zondag 19 april 2009

Duitsland, Zweden en Polen niet naar 'Durban 2' VN-top over racisme

 
Onder meer Duitsland, Zweden en Polen zouden eveneens verstek laten gaan bij de Durban II conferentie, zo werd vandaag bericht.
 
Het zou goed zijn als welwildende VN instanties en mensenrechtenorganisaties zich eens achter de oren gaan krabben en zich herbezinnen op hun standpunten en handelswijze.
 
Wouter
____________

Westen niet naar VN-top over racisme

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2733873.ece/Westen_niet_naar_VN-top_over_racisme_.html

Ruzie over kritiek op religies

Tot eind vorige week is onderhandeld over de slotverklaring van de anti-racismeconferentie die vandaag in Genève begint. De VS en Europese landen wilden dat de bijeenkomst niet net als in 2001 in Durban zou ontaarden in een aanval op Israël en het Westen. Na moeizame onderhandelingen zijn expliciete verwijzingen naar Israël uit de conceptslotverklaring verdwenen, maar dat blijkt niet genoeg. De Verenigde Staten, Australië, Israël, Canada en veel EU-landen blijven weg.

Ze hebben vier redenen. In de eerste plaats bevestigt de slotverklaring de omstreden Durban-verklaring uit 2001. De VS, die de verklaring toen niet aanvaardden vanwege bijvoorbeeld de verwijzing naar de 'benarde toestand van Palestijnen onder bezetting', vinden dat onverteerbaar. Ook nu staat er overigens een zinsnede over 'degenen onder buitenlandse bezetting' in. Navi Pillay, VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, deelt deze kritiek niet. Er kan expliciet worden vastgesteld dat de VS de tekst uit 2001 erkennen noch bevestigen, vindt zij.

Het tweede argument is dat het anti-Israël sentiment ook buiten de slotverklaring de kop kan opsteken. Het Westen vreest vooral de toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad vandaag. Hij zei eerder Israël te willen vernietigen en niet te geloven dat de Holocaust heeft plaatsgevonden. Gisteren herhaalde Ahmadinejad dat „de zionistische ideologie en regime de vaandeldragers van het racisme" zijn. Waar bijvoorbeeld de VS en Nederland zijn speech niet willen afwachten, gaan de Britten wel – zij het met een lagere diplomaat. Als de Iraniër de aanval op Israël opent, verlaten zij de zaal.

Het derde en belangrijkste argument is de discussie over anti-religieuze uitingen. Kritiek op het 'belasteren van religies', waarmee moslimlanden bijvoorbeeld de Deense Mohammed-cartoons bedoelen, is geschrapt. In de slotverklaring staat dat vrijheid van meningsuiting essentieel is voor een democratie. Maar de conceptverklaring veroordeelt nog wel „de minachtende stereotypering en stigmatisering van mensen op grond van hun religie". En er staat 'zorg' in over de 'recente toename' van het aanzetten tot haat tegen religieuze minderheden via gedrukte of audiovisuele media.

Dit soort teksten vindt bijvoorbeeld de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Verhagen onaanvaardbaar: „Een aantal landen dat zelf nog heel wat te doen heeft op het gebied van mensenrechten, misbruikt de top om religie boven de rechten van de mens te stellen."

En ten vierde ontbreken er tal van groepen, zoals homo's en geloofsafvalligen. De slotverklaring veroordeelt discriminatie van de ene groep wel, en discriminatie van andere groepen niet, zo luidt de kritiek.

Mensenrechtenbewegingen veroordelen de westerse boycot. Volgens Human Rights Watch „keren deze landen racismeslachtoffers de rug toe" en missen met name de VS een kans de ruzie uit 2001 achter zich te laten „nu de meeste van hun eisen zijn ingewilligd".

© Trouw 2009, op dit artikel rust copyright.

------------

Top tegen racisme verdeelt Westen

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1184761.ece/Top_tegen_racisme_verdeelt_Westen

Van onze correspondent Diederik van Hoogstraten
gepubliceerd op 19 april 2009 23:17, bijgewerkt op 23:19

 

NEW YORK - Nederland, de VS, Israël en andere westerse landen waaronder Duitsland boycotten de conferentie tegen racisme die vandaag begint in Genève. Dit werd zondag duidelijk, tot grote teleurstelling van de VN, die de 'Durban II'-bijeenkomst organiseren.

Volgens diplomaten in New York en Brussel is het vrijwel zeker dat ook Zweden en Polen zich terugtrekken. EU-voorzitter Tsjechië en andere Europese landen zullen wel afgevaardigden op een lager diplomatiek niveau naar Genève zenden. De afwezige lidstaten vrezen, ondanks geluiden over vooruitgang in de onderhandelingen, dat de top zal worden 'gekaapt' door islamitische landen en zal uitmonden in een anti-Israëlische bijeenkomst. De vrijheid van meningsuiting dreigt te worden ingeperkt om de islam te beschermen, zo wordt verwacht.

Mensenrechtengroepen hebben gewaarschuwd dat verdeeldheid kan worden gezaaid door omstreden deelnemers, onder wie de Iraanse president Ahmadinejad. Hij spreekt vandaag in Genève.

Maar de Iraanse wens om het 'besmaden van religies' op de agenda te zetten, vond de afgelopen weken weinig weerklank. Desondanks noemde minister Verhagen van Buitenlandse Zaken de sfeer waarin werd onderhandeld 'grimmig' en anti-westers. Een 'aanvaardbare' verklaring was volgens hem onmogelijk. President Obama liet weten dat de VS 'helaas' evenmin kunnen deelnemen.

De commissaris voor de mensenrechten van de VN, Navi Pillay, zei 'gechoqueerd' en 'diep teleurgesteld' te zijn. Verwijzingen naar het Israëlisch-Palestijnse conflict, en het besmaden van religie zijn uit de beginselverklaring gehaald, zei zij. Volgens Pillay was de sfeer juist coöperatief, en concentreren de boycottende lidstaten zich nu onnodig op de omstreden kwesties.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten