woensdag 18 juli 2007

Joden integreerden niet

Het is inderdaad een fabeltje dat integratie vroeger altijd zo spoedig verliep, en het is frappant dat vroeger tegen de Joden gedeeltelijk dezelfde argumenten werden gebruikt als nu tegen moslims. Er is wel een belangrijk verschil (of eigenlijk twee), en dat is het feit dat het nu - zowel absoluut als procentueel - om veel grotere aantallen moslims gaat en dat bemoeilijkt de integratie. Een tweede verschil is dat door de globalisering en internet het contact van moslims en migranten met het land van herkomst veel gemakkelijker is, en de landen van herkomst en radikale imams uit deze landen aanzienlijke invloed over de migrantengemeenschap houden, ook waar het tweede en zelfs derde generatie migranten betreft. 

_______________________________

http://www.nu.nl/news/1157383/1201/Joden_integreerden_niet.html
http://www.anno.nl/anno/anno/i004034.html

Joden integreerden niet

Uitgegeven: 17 juli 2007 07:59
Laatst gewijzigd: 17 juli 2007 11:11

De opname van joden in de Nederlandse samenleving is voor minister Vogelaar het bewijs dat ook de integratie van moslims zal slagen. Maar die integratie verliep juist moeizaam: pas door de Tweede Wereldoorlog leerden joden en Nederlanders elkaar echt kennen.
Door Anno.

Opgejaagd door de Spaanse Inquisitie vluchtten eind zestiende eeuw de eerste joden naar Nederland. Vooral de rijke en bloeiende handelsstad Amsterdam trok. Hier werden zij minder vervolgd dan in veel andere landen: ze hoefden geen onderscheidende kleding te dragen, en officiële getto's waren er niet. Maar toch stond ook hier niemand te juichen bij de grens als er weer een groep joden arriveerde.

Hoewel de joden hun geloof niet openlijk mochten uiten, werd het jodendom wel gedoogd in het streng gereformeerde Nederland. Zo mochten ze begin zeventiende eeuw een eigen begraafplaats aanleggen in Ouderkerk aan de Amstel. Maar soepele medewerking van de overheid was er zeker niet: Ouderkerk lag op twee uur reizen van Amsterdam, waar de meeste joden woonden. Dichterbij lukte niet: Amsterdam wees begin zeventiende eeuw meerdere aanvragen af.

Eeuwenlang waren joden minderwaardige burgers in Nederland: ze mochten bijna geen beroepen uitoefenen, stadsbesturen maakten hen het leven moeilijk en ze werden belachelijk gemaakt in spotprenten en liedjes. Pas in 1796 kreeg de Nederlandse jood burgerrechten. Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot: "Ze spreken niet eens de taal, en we kunnen niet controleren wat er gepredikt wordt," argumenteerden de tegenstanders. Toch begonnen de joden langzamerhand te integreren: ze konden uit meer banen kiezen en leerden Nederlands. Maar pas na de ramp van de Tweede Wereldoorlog kwam de integratie echt op gang.

De column Anno NU geeft wekelijks een stukje geschiedenis bij het nieuws.
Reageren? Ga naar www.anno.nl.

(c) NU.nl/Anno

Geen opmerkingen:

Een reactie posten