woensdag 23 december 2009

CIDI en IF over Israelische orgaankwestie

 
Zowel het CIDI als de Israel Facts Monitorgroep brachten gisteren een persbericht uit over de orgaankwestie. Een orgaanschandaal in Israel van tien jaar geleden, waarvan mensen van verschillende etniciteiten in gelijke mate slachtoffer waren, wordt in de hetze tegen Israel gebruikt en gekoppeld aan de absurde aantijgingen dat Israel Palestijnen zou doden om hun organen te kunnen gebruiken. 
 
Uit greep uit de koppen:
"Israël bekent dat het organen van dode Palestijnen gebruikte" (De Morgen)
"Israël gebruikte Palestijnse organen" (deredactie.be)
"Israël geeft toe organen van dode Palestijnen te hebben gebruikt" (VT4)
"Israël erkent 'oogsten' organen Palestijnen" (Joop.nl)
"Israël geeft 'diefstal' van organen toe" (NUjij.nl)
"Toch diefstal van organen in Israël" (NRC Handelsblad)
 
Dergelijke koppen zijn zeer suggestief en suggereren een direct verband met de leugens en insinuaties van het artikel in Aftonbladet een paar maanden geleden.
Pro-Palestina mensen zijn druk aan het bloggen en reaguren om te laten zien dat ze toch gelijk hebben: Israel deugt niet en aangezien ook Palestijnen het slachtoffer waren is het racistisch. Dat er de afgelopen tien jaar orgaanschandalen waren in verschillende landen, waaronder de VS en Engeland, doet niet ter zake.
 
Iedereen die dit verhaal aangrijpt om Israel zwart te maken laat zijn/haar ware kleuren en motivatie zien. Dat ook persburo's en serieuze media hier aan mee doen is diep triest en laat zien hoe normaal het zwart maken van Israel is, en dat velen wat dit betreft alles geoorloofd achten. Journalistieke codes en regels zijn blijkbaar niet van belang waar het Israel betreft.
 
RP
------------------

Orgaanschandaal misbruikt voor anti-Israel propaganda
CIDI - maandag 21 december 2009
 
De Zweedse krant Aftonbladet beweerde in augustus dat Israel Palestijnen vermoordt voor hun organen. Anti-Israel blogs, tweets en forums doen daar vandaag nog een schepje bovenop: 'Israel bekent illegale orgaantransplantaties op Palestijnen', koppen ze. Een orgaanschandaal dat Israel in 2004 opschrikte wordt opgevoerd als groot nieuws. Terwijl uit een Israelische documentaire dit weekend bleek dat alle ingezetenen van Israel in gelijke mate slachtoffer waren van het schandaal. Gerespecteerde persbureaus doen mee.

Zo vermeldt Novum in haar persbericht: "Israel heeft toegegeven dat er in de jaren negentig organen van overledenen, onder wie Palestijnen, zijn getransplanteerd zonder dat daar toestemming voor was (…)". Waarom apart notie maken van Palestijnen?

Delen uit een interview met de verantwoordelijke voor het Israelische orgaanschandaal, patholoog-anatoom Hiss, werden afgelopen weekend uitgezonden op de Israelische televisie. De documentaire maakte duidelijk dat Hiss van iedereen – Israelische soldaten, Israelische burgers, Palestijnen en buitenlandse overledenen gelijk – zonder overleg met nabestaanden organen en lichaamsdelen verwijderde voor onderzoek of verkoop aan medische opleidingen. In 2004 moest Hiss zijn directeurschap van het Israelische nationale Greenberg Instituut voor Medisch-forensisch onderzoek neerleggen. De Israelische regels werden tien jaar geleden aangescherpt om dit soort praktijken te voorkomen.

Een heel ander verhaal dus dan de Zweedse aantijgingen van moord op Palestijnen ten behoeve van Israelische orgaantransplantatie. Toch kunnen media wereldwijd het niet laten: de affaire wordt opgevoerd om de indruk te wekken dat Israel doelgericht achter de Palestijnse slachtoffers van het orgaanschandaal aanzat.

Bij orgaanschandalen elders in de wereld deed etniciteit voor de media, terecht, niet terzake.
In 1999 was Nederland betrokken in een soortgelijk schandaal. Patholoog-anatoom Dick van Velzen bleek in het Engelse Alder Hey jaren lang zonder overleg met nabestaanden organen te hebben verwijderd uit honderden overleden kinderen, baby's en foetussen. Uit China en Amerika zijn orgaanschandalen bekend en Engeland kwam hiermee meermalen in het nieuws.

Vanwege het wereldwijde orgaantekort is er een eveneens wereldwijde illegale handel in organen. Vorige maand nog, schokte de Britse Daily Express met het nieuws dat buitenlanders tegen betaling op de Engelse wachtlijst komen. Aanleiding daarvoor was de niertransplantatie van – ironisch genoeg – de Palestijnse vertegenwoordiger in de voormalige Britse kolonie Zimbabwe. Hij betaalde fors om zonder Engels staatsburgerschap in Londen een nier getransplanteerd te krijgen van een levende donor.

---------------

Oud orgaanhandel schandaal misbruikt voor nieuwe hetze tegen Israel

Berichtgeving over Israel naar nieuw dieptepunt

EFRAT, Israel, 20091222 -- Het Israëlische ministerie van gezondheid reageerde vandaag op mediaberichten over het gebruik van organen die tijdens autopsies zouden zijn verwijderd zonder toestemming van de nabestaanden. In sommige van die berichten werd opnieuw verwezen naar een bloedsprookje in de Zweedse krant Aftonbladet waarin de absurde bewering stond dat Israel Palestijnen zou hebben gedood in het kader van illegale orgaantransplantaties. De Zweedse krant moest later toegeven geen bewijs te hebben voor de bewering. Een aantal Nederlandse media misbruikte een AP bericht over een zaak die jaren geleden in Israel speelde, door alsnog te suggereren dat de beweringen in Aftonbladet correct waren.

Het AP bericht ging echter over een Israëlische specialist van het forensisch instituut Aboe Kabir. Deze arts verwijderde een decennium geleden organen van overleden Israëlische soldaten, burgers en Palestijnen, zonder toestemming van families.

Het Israelische Ministerie van gezondheid heeft in een verklaring opnieuw duidelijk gemaakt dat dergelijke praktijken illegaal zijn.

Tot tien jaar geleden werden organen van overleden mensen op het Aboe Kabir forensisch instituut verwijderd en gebruikt om patiënten te behandelen. De organen werden niet verkocht of gesmokkeld. Familieleden van de betrokken soldaten, burgers en Palestijnen dienden een officiële klacht in tegen Abu Kabir. De Segelson commissie, die werd opgericht in 2001, onderzocht de zaak van de illegale orgaanverwijdering. De commissie kwam tot de conclusie dat het verwijderen van de organen van een overleden persoon, zonder toestemming van de familie, verboden is. De directeur van het Aboe Kabir instituut werd als gevolg van de aanbevelingen ontheven van zijn post. De praktijken zijn sindsdien gestopt meldde het ministerie.

Familieleden van de betrokken soldaten, burgers en Palestijnen dienden pas een officiële klacht in tegen Abu Kabir in 2004. De wetgeving op het gebied van autopsies is sindsdien aangepast en verscherpt. In maart 2008 heeft de Knesset een orgaandonatiewet goedgekeurd. Volgens deze wet is de handel en verkoop van menselijke organen zowel in Israel, maar ook in de landen daarbuiten verboden. Ook verbiedt de wet om te bemiddelen in de handel van organen. De wet kreeg steun van opper rabbijn Shlomo Amar en andere rabbinale autoriteiten (8).

Een andere wet die in dezelfde tijd goed gekeurd werd, geeft een standaard definitie van de hersendood van een potentiële orgaandonor. Krachtens de wet kan hersendood slechts worden verklaard nadat er aan de volgende criteria is voldaan. Hersendood moet door minstens 2 ervaren dokters worden vastgesteld. Deze mogen niet betrokken zijn bij de behandeling of bij eventuele orgaantransplantatie van de patiënt.

De Israëlische overheid is er de laatste jaren in geslaagd diverse criminele netwerken die zich bezig hielden met orgaanhandel op te rollen. In december 2007 werden 2 Israëlische mannen uit de stad Haifa beschuldigd van betrokkenheid bij de handel in menselijke organen. De twee mannen Mohammad Geit en Hassan Zakhalka kregen respectievelijk 4 jaar en 20 maanden celstraf. In augustus 2008 werd Michael His, een Israëlische chirurg in Oekraïne gearresteerd vanwege illegaal orgaan transplantaties en uitgeleverd aan Israel. De man maakte deel uit het dezelfde netwerk als Geit en Schalk. In november 2009 werden 2 inwoners van Jeruzalem, Sammy Shem-Tov en Dimitri Oren gearresteerd vanwege bemiddeling tussen kopers en verkopers van organen.

Orgaanhandel komt helaas overal in de wereld voor. Uit China en Amerika zijn orgaanschandalen bekend en Engeland kwam hiermee meermalen in het nieuws. In 1999 was Nederland betrokken bij een soortgelijk schandaal. Patholoog-anatoom Dick van Velzen bleek in het Engelse Alder Hey jaren lang zonder overleg met nabestaanden organen te hebben verwijderd uit honderden overleden kinderen, baby's en foetussen. Uit China en Amerika zijn orgaanschandalen bekend en Engeland kwam hiermee meermalen in het nieuws.

De suggestie zoals die ook in sommige Nederlandse media is gedaan, dat het verhaal in Aftonbladet alsnog bevestigd zou zijn geworden door het oude bericht over de zaak tegen de directeur van Aboe Kabir, is een nieuw dieptepunt in de berichtgeving over Israel.

Israel Facts Monitorgroep

Geen opmerkingen:

Een reactie posten