donderdag 12 december 2013

Kamervragen over eind samenwerking waterbedrijven Vitens en Mekorot in Israel

 

Na Royal Haskoning afgelopen augustus zegt nu Vitens een samenwerkingsovereenkomst met het Israelische waterbedrijf Mekorot op. De reden zou zijn dat Mekorot ook water aan mensen in de nederzettingen levert, een doodzonde, en men zich als semi-overheidsbedrijf daardoor teveel met politiek zou inlaten. Men noemt het feit dat minister Ploumen in Israel een afspraak met Mekorot afzegde als aanleiding voor het besluit. N.a. daarvan zou 'uitvoerig' met het ministerie van buitenlandse zaken zijn gesproken. Het ministerie ontkent overigens dat er druk op Vitens is uitgeoefend, zoals men dat indertijd bij Royal Haskoning ook ontkende.  

 

Naast mogelijke druk van overheidskant zouden ook anti-Israellobby organisaties en parlementariers een rol hebben gespeeld, aldus the Jerusalem Post. United Civilians for Peace en een GroenLinks statenlid maakten ook amok. De verhalen over de bezetter die water uit bezet gebied gebruikt voor illegale activiteiten terwijl de Palestijnen een gebrek aan water hebben zijn hardnekkig en worden klakkeloos geloofd. De werkelijkheid is veel complexer, want Mekorot levert ook aan Palestijnen, de Palestijnen krijgen meer water dan in de Oslo Akkoorden afgesproken en Israel doet juist steeds meer aan waterbesparing. Ook is er onlangs een overeenkomst gesloten door Israel, Jordanië en de Palestijnse Autoeirteit, waarin Israel de PA extra water uit het meer van Galilea zal leveren.

 

Mekorot levert inderdaad ook water aan kolonisten. Ook zij moeten drinken en zich wassen. De vraag of en waar kolonisten mogen wonen en waar precies de grenzen van een toekomstige Palestijnse staat komen te liggen, is een politieke, en momenteel lopen er vredesbesprekingen om tot een akkoord te komen. Dat juist wanneer er wordt onderhandeld, en Israel concessies doet (zoals het vrijlaten van veroordeelde terroristen), bedrijven zich uit Israel terugtrekken, zet bijzonder kwaad bloed in Israel. Jammer dat de relatie met Israel na de incidenten van afgelopen week nu verder onder druk wordt gezet. 

 

RP

------------

 

Onpartijdigheid? Kamervragen over eind samenwerking waterbedrijven

http://www.cidi.nl/onpartijdigheid-kamervragen-over-eind-samenwerking-waterbedrijven/

IN NEDERLAND / DOOR ELISE FRIEDMANN / OP 12/12/2013 OM 12:09

 

 Het waterleidingbedrijf Vitens, voor 100% in handen van lokale en regionale overheden, beëindigde dinsdag plotseling de samenwerking met het Israelische collegabedrijf Mekorot "om onpartijdig te blijven". SGP, CU, VVD en PVV stelden er woensdag kritische kamervragen over en Israel riep de Nederlandse ambassadeur vandaag op het matje vanwege de „vage verklaringen" van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken die zouden bijdragen aan een „boycotsfeer", zo citeerde de Telegraaf het Israelische dagblad Jerusalem Post.

Tijdens de Nederlandse 'handelsmissie' naar Israel en de Westbank werd het overschaduwd door andere politieke relletjes (Timmermans' afgezegde bezoek aan Hebron, Rutte's als gevolg van de Nederlandse eis tot beleidswijziging tevoren al geschrapte opening van de scanner bij Kerem Shalom): het geplande bezoek van minister Ploumen aan waterbedrijf Mekorot werd plotseling afgelast. Volgens een bericht van GroenLinks Overijssel gebeurde dit op aandringen van de anti-Israellobby United Civilians for Peace.

Het bericht dat het Nederlandse waterbedrijf Vitens de net vorige maand getekende overeenkomst met het Israelische waterbedrijf Mekorot opzegde "om onpartijdig te blijven" riep dinsdag dan ook vragen op. Woensdag vroegen Kamerleden van SGP, CU, VVD en PVV minister Timmermans van Buitenlandse Zaken of zijn ministerie 'op enigerlei wijze had aanbevolen om deze samenwerking te beëindigen'. Dit was de tweede maal in korte tijd dat de minister aan de tand werd gevoeld over de rol van zijn ministerie in het overijverig opzeggen van een waterproject: in augustus stopte Royal Haskoning, verwijzend naar dit ministerie, met een afvalwaterzuiveringsproject.

"Doorgedreven activisme", zo noemde VVD-kamerlid Han ten Broeke deze actie.

Vitens verklaarde de 'neutrale' stopzetting van het samenwerkingsverband met de uitspraak 'dat het uiterst moeilijk wordt mogelijk toekomstige projecten in gezamenlijkheid uit te werken, aangezien deze niet los kunnen worden gezien van de politieke context'. 
Het is daarmee Palestijnser dan de Palestijnen, want Mekorot, een van Israels top10 waterbedrijven, fabriceert in deze droge regio in een groot aantal fabrieken drinkwater (onder andere van zeewater) en levert dit aan Joden én Palestijnen. Mekorot werkt bovendien zonder moeite samen met de PA en Jordanië aan de deze week getekende en door de Wereldbank gefaciliteerde waterovereenkomst tussen deze drie gebieden.   "Hoe weegt u het gegeven dat de Wereldbank blijkbaar geen problemen ziet in samenwerking met Mekorot?", vroegen VVD, SGP en de andere vragenstellers aan Timmermans. (Zie de volledige tekst van de vragen hier)

Bij het beëindigen van de samenwerking door het semi-overheidsbedrijf Vitens lijken deze en andere feitelijke overwegingen echter minder te hebben meegewogen dan de hierboven aangehaalde 'ophef' van de anti-Israellobby United Civilians for Peace, die grote invloed lijkt uit te oefenen op onder meer GroenLinks Statenlid Robert Jansen, die het provinciebestuur van Overijssel vragen stelde over Mekorot, dat volgens zijn partij "drinkwater oppompt uit onder andere de bezette gebieden, waar Palestijnen zeer beperkte toegang hebben tot drinkwater, en vervoert dat drinkwater naar haar nederzettingen".  
De aandelen van Vitens zijn voor 100% in handen van de gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens, waaronder Overijssel. Donderdag vroeg PVV-statenlid Joram van Klaveren, die de verklaring van Vitens "een schimmig verhaal" vindt, in Provinciale Staten Flevoland opheldering over het "op politieke gronden" verbreken van de samenwerking met Vitens. Flevoland heeft meer dan 4.000 aandelen in Vitens.

Dat het 'neutrale' Vitens wel deelnam aan de handelsmissie naar de Westbank, was in tegenstelling tot een bezoek aan Mekorot geen belemmering om 'buiten de politieke context te blijven', zei een woordvoerder tegen het Reformatorisch Dagblad. (Links naar het in RD hierover aangehaalde bericht op de website van Vitens leiden nu helaas naar een sportproject; een kopie van deze Vitenspagina leest u hier.)

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten