zaterdag 30 mei 2015

Vraagtekens bij SGP en CU na beantwoording AOW-vragen over Israels 'bezette gebieden'

 

Het eerste wat ik me afvraag bij dergelijke kwesties is of zulke regels consequent worden toegepast. Hoe zit het bijvoorbeeld met geremigreerde Marokkanen die AOW krijgen en zich in de bezette Westelijke Sahara vestigen? Toegegeven, dat zal weinig voorkomen, want de meesten zijn naar verluid afkomstig uit het Rifgebergte in het noorden van Marokko, maar gaat een Nederlandse ambtenaar op het woonadres letten of dit op de landkaart opzoeken?

Volgens de website van de SVB valt inderdaad wel de Westelijke Sahara buiten het verdrag met Marokko, tenminste sinds 2006; men zou er dus op moeten letten.

 

Er is vaker gedoe en onvrede over Nederlandse uitkeringen die naar het buitenland worden overgemaakt, of het nu om teruggekeerde Marokkanen of Turken gaat of 'autochtone' pensionado's in Spanje gaat; 10% van de AOW-uitkeringen gaat naar het buitenland, en de regering probeert regelmatig om hierop te bezuinigen door beperkingen op te leggen. Er zijn ook nog verschillen per land omdat met die landen verdragen worden afgesloten (om toezicht te hebben op eventueel misbruik van de regelingen), en omdat wordt gekeken naar de kosten van levensonderhoud in het woonland.

 

Wouter

______________

 

Vraagtekens bij SGP en CU na beantwoording AOW-vragen

http://www.cidi.nl/vraagtekens-bij-sgp-en-cu-na-beantwoording-aow-vragen/

IN NEDERLAND / DOOR MIKE DURAND / OP 29/05/2015 OM 15:02 / TAGS: GAZA, GOLAN, MOTIE, WESTBANK

 

Nederlandse AOW-gerechtigden die buiten de Groene Lijn wonen, ontvangen vanaf 1 januari 2016 alleen de basisuitkering in plaats van de volledige AOW. Zij ontvangen hierdoor minder AOW dan Nederlanders die in Israel wonen. De SGP en ChristenUnie snappen er niets van en hebben donderdag 28 mei opnieuw Kamervragen gesteld over de kwestie. SGP- fractievoorzitter Van der Staaij noemde de beknotting van de AOW'ers lijken op een: "juridische stiptheidsactie van het kabinet, dat steeds vaker ageert tegen de betwiste gebieden".

Verdragen 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma beantwoordde per brief eerdere Kamervragen over de AOW-kwestie. Zij legt uit dat Nederlanders in alle landen ter wereld AOW ontvangen op basis van de zogenoemde gehuwdennorm, dwz 50% van het wettelijk minimumloon. In landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, ontvangen alleenstaanden 70% van het wettelijk minimumloon als AOW. Met Israel is er zo'n verdrag. De regering stelt zich echter op het standpunt dat Israel als bezettende mogendheid geen soevereiniteit heeft over de Gazastrook, de Westoever, de Golan en Oost-Jeruzalem en daarom niet bevoegd is tot het aangaan van verdragen voor deze gebieden. Daardoor vallen Nederlandse staatsburgers die in deze gebieden wonen buiten de boot. Volgens Klijnsma betreurt het kabinet de gang van zaken, maar stelt het dat volgens de verdragsregels alleenstaande AOW-gerechtigden in de gebieden slechts 50% van het wettelijk minimumloon ontvangen en niet 70%.

Motie CU en SGP

Op 20 mei hadden de leden Voordewind (CU) en Bisschop (SGP) al een mote ingediend over de AOW kwestie. De motie werd 26 mei behandeld en na stemming aangehouden. Deze motie betrof het intrekken van deze richtlijn die per 1 januari 2015 van kracht is geworden, en die AOW voor alleenstaanden in de gebieden kort. De leden vinden deze regeling krom, omdat er sinds de totstandkoming van het verdrag tussen Nederland en Israel in 1984 hier geen sprake was van een korting. De uiteindelijke status van deze gebieden dient volgens hen in een alomvattend vredesakkoord bepaald te worden. Burgers die in Nederland hun AOW hebben opgebouwd, mogen daarom volgens SGP en CU geen slachtoffer worden van dit politieke besluit.

Nieuw besluit

De staatssecretaris stelde gisteren dat de financiële gevolgen van wonen in of verhuizen naar deze gebieden voor Nederlandse AOW-gerechtigden onvoldoende helder zijn geweest. Daarom is er besloten dat iedere alleenstaande AOW-er die nu al woont in deze gebieden een AOW-uitkering ontvangt van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Vanaf 1 januari 2016 geldt de nieuwe richtlijn: wie zich na deze datum als alleenstaande AOW-er in de gebieden vestigt, krijgt AOW op basis van de gehuwdennorm (50% van het wettelijk minimumloon). Of deze maatregel ook gaat gelden voor de groep vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsslachtoffers uit de periode 1940-1945 wordt nog onderzocht, aldus Klijnsma.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten