woensdag 16 maart 2016

Kamervragen over benoeming partijdige VN-rapporteur

 

De zogenoemde Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is notoir partijdig en selectief, dus het hoeft niet te verbazen dat wederom een bevooroordeelde rapporteur voor de Palestijnse gebieden wordt benoemd. Het beste dat Nederland en andere Westerse landen kunnen doen is er niet in gaan zitten, want daarmee verlenen ze die raad een schijn van legitimiteit.

 

Wouter

___________

 

Kamervragen over benoeming partijdige VN-rapporteur

IN ISRAEL / BY ELISE FRIEDMANN / ON 14/03/2016 AT 14:24 / TAGS: BDS, HAMAS, ISRAEL, PALESTIJNEN, VN

http://www.cidi.nl/kamervragen-over-benoeming-partijdige-vn-rapporteur/

 

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, waarvan ook Nederland deel uitmaakt, wil opnieuw een hoogleraar met anti-Israelische vooroordelen benoemen tot ‘speciale rapporteur over de mensenrechten in de Palestijnse gebieden’, bericht onder meer de Times of Israel. De aanbevelingscommissie heeft criminologe Penny Green bovenaan de lijst gezet voor deze op zich al omstreden functie. Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) stelde hierover vrijdag schriftelijke vragen aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Partijdige kandidaat, partijdig mandaat

Anders dan de titel doet vermoeden, heeft deze functionaris alleen opdracht om schendingen te onderzoeken van de rechten van Palestijnen door Israel. Mensenrechtenschendingen door Palestijnen tegen Israeli’s en mensenschendingen van Palestijnen door de Palestijnse Autoriteit en Hamas vallen buiten deze opdracht, stelt de Israelische organisatie UN Watch. UN Watch heeft een rapport opgesteld over de ‘radicaal anti-Israelische houding’ van kandidate Green.
Die houding blijkt onder meer uit tweets van Green over “criminele staatspraktijken”, “etnische zuiveringen” en “apartheid” van Israel. Volgens haar tweets moeten de VS en het VK Israel ‘evengoed als ISIS’ “bombarderen wegens zijn massamoorden”. Green staat een algehele boycot van Israel voor en steunt met haar tweets de BDS- (boycot, desinvesteren en sancties tegen Israel) beweging; “het beste verzet tegen deze criminele regering”. 
Het International State Crime Initiative, waarvan Green directeur is, is volgens UN Watch een tegenstander van Westerse inspanningen tegen terrorisme en extremisme, die het brandmerkt als “manifestaties van islamofobie”.

‘Lachertje’

Het zou absurd zijn Penny Green een land te laten onderzoeken dat zij wil boycotten en bombarderen, aldus het rapport van UN Watch. Daarmee zou de Mensenrechtenraad zijn eigen selectiecriteria: objectiviteit en onpartijdigheid, tot een lachertje maken. Ook de nummer 2 op de kandidatenlijst is bevooroordeeld, aldus het rapport. 
Hetzelfde kan overigens gezegd worden van Greens voorganger Wibisono. Wibisono trad in februari af. Hij beschuldigde de Israelische veiligheidsdiensten van ‘buitenproportioneel geweld’ tegen Palestijnen. In zijn ontslagbrief klaagde hij dat zijn “pogingen de levens te verbeteren van Palestijnse slachtoffers van mensenrechtenschendingen onder de Israelische bezetting werden tegengewerkt bij elke stap'”.

Vragen aan Koenders

VVD-buitenlandwoordvoerder Ten Broeke wil van Koenders weten hoe de Nederlandse regering reageert op de voorgenomen benoeming, vooral omdat Nederland sinds 2014 lid is van de VN-Mensenrechtenraad. Ten Broeke wil onder meer weten wat Nederland doet om de vooringenomenheid jegens Israel aan de orde te stellen en een meer evenwichtige benadering van het conflict te bevorderen.

De vragen:

  1. Klopt het dat de VN-Mensenrechtenraad de Britse hoogleraar Penny Green heeft benoemd tot rapporteur, belast met het bijhouden van mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden?*
  2. Klopt het dat de hoogleraar in kwestie openlijk sympathiseert met de BDS-beweging, die onder meer een volledige boycot van Israël bepleit?
  3. Klopt het tevens dat zij in het verleden zich openlijk heeft afgevraagd waarom Israël niet door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt gebombardeerd? Klopt het dat van een mensenrechtenrapporteur onpartijdigheid mag worden verwacht? Schrijft de functieomschrijving dit voor?
  4. Hoe beoordeelt de regering deze aanstelling? Constateert de regering net als de VVD-fractie dat het niet de eerste keer is dat de VN-Mensenrechtenraad overduidelijk een vooringenomen rapporteur benoemt, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de benoeming van Richard Falk in 2008? Hoe verklaart de regering dit patroon?
  5. Heeft de Nederlandse regering zich tegen deze aanstelling verzet? Zo ja, hoe?
  6. Wat heeft de Nederlandse regering sinds de aanvang van het in 2014 begonnen lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad ondernomen om de vooringenomenheid jegens Israël aan de orde te stellen en een meer evenwichtige benadering van het Israëlisch-Palestijns conflict te bevorderen?

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten