woensdag 24 november 2010

'Hitler is een held voor veel moslims'

Dubbele boodschap: 1. De Holocaust is een leugen 2. Wij gaan jullie allemaal uitroeien
 
 
In het boek 'De onzichtbare ayatollah' staan kritische essays van Hans Jansen, Nahed Selim en Carel Brendel.
 

In haar essay trekt Selim meer parallellen tussen de islam en het nationaal-socialisme. Daarmee verdedigt ze ook nadrukkelijk de vergelijking die Geert Wilders heeft gemaakt tussen Mein Kampf en de Koran. Want ze heeft zich geërgerd aan de politiek correcte denkers die Wilders hebben uitgemaakt voor fascist en nazi vanwege zijn uitlatingen over de islam. En ze maakt zich grote zorgen dat Wilders daarvoor terecht moet staan.

Het is even absurd om Wilders uit te maken voor nazi als om de Koran als een fascistisch boek neer te zetten. Dat er onder moslimextremisten banden waren met de nazi's en dat men nog steeds in de Arabische wereld weinig kritiek heeft op de nazi's en het antisemitisme er welig tiert, wil niet zeggen dat de Koran, geschreven in de 7e eeuw nazistisch is. Het is een combinatie van religie, wrok vanwegen de verloren positie in de wereld, angst voor de modernisering, een samenleving waarin clans een grote rol spelen en allerlei culturele tradities die de Arabische samenlevingen maken tot wat die zijn.
 
Selim: "De onzichtbare ayatollah bestaat uit religieuze voormannen, maar ook uit politici, juristen, journalisten en andere belangrijke spelers uit het maatschappelijk middenveld die kritiek op de islam onmogelijk maken. Het wrange is dat die laatste groep voornamelijk bestaat uit mensen die kritiek op het christendom zien als verlichting en kritiek op de islam als haat zaaien. Zij vergelijken de PVV met de NSB en maken Wilders uit voor fascist en nazi, juist omdat hij de Koran met Mein Kampf vergelijkt en de islam een totalitaire ideologie noemt. Maar het is niet Wilders, maar de onzichtbare ayatollah die moet worden afgezet.
 
Misschien moeten we eens ophouden met al die nazivergelijkingen en gewoon kijken naar de verschijnselen en ideeën zelf. Selim heeft natuurlijk helemaal gelijk wat betreft de historische banden tussen de Arabische wereld en de nazi's, en deze worden te weinig onderkend. Maar het helpt dan niet om de islam een totalitaire ideologie te noemen.
 
Er zijn zeker voorbeelden van het overdreven aanpassen aan de islam, maar dat wil nog niet zeggen dat we hier door de moslims onder de voet dreigen te worden gelopen. Het is zoeken naar de juiste balans tussen kritiek en acceptatie, tussen eisen stellen aan allochtonen en ze welkom heten, tussen 'de boel bij elkaar houden' en moeilijke noten kraken.
 
RP
-------------

Moslima Nahed Selim ziet de hand van 'de onzichtbare ayatollah' in de vervolging van Geert Wilders. Terwijl de PVV-leider wordt uitgemaakt voor fascist, constateert zij dat Wilders' vergelijking van de Koran met Mein Kampf wel degelijk berust op historische feiten.

Bij de haard ligt een Arabisch boek met op de kaft een portret van Adolf Hitler. Het is een bloemlezing uit Mein Kampf, het boek dat Hitler schreef om zijn verderfelijke nationaal-socialistische ideologie te schragen, vertelt publiciste en beëdigd tolk Nahed Selim. "In de Arabische wereld is Mein Kampf een populair boek. Je kunt het overal kopen. Deze versie heb ik in Egypte gekocht, het land waar ik ben geboren. Het is alweer de achttiende druk."

Het is geen toeval dat het boek zo'n prominente plek inneemt in de woonkamer van de 57-jarige Selim. De moslima die in Nederland vooral bekend is vanwege haar inspanningen om de vrouwenemancipatie in de islamitische gemeenschap te bevorderen, heeft een essay geschreven waarin ze onder meer dieper ingaat op de verwantschap tussen het nazisme en de totalitaire islam. De Onzichtbare Ayatollah heet het geschrift dat deze week verschijnt in een gelijknamige bundel. Daaraan werkten ook journalist Carel Brendel en arabist Hans Jansen, die een prominente rol speelt in het proces tegen Wilders, mee.

"Hitler is een held voor veel moslims in de Arabische wereld", vertelt Selim. "In het voorwoord van dit boek wordt hij neergezet als een held uit een Griekse tragedie. Iemand die opkwam voor een belangwekkend ideaal, maar die daar uiteindelijk aan ten onder is gegaan. Ook in Egypte is nog altijd veel waardering voor hem. Rommel, Hitlers generaal die uiteindelijk in de Egyptische woestijn door de Britten werd verslagen, was in de ogen van veel Egyptenaren geen bezetter, maar een bevrijder."

In het essay wijst Selim op de historische banden die vertegenwoordigers van de totalitaire islam hadden met Hitler en zijn handlangers. Haj Amin al-Hoesseini, de voormalig grootmoefti van Jeruzalem, wierf in de Tweede Wereldoorlog 25.000 moslims voor de Hanzar-divisie (Hanzar betekent kromzwaard, red.), een SS-divisie die volgens Selim door Heinrich Himmler was ingezet om joden, christelijke Serven en zigeuners uit te roeien in Oost-Europa. Propagandaminister Joseph Goebels zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat zijn anti-joodse toespraken in grote delen van de Arabische wereld via de radio te volgen waren.

De nauwe banden van de grootmoefti met de nazitop in Duitsland stonden hem niet in de weg om vanaf 1948 nog een vooraanstaande rol te spelen als president van de voorlopige Palestijnse regering, schrijft Selim.

In haar essay trekt Selim meer parallellen tussen de islam en het nationaal-socialisme. Daarmee verdedigt ze ook nadrukkelijk de vergelijking die Geert Wilders heeft gemaakt tussen Mein Kampf en de Koran. Want ze heeft zich geërgerd aan de politiek correcte denkers die Wilders hebben uitgemaakt voor fascist en nazi vanwege zijn uitlatingen over de islam. En ze maakt zich grote zorgen dat Wilders daarvoor terecht moet staan.

Ze wil met het essay aantonen dat die vergelijking zo gek nog niet is en voert en passant Winston Churchill op om haar gelijk aan te tonen. Zo schreef Churchill over Mein Kampf: "Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in oorlog: gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos – maar onheilspellend."

In het proces tegen Wilders herkent Selim de hand van wat ze de onzichtbare ayatollah noemt. Die ayatollah is volgens haar niet zozeer een persoon als wel een kracht die in de Nederlandse samenleving de islamisering in de hand werkt.

De arabist Hans Jansen ging vorige week opzichtig onderuit bij Pauw en Witteman toen hem werd gevraagd naar voorbeelden van die islamisering. Selim somt ze desgevraagd wel op: een verbod op de opvoering van het toneelstuk Aïsha, de arrestatie van de cartoonist Nekschot, scholen die toestaan dat islamitische meisjes thuis worden gehouden bij schoolreisjes, een eigen kliniek voor moslims, een apart gemeentelijk loket voor vrouwen in een Utrechtse moskee, een jeugdzorgconsulent die een islamitische familie alleen mag bezoeken onder begeleiding van een imam, de groeiende haat tegen joden en homoseksuelen, en zo kan ze naar eigen zeggen wel even doorgaan.

Selim: "De onzichtbare ayatollah bestaat uit religieuze voormannen, maar ook uit politici, juristen, journalisten en andere belangrijke spelers uit het maatschappelijk middenveld die kritiek op de islam onmogelijk maken. Het wrange is dat die laatste groep voornamelijk bestaat uit mensen die kritiek op het christendom zien als verlichting en kritiek op de islam als haat zaaien. Zij vergelijken de PVV met de NSB en maken Wilders uit voor fascist en nazi, juist omdat hij de Koran met Mein Kampf vergelijkt en de islam een totalitaire ideologie noemt. Maar het is niet Wilders, maar de onzichtbare ayatollah die moet worden afgezet.

~~~~~~~~

Deze tekst verscheen maandag 22 november in de papieren editie van SPITS.
Een verkorte versie leest U hierr.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten