vrijdag 26 april 2013

Hamas: die kanker bacteriën moeten worden uitgeroeid - de Joden

 
Onlangs kwam er een advies uit van het Adviesorgaan Internationale Vraagstukken, waarin onder andere werd voorgesteld om weer met Hamas te gaan praten. Hamas zou onder voorwaarden bereid zijn Israel te erkennen, en moet daarom bij een oplossing van het conflict worden betrokken. Dit staat in schril contrast met de werkelijkheid, waarin Hamas blijft uitdragen dat er onder geen enkele voorwaarde vrede met Israel kan komen en heel 'Palestina' bevrijd moet worden. Men verheerlijkt de jihad en het martelarenschap, en leert kinderen al jong met wapens om te gaan en om Israel en Joden te haten. Dit alles blijkt uit talloze uitspraken, TV clips, schoolboeken, zomerkampen, etc. etc. Hieronder voorbeeld numero 32678. 

RP

----------

 

Donderdag, April 25, 2013

 

Gedeelte uit het programma 'Samen zullen wij veranderen' met de islamitische religieuze leider Wael Al-Zarad, uitgezonden op Al-Aqsa televisie (Hamas, Gaza) op 26 februari 2013.

"Mijn geliefde broeders, die Joden reageren op geen enkel verzoek of commando; of je hen nou behandelt met respect of dat ke hen bedelft onder een berg Jihad, of dat je een berg wapens op hen afstuurt, of dat je een berg Kassam raketten op ze afvuurt.

Het zijn onze vereerde Jihad-strijders, die zichzelf tot de tanden gewapend hebben, die beschikken over standvastigheid, wilskracht en doelgerichtheid, die vastbesloten zijn om de Joden te treffen die ons bezette land onderdrukken.

Ze zullen op hen neerdalen uit de lucht of opduiken vanuit de grond onder hun voeten.
En met Allah's hulp, zullen ze de Joden vinden, langs de hemel of langs de grond.

Wij vragen Allah om ons volk te verenigen om Jeruzalem te bevrijden, om de Al-Aqsa moskee te bevrijden, om de gevangen te bevrijden, en om de bannelingen thuis te brengen. Om Haifa, Akko, Jaffa, Safed, Lod, Ramla en Jericho, al onze steden te bevrijden.

Wij vragen Allah om ervoor te zorgen dat wij altijd in staat zullen zijn om ons volk te verenigen, Arabieren en moslims en iedereen die met ons aan de kant van de waarheid wil staan.

Wij vragen Allah om ons samen te laten werken om deze verzameling kankerbacteriën – dat ons volk zo kwelt – uit te roeien."

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten