woensdag 29 december 2010

NIW: Moslim machtsblok domineert de Verenigde Naties

 
De PLO van Arafat kreeg al in 1974 haar speciale waarnemerstatus bij de Algemene Vergadering van de VN, lang voordat ze halfhartig Israel erkende, en in 1975 werd de "zionisme is racisme" resolutie aangenomen door de VN. Aparte VN-afdelingen zijn opgericht om de Palestijnse zaak te steunen, en de "Mensenrechtenraad" heeft tientallen speciale sessies aan Israel gewijd en veroordeling na veroordeling uitgesproken, maar kan er maar niet toe komen om Soedan, Iran of Pakistan ook eenduidig te veroordelen.
 
RP
 
Zie ook:
 • Vluchtelingen
 • Verenigde Naties 
 • The Question of Palestine
 • Anti-Zionism: Where does the stench come from? 
  -----------------------------

  http://www.likud.nl/artik46.html
  http://www.vkblog.nl/blog/138054/Likoed_Nederland

  MOSLIM MACHTSBLOK domineert VN

  De grote kracht van de Arabisch/Islamitische lobby komt het meest naar voren bij de Verenigde Naties (VN). Daar ziet de Organisatie van Islamitische Landen (OIC) met haar machtsblok van 57 landen kans om veel door te drukken wat maar tegen de democratische staat Israel is.

  De OIC bereikt dit doordat het beschikt over een gecombineerd blok van 57 stemmen van Islamitische landen, tegen 1 van de Joodse staat Israel.

  Daarbij wordt het Islamitische blok vaak gemakkelijk aan een meerderheid geholpen door de steun van andere dictaturen, zoals Noord-Korea, Cuba, Myanmar enz.

  Palestijnse kwestie

  De macht van de Arabisch-Islamitische lobby blijkt onder meer uit het feit dat Palestijnen bij de Verenigde Naties allerlei speciale regelingen hebben:
  - Een eigen solidariteitsdag.
  - Een eigen hulpdepartement,
  - Twee eigen voorlichtingsdepartementen etc.

  Geen enkele andere vluchtelingengroep heeft deze privileges.

  Ook gelden voor Palestijnse vluchtelingen heel andere criteria dan voor andere vluchtelingen. Zo konden Arabieren 'Palestijnse vluchteling' worden, ook zonder Palestijn te zijn en zonder ooit te zijn gevlucht. Vervolgens zijn zelfs al hun elders geboren nakomelingen officieel 'vluchtelingen'. Zonder deze volledig afwijkende criteria zou het Palestijnse vluchtelingenprobleem niet meer bestaan. Zie verder het artikel: 'De twee soorten vluchtelingen van de VN: Palestijnse en gewone'.

  Mensenrechtenraad

  Bij de VN Mensenrechtenraad, waar op dit moment meedogenloze dictaturen als China en Saoedi-Arabië in zitten, is het zo mogelijk nog erger. Zie bijvoorbeeld de berichtgeving van Radio Nederland Wereldomroep van 16 september j.l. waarin (toen nog) minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken zich zeer beklaagt over de Raad:

  "Landen die zelf de mensenrechten schenden, zorgen er doelbewust voor dat de VN Mensenrechtenraad in Genève niet effectief kan zijn." De minster vindt ook dat "Israël disproportionele aandacht krijgt binnen de raad, waardoor de situatie in andere landen onderbelicht blijft. Lidstaten van de Mensenrechtenraad tasten de middelen aan die de VN hebben om mensenrechten juist te beschermen."

  De internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House is het grotendeels met Verhagen eens. Volgens Freedom House "dekt de raad sommige ernstige mensenrechtenschendingen zelfs toe."

  De Mensenrechtenraad is dankzij het grote aantal Arabische/Islamitische landen verworden tot een veroordelingsmachine van Israel. Zo veroordeelde de Mensenrechtenraad Israel vaker dan alle andere 191 lidstaten samen!

  Sterker nog, er zijn in het verleden slechts 9 andere staten veroordeeld. Iran bijvoorbeeld niet, terwijl dit land haar bevolking meedogenloos onderdrukt, homo's ophangt alleen vanwege hun geaardheid en de holocaust ontkent.

  Over de volgende schendingen van de mensenrechten zal de VN Mensenrechtenraad zich dus niet uitlaten:
  - De voortgaande genocide door moslims op de christenen in Zuid-Soedan - 2 miljoen doden!
  - De totale etnische zuivering van Grieken in Noord-Cyprus.
  - De voordurende bezetting van de Westelijke Sahara door Marokko,
  - De Turkse bezettingen van Koerdistan en Noord-Cyprus.
  - De discriminatie van Palestijnen in Libanon.
  - De onderdrukking van christenen in bijvoorbeeld de Palestijnse gebieden, Egypte en Saoedi-Arabië.
  - De ophangingen van homo's en de stenigingen van vrouwen in Iran.

  Niet voor niets zei oud-premier Balkenende bij zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN op 25 september 2010 dat de VN dringend aan hervorming toe zijn, onder andere vanwege de "gepolitiseerde verhoudingen".

  Vrouwen, Joden en homo's

  Zeer recente opvallende voorbeelden van hoe de Verenigde Naties zich laten sturen door de Arabisch/islamitische lobby blijkt uit:
  - De benoeming van nota bene het uiterst vrouwonvriendelijke en streng-islamitische Saoedi-Arabië tot lid van de VN Vrouwenraad.
  - het door de Unesco op papier veranderen van een eeuwenoude Joodse heilige plaats - het graf van Rachel - in een moskee.
  - het schrappen van de bepaling dat de doodstraf op grond van seksuele orientatie wordt veroordeeld, zodat homo's in Islamitische landen de doodstraf kunnen krijgen enkel omdat ze homo zijn.

  De conclusie is dan ook dat onder invloed van de Arabisch-Islamitische lobby de VN zich ontwikkeld heeft tot een zeer vrouw-, jood- en homo-onvriendelijk instituut.

  ----NB

  Dit artikel is gepubliceerd in het NIW (Nieuw Israelitisch Weekblad) van 24 december 2010.

  Het is deel 2 van een drieluik over de macht van Arabisch-Islamitische lobby.

  Deel 1 ging erover hoe het de Arabisch-Islamitische lobby gelukt is om via de Verenigde Naties het Palestijnse vluchtelingenprobleem grotendeels kunstmatig te creeren en kunstmatig in stand te houden: 'De twee soorten vluchtelingen van de VN: Palestijnse en gewone'.
  http://www.likud.nl/artik41.html.

  Dit deel 2 gaat over de invloed van de Arabisch-Islamitische bij de Verenigde Naties in het algemeen.

  Deel 3 gaat over de werking van de Arabisch-Islamitische lobby in de Verenigde Staten.

 • Geen opmerkingen:

  Een reactie posten