zaterdag 19 maart 2011

Enquete over intolerantie, vooroordelen en discriminatie in Europa

 
Een nieuw onderzoek naar intolerantie, vooroordelen en discriminatie in acht Europese landen, met alarmerende resultaten. Wouter plaatste al het J-Post bericht hierover.
Zoals gezegd komt Nederland er relatief goed vanaf, maar het is natuurlijk verbluffend dat tussen de 47,7% (hoogst) en 38,7% (laagst) van de mensen in acht verschillende Europese landen meent dat Israel de Palestijnen aan het uitroeien is. De stelling "Gezien het Israelische beleid kan ik begrijpen waarom mensen een hekel hebben aan Joden" wordt door vergelijkbare aantallen onderschreven. Dat is mede het gevolg van de totaal eenzijdige en soms ronduit onjuiste berichtgeving over Israel en het conflict met de Palestijnen door de media. Het zou mooi zijn als er een vervolg onderzoek zou komen naar de oorzaken van deze houding ten opzichte van Israel en Joden, en vooral de verandering ten slechte.
 
Gevraagd wat zij vonden van de stelling dat 'Israel voert een uitroeiingsoorlog tegen de Palestijnen', was 47,7 procent van de ondervraagde Duitsers het daarmee eens – het hoogste percentage in West-Europa. In Nederland denkt 'maar' 38,7 procent dat. Het laagste percentage, maar het blijft hoog.
Deze stelling werd gebruikt om de houding te onderzoeken jegens het gelijkstellen van Israel aan de nazicampagne om de Joden in Europa uit te moorden. Zowel Amerika als de EU definieren die gelijkschakeling als een uiting van hedendaags antisemitisme.
Gezien de koele houding van de Poolse buitenlandse politiek jegens Israel noemt de Jerusalem Post het alarmerend dat 63,3 procent het eens zijn met de stelling dat Israel de Palestijnen probeert uit te roeien.
De stelling: "Gezien het Israelische beleid kan ik begrijpen waarom mensen een hekel hebben aan Joden" werd bevestigd door 35,6 procent van de ondervraagden in Duitsland en 35,9 procent van de Engelsen. In Nederland was 41,1 procent het hiermee eens. In Polen was dit percentage 55,2 procent, in Hongarije 45,6 procent en in Portugal 48,8 procent. Frankrijk weigerde mee te doen aan dit onderdeel.
 
RP
---------
 

47% Van de Duitsers denkt: 'Israel roeit Palestijnen uit'

do 17-03-2011
 
 
Nederland kwam relatief goed uit een Duitse studie naar intolerantie, vooroordelen en discriminatie in acht Europese landen. Maar de resultaten zijn weinig bemoedigend. Ruim 41% van de Nederlanders 'kon begrijpen waarom mensen een hekel hebben aan Joden'.
Onderzoekers van de Universiteit van Bielefeld legden uitspraken voor aan representatieve steekproeven van 1000 mensen elk in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italie, Portugal, Polen en Hongarije. Hun conclusie: vijandigheid tegen mensen op grond van de groep waartoe zij worden gerekend, denigrerende houdingen en vooroordelen tegen wie als "vreemd" of "anders" wordt ervaren, zijn in Europa wijd verbreid.
Het rapport Die Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung werd 11 maart gepresenteerd. Vreemd genoeg vonden wij er bijna alleen in Duitse en in Joodse bladen publicaties over, hoewel de inhoud op zijn minst voor de inwoners van de acht onderzochte landen interessant moet zijn. 
 
Wat betreft xenofobie, islamvijandigheid en racisme vond de studie slechts kleine verschillen tussen de landen. Voor antisemitisme, sexisme en homofobie vonden de onderzoekers wel significante verschillen. 
Rond de helft van alle Europese ondervraagden vindt dat er in zijn land teveel buitenlanders wonen, concludeert het rapport - 'Verenigd in haat', kopte de Duitse Taz.
Ook de helft veroordeelde de hele islam als 'religie van de intolerantie', in Nederland zo goed als elders – zelfs in Oost-Europese landen waar maar weinig moslims wonen. De afwijzing was het sterkst in Duitsland en Polen, waar een meerderheid vond dat de islam niet te rijmen is met de eigen cultuur.
 

Racisme

Wie huwelijken tussen mensen van verschillende huidskleur afwijst en vindt dat het verschil in kleur een "natuurlijke" hierarchie aangeeft, noemt de studie een racist. 30,5 Procent van de Duitsers vonden dat er een 'natuurlijke hierarchie bestaat tussen zwarte en witte volken'. Behalve in Italie (18,7procent) is dat percentage in de andere landen nog hoger; het hoogst in Portugal, Polen en Hongarije.
 

Sexisme en homofobie

"Vrouwen horen in de keuken" is geen sexistische uitzondering maar consensus in Hongarije, Polen en Portugal. Ook in Duitsland, Groot Brittannie en Frankrijk zei een meerderheid van de ondervraagden dat vrouwen hun rol als vrouw en moeder serieuzer moeten nemen. Nederland was de uitzondering. 
Ook wijst een meerderheid huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen af: 88,2 procent van de Polen, rond tweederde van de Portugezen, Italianen en Hongaren en tussen de 40 en 50 procent in de andere landen. Ook hier is Nederland de uitzondering, met 17 procent afwijzenden. 
 

Antisemitisme

Op antisemitische vooroordelen reageerden de respondenten in de acht landen zeer verschillend, meldt het rapport.
In Italie en Frankrijk hadden de ondervraagden minder antisemitische vooroordelen dan gemiddeld. In Engeland en Nederland werden ze het minst vaak aangetroffen. 
In Polen en Hongarije is antisemitisme echter wijd verbreid. Zo vindt 69,2 procent van de ondervraagden in Hongarije vindt dat 'Joden teveel invloed hebben', in Polen was dat 49,9 procent.
De onderzoekers vroegen ook of 'Joden proberen hun voordeel te doen met het feit dat ze in de nazitijd slachtoffers waren'. Bijna de helft van de Duitse ondervraagden, 48,9 procent, was het met die uitspraak eens- het hoogste percentage in de West-Europese landen. In Nederland was het aantal bevestigingen het laagst, met 17,2 procent; in Frankrijk was het percentage bevestigingen 32,3, in Engeland 21,8, in Portugal 52,2 en in Italie was 40,2 procent het hiermee eens. In Oost-Europa lag het percetage ondervraagden die dit vonden nog hoger: 72,2 procent in Polen en in Hongarije 68,1 procent. 
 

Israel

Beate Küpper, een van de onderzoekers, vertelde de Jerusalem Post dat uit het onderzoek een sterk 'antisemitisme laat zien dat verbonden is met Israel en schuil gaat achter kritiek op Israel'. 
Gevraagd wat zij vonden van de stelling dat 'Israel voert een uitroeiingsoorlog tegen de Palestijnen', was 47,7 procent van de ondervraagde Duitsers het daarmee eens – het hoogste percentage in West-Europa. In Nederland denkt 'maar' 38,7 procent dat. Het laagste percentage, maar het blijft hoog.
Deze stelling werd gebruikt om de houding te onderzoeken jegens het gelijkstellen van Israel aan de nazicampagne om de Joden in Europa uit te moorden. Zowel Amerika als de EU definieren die gelijkschakeling als een uiting van hedendaags antisemitisme.
Gezien de koele houding van de Poolse buitenlandse politiek jegens Israel noemt de Jerusalem Post het alarmerend dat 63,3 procent het eens zijn met de stelling dat Israel de Palestijnen probeert uit te roeien.
De stelling: "Gezien het Israelische beleid kan ik begrijpen waarom mensen een hekel hebben aan Joden" werd bevestigd door 35,6 procent van de ondervraagden in Duitsland en 35,9 procent van de Engelsen. In Nederland was 41,1 procent het hiermee eens. In Polen was dit percentage 55,2 procent, in Hongarije 45,6 procent en in Portugal 48,8 procent. Frankrijk weigerde mee te doen aan dit onderdeel.
 

Oorzaken

Onderzoeker Beate Küpper noemde de uitbarsting van jodenhaat in Duitsland "opmerkelijk", omdat daar op grote schaal educatieve en herdenkingsevenementen aan de Sjoa worden gewijd. Haar team heeft echter geen onderzoek gedaan naar de factoren die dit kunnen verklaren.
Duitse wetenschappers spreken in dit verband vaak van 'secundair antisemitisme'; om te kunnen leven met hun schuldgevoelens over de Holocaust schuiven Duitsers, zegt deze theorie, de schuld daarvan op de Joden en Israel. Dit zou de buitenproportionele kritiek op Israel in de Duitse media en het parlement kunnen verklaren.
Bij het analyseren van antisemitische hatemails vond CIDI deze omkering echter ook in Nederland: ook hier wordt nogal eens gezegd dat de Holocaust 'eigen schuld' was van de Joden of van Israel (dat destijds nog niet bestond). Een samenvatting van die analyse leest u hier, onderaan die pagina klikt u door naar het uitgebreide rapport met voorbeelden.
 
 
Bronnen: 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten