

 

RP

---------

 

 

Jeruzalem 1 juni 2011 / Missing Peace

De Kopten als graadmeter voor de Egyptische democratie

 

De leider van de grootste Koptische organisatie in de wereld Michael Munier waarschuwde deze week voor een burgeroorlog in Egypte. Hij bekritiseerde het Egyptische militaire leiderschap voor zijn rol in het sektarische geweld.

Het lot van de Koptische minderheid  is maar een van de vele problemen die Egypte nu plagen.

De economische problemen lijken op het eerste gezicht veel gevaarlijker. Echter nu al is duidelijk dat de behandeling van het geweld tegen de Kopten samen hangt met het opkomende Islamisme  en de prognoses voor de uitkomst van de verkiezingen in Egypte in september aanstaande.

New York Times commentator Thomes Friedman onderkent dat probleem nu ook en waarschuwde deze week dat de Egyptische revolutie verre van over is.

De G8 zegde afgelopen week 40 miljard dollar toe voor het hervormingsproces in Egypte en Tunesie.

Dat geld lijkt vooral bedoeld om de economie in Egypte te stabiliseren.

Gezien de politieke ontwikkelingen in het land, zou het goed zijn wanneer die hulp gekoppeld wordt aan het garanderen van de democratische rechten van alle burgers in Egypte.

Het functioneren van een democratie kan immers het beste worden beoordeeld aan de hand van de omgang met de minderheden en de zwakken in de samenleving.

De navolgende informatie over de Koptische minderheid in Egypte laat zien dat de waarschuwing van Friedman terecht is en dat het Westen dit probleem onderschat.

Ook uit andere ontwikkelingen in Egypte valt af te leiden dat het land in grote problemen verkeert en dat er een grote kans is dat de Islamisten het democratische proces zullen kidnappen.

Een van die ontwikkelingen was de mededeling van de Egyptische autoriteiten deze week, dat er nu 400 Al Kaida terroristen in de Sinai woestijn opereren.

Een andere ontwikkeling die zorgwekkend genoemd kan worden is de Egyptische toenadering tot Iran en terreurorganisaties zoals Hamas en Islamic Jihad. 

Basisinformatie Egyptische Kopten

De Kopten zijn afstammelingen van de oude Egyptenaren. De Koptische kerk is een van de oudste christelijke gemeenschappen, volgens de overlevering stichtte de apostel Marcus de gemeenschap in het jaar 60.  

De moslims die Egypte in de 7e eeuw veroverden gaven de christenen - die toen de meerderheid van de bevolking vormden - de naam ‘Kopten’, hetgeen Egyptenaren betekent.

Volgens een opgave van de Koptische kerk vormden de Kopten in 1975 nog 20 % van de totale bevolking in Egypte.

Nu maken zij ongeveer 8 a 10% uit van de totale Egyptische bevolking ( tussen de 6 en de 8 miljoen). Er is echter geen officieel aantal bekend omdat er vanaf 1986 geen census is gehouden waarin de Kopten werden opgenomen.  Sommige onderzoekers zeggen dat dit is gedaan om het echte aantal van de Egyptische Christenen te verdoezelen uit vrees dat zij meer macht zouden kunnen krijgen

De Moslims veroverden Egypte in het midden van de 7de eeuw (CE) op de Byzantijnen, hierdoor kregen de Kopten de status van dhimmis.

Dhimmis zijn niet moslims - Christenen en Joden- die een speciale status hebben in de Islam.  Zij zijn inferieur ten opzichte van Moslims, maar als mensen van het ‘Goddelijke Boek’  moesten zij worden beschermd in ruil voor het betalen van een speciale belasting. (jizziyah)  

De Kopten konden kiezen tussen bekering tot de Islam, of het betalen van de jiziyah belasting. Indien zij kozen voor het laatste, dan zouden zij in principe beschermd moeten worden volgens de Islamitische wet, de Sharia.

Van deze bescherming kwam echter niet veel terecht.  Gedurende de  Moslim overheersing in Egypte werden de Kopten dan ook regelmatig vervolgd, afhankelijk van de heerser die op dat moment regeerde.

Pas in de 19de eeuw tijdens het regime van Mohammed Ali, verbeterde de situatie van de Kopten aanzienlijk. Hij schafte de jiziyah belasting af en stond toe dat Kopten in dienst konden gaan van het Egyptische leger.

De verbetering duurde tot 1954, toen de Vrije Officieren onder leiding van Gamel Abdel Nasser de macht grepen en Koning Farouk afzetten.[1]  

Vanaf dat moment verslechterde de positie van de Kopten in Egypte drastisch en vluchtten velen naar het buitenland, voornamelijk naar Australië, Europa en Noord-Amerika.

Door de jaren heen zijn er talloze gevallen  geweest van brandstichting in kerken en fysieke aanvallen op Kopten.

Op nieuwjaarsdag 2011 werden bijvoorbeeld bij een aanval op een kerk in Alexandrië 23 Kopten vermoord en ruim 100 gewond.

Kopten en de Egyptische revolutie

Tijdens de revolutie die begon in januari 2011 trokken de Kopten aanvankelijk samen met de Moslims de straat op om te demonstreren tegen het regime van Mubarak. De Kopten hoopten dat er met de val van Moebarak een verbetering zou plaats vinden in hun situatie.

Nu, vier maanden na het begin van de revolutie, lijkt het er echter op dat de situatie van Kopten onhoudbaar aan het worden is. 

Een lid van de Koptische kerk in Egypte verklaarde tegenover Missing Peace dat het aantal aanvallen toeneemt en dat een aanzienlijk gedeelte niet wordt gerapporteerd in de media.

Veel Kopten zoeken nu naar wegen om Egypte zo spoedig mogelijk te verlaten, schreef hij.

Een greep uit de incidenten van de laatste twee maanden: 

Op 5 april wordt bekend dat een Moslim bende  Koptisch dorpen in Egypte terroriseert. Koptische families zijn het slachtoffer van kidnapping, verkrachting en afpersing.

Op 9 april bericht het Assyrische nieuwsbureau dat in de week ervoor drie keer een aanval op een Koptische kerk is gepleegd. De Moslims eisen dat er een verbod komt op het houden van gebed in de kerken en op het repareren van schade die eerder is ontstaan. De Egyptische autoriteiten lijken te collaboreren met de Salafisten en hun handlangers.

Eind april wordt een Kopt gedood tijdens geweld dat ontstond nadat moslims aanvallen plegen op Koptische doelen. Die aanvallen waren weer een reactie op de dood van twee moslims tijdens eerder geweld tegen de Kopten.

Een oude christelijke vrouw wordt van het balkon van haar woning gegooid, tientallen huizen en winkels van Kopten worden in brand gestoken of geplunderd.

De situatie loopt verder uit de hand na de aanslagen op een aantal kerken in het Imbaba district van Cairo, die plaatsvonden op 7 mei 2011. Zie hier videobeelden van een brandende kerk: http://www.youtube.com/watch?v=h_aAvnDih-U&feature=player_embedded

 Deze aanvallen begonnen nadat er een gerucht was verspreid dat de Kopten een Islamitische vrouw hadden ontvoerd, hierbij kwamen 12 mensen om en er werden twee kerken in de brand gestoken.

De dag erop vochten honderden Moslims met Kopten die in Cairo protesteerden tegen de aanslagen in Imbaba.

Op 14 mei begonnen de Kopten een zit-in demonstratie om te protesteren tegen de gebeurtenissen van de week daarvoor. Ook zij werden aangevallen door een groep van Moslims waarbij een dode viel en ongeveer 100 gewonden.

Volgens ooggetuigen worden de meeste aanvallen uitgevoerd door Salafistische Moslims, en vinden zij vaak plaats na het vrijdag gebed in de moskee.

Op 19 mei werd opnieuw een Koptische kerk aangevallen in Ain Shams, ook deze aanval werd vastgelegd op video

Het Egyptische leger heeft een aantal keren aanvallen uitgevoerd op Kopten en/of hun kloosters. Hierbij vielen ook gewonden.

In andere gevallen bleef het Egyptische leger passief bij aanvallen van moslims op Kopten.

In  gevallen waarbij aanvallen op Koptische doelen werden gepleegd werden alleen Kopten veroordeeld, moslims werden meestal vrijgelaten.

Een Egyptische militaire rechtbank veroordeelde na de aanval op de kerk in Ain Shams drie Kopten tot vijf jaar gevangenisstraf. De strafmaat was ook nog eens extreem hoog, de aard van het ‘misdrijf’ in aanmerking genomen.

De Australian rapporteerde op 21 mei dat tenminste 21 christelijke meisjes worden vermist sinds eind januari. In het verleden is gebleken dat deze vermiste meisjes werden gedwongen tot bekering tot de Islam. De Koptisches kerk heeft opvangcentra opgezet voor meisjes die vluchten en willen terugkeren naar hun familie. Een groot probleem is dat de conversie door Moslims wordt gezien als onherroepelijk.

 

Missing Peace Middle East Research - Drs. Sharon Shaked

www.missingpeace.eu 

info@missingpeace.eu  


[1] Nisan, Mordechai (2002). Minorities in the Middle East. McFarland. p. 144.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten