vrijdag 5 september 2008

Debat in De Standaard: Kritiek op Israël drijft opiniemakers in de pen

 
Volgens velen wordt een ieder die kritiek uit op Israël steevast door de Israëllobby voor antisemiet uitgemaakt, in een poging de critici de mond te snoeren. Het is een inmiddels grijsgedraaide grammofoonplaat (of beter gezegd: CD), maar critici van Israël kunnen er geen genoeg van krijgen. Beide kanten maken elkaar in discussies voor van alles uit, en het duurt inderdaad nooit zo heel erg lang voordat de Holocaust er door een van beide kanten bij wordt gehaald. Dit gebeurt overigens juist veelvuldig door sympathisanten van de Palestijnen, die menen dat Israël zich vanwege de Holocaust boven de wet verheven voelt en boven kritiek zou staan, die menen dat de Joden nu hetzelfde doen met de Palestijnen als henzelf is aangedaan of die menen dat Israël ten onrechte is gesticht uit schuldgevoel over de Holocaust en wij daarom nu juist voor de Palestijnen moeten opkomen.
 
Het blijft blijkbaar moeilijk voor mensen om Joden als een gewoon volk te zien met recht op zelfbeschikking en hetzelfde recht om fouten te maken en wreed te zijn als andere volken. Met kritiek op die fouten en wreedheden is natuurlijk niks mis, en maar weinig mensen hebben helemaal geen kritiek op Israël, maar juist de relatie met de Holocaust die veelvuldig wordt gelegd, de hogere eisen die men aan Joden stelt, en stereotyperingen over een almachtige Joodse lobby en vermeende Joodse exclusiviteit maken kritiek op Israël beladen en verdacht. En ik heb zelden een discussie over Israël meegemaakt waarin dat soort zaken niet om de hoek komt kijken.
 
De eerste regel van onderstaand artikel is eigenlijk al onjuist:
"Maakt de Joodse lobby het debat over Israël onmogelijk of wordt ze er kwaadwillig uit geweerd? Het debat is springlevend."
 
Er is geen 'de Joodse lobby', er zijn mensen met allerlei meningen over Israël en er zijn verschillende organisaties die het voor Israël opnemen, zoals er ook allerhande Palestina Komité's en werkgroepen en platforms zijn. Waarom is dat geen lobby dan?
 
Het is overigens positief dat er eindelijk een debat is over dit soort zaken, waarin mensen van beide kanten hun mening geven. Mensen die het voor Israël opnemen worden inderdaad uit veel debatten en bijeenkomsten geweerd, vooral wanneer deze door progressieve partijen en groepen worden georganiseerd. (Op de Belgische Indymedia is een pro-Zionistische stellingname zelfs verboden!)
 
Dat nota bene het Vlaams Belang deze eenzijdigheid aan de kaak stelt is natuurlijk diep triest, want progressief zijn en sympathie hebben voor Israël sluit elkaar absoluut niet uit, en juist Hezbollah en Hamas zijn uitermate reactionaire bewegingen.
 
RP
-------------

Kritiek op Israël drijft opiniemakers in de pen

BRUSSEL - Maakt de Joodse lobby het debat over Israël onmogelijk of wordt ze er kwaadwillig uit geweerd? Het debat is springlevend.

Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) interpelleerde gisteren in de Gentse gemeenteraad over een debattenreeks op de Gentse Feesten, georganiseerd door Eric Goeman. Depoortere vindt de debatten te links en vindt dat de stad daarvoor beter geen schoolgebouwen ter beschikking stelt. Hij verwijst naar een debat over Israël, waar volgens hem enkel anti-Israëlische sprekers uitgenodigd waren.

Extreemrechts als bondgenoot van de pro-Israëllobby, tegen de vrije meningsuiting? Het Platform voor vrije meningsuiting, waar ook Eric Goeman deel van uitmaakt, is allerminst verwonderd en reageert met een open brief. De pro-Israëlische lobby probeert volgens de ondertekenaars van de brief 'ook in ons land al geruime tijd de critici van de Israëlische bezettings- en annexatiepolitiek de mond te snoeren'. Het wapen dat de lobbymachine daarbij hanteert, is Israël-critici antisemitisme te verwijten, een middel dat werkt, want 'niemand wil in verband worden gebracht met die zwarte bladzijden uit de Europese geschiedenis'. De lobby, die zo al succesvol verschillende kritische acties monddood heeft gemaakt, gedraagt zich volgens het platform bovendien steeds agressiever en vindt - ironisch genoeg - zelfs steun bij extreemrechts. De brief is ondertekend door bijna negentig academici, auteurs en opiniemakers.

Op de open brief kwam onmiddellijk reactie van het Platform voor faire meningsuiting. Dit tweede platform geeft het eerste gelijk: 'Kritiek op Israël is geen antisemitisme.' Helaas kan eenzijdige en ongenuanceerde kritiek wél leiden tot antisemitisme en heel wat organisaties 'die er een aparte wereldvisie op nahouden' organiseren 'projecten waarbij de Joodse staat het keer op keer moet ontgelden' en waarin geen tegenstem te horen is. En dat is onfair, vindt het platform. De Israëllobby maakt het serene debat niet onmogelijk, er is gewoon geen debat, want de helft van de argumenten wordt nooit gehoord. Een schare opiniemakers, schrijvers en academici ondertekenden op hun beurt deze brief. (wwo)

Blz. 18 Opinie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten