vrijdag 3 april 2009

Hasbara op het internet. Gezocht: ‘een Vlaams leger van bloggers’

 
Bij deze geven we een oproep door van een Vlaamse geestverwant op Verzet Blogspot.
 
_____________

Hasbara op het internet. Gezocht: 'een Vlaams leger van bloggers'

http://brabosh.com/2009/04/02/hasbara/

 

Hoe Israël de media oorlog verloor

Tijdens de voorbije Gaza crisis (27.12.2008-18.01.2009) is andermaal gebleken hoe belangrijk het was om onmiddellijk, adequaat en goed gedocumenteerde informatie te verstrekken als antwoord op de vele kritieken die Israël kreeg en door hierop te weinig, te vaag en te laat op te reageren, heeft het imago van Israël hierdoor veelvuldige en rake klappen gekregen. De oorzaak daarvan was niet door de feiten of acties van het IDF an sich, maar door de veelvuldige foute, verdraaide of onvolledige informatie die door de media over het conflict werd verspreid. Zie ook: Hoe Israël de media-oorlog verloor en Puzzled in Gaza van Yvonne Green en Think About This.

Westerse journalisten werden van bij het begin van het Gazaconflict niet toegelaten in het gebied, toch werd de media overspoeld met  honderden beelden van dode en gewonden en een veelvoud aan reportages. Het overgrote deel van die informatie, die via de internationale media werd losgelaten op de wereld, kwam achteraf gezien nagenoeg eenzijdig uit Palestijnse of Arabische bron. Deze informatie werd door westerse journalisten klakkeloos overgenomen zonder  noch de bronnen te checken noch op het terrein de werkelijke situatie en bestaande feiten te toetsen.

Met alle catastrofale gevolgen van dien: een sinds 1945 nooit meer geziene golf van Jodenhaat en anti-Zionisme overspoelde de wereld. De gevolgen zijn nog altijd zichtbaar en in het licht van de Antiracisme Conferentie Durban II die binnenkort van start gaat in Genève wordt - onder het mom van anti-Zionisme - een nieuwe golf van Jodenhaat verwacht tegenover de Joodse gemeenschappen in Israël en in de rest van de wereld.

Het Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent de fout van het te weinig aan de verspreiden van informatie tav het grote publiek te hebben te gewerkt en is sinds februari een vernieuwde Hasbara gestart. Hasbara is een hebreeuws woord, met verschillende betekenissen en interpretaties. De huidige meest gehanteerde betekenis is die van 'publieke diplomatie' als 'advokaat voor Israël' met het doel het imago van Israël in het buitenland op te vijzelen. Hasbara streeft een positieve benadering na van elke informatie die toekomt, zonder daarbij de kritiek of gemaakte fouten uit de weg te gaan. Zij doet dat op een opvoedkundige wijze eerder dan door te confronteren, pro-actief eerder dan reactief.

Vlaamse Hasbara op het internet: slappe koffie

Tijdens het voorbije Gazaconflict is nogmaals de kracht van het internet gebleken en hoe weinig pro-Israël activisten daarvan gebruik hebben gemaakt. Wat de Lage Landen betreft, België en Nederland was het resultaat ronduit bedroevend. In Nederland, dat traditioneel een pak mondiger en politiek sociaal meer bewust actief is dan de de gemiddelde Vlaming in België, werd op verschillende websites en blogs verdienstelijk weerwerk verricht. Ook in Franstalig België, Wallonië en Brussel, werd flink gewerkt aan het aanscherpen van de pen, in de media en op het internet. Maar in Vlaanderen was de situatie ronduit dramatisch.

Dat heeft verschillende oorzaken. De dozijnen Joodse organisaties die actief zijn in Vlaanderen, zijn bijzonder weinig actief op het internet. Als ze al bekend zijn met het internet,  frequenteren zij voornamelijk de Franstalige websites en blogs. Hoewel de meeste Joden goed tot uitstekend de Nederlandse taal beheersen, worden de meeste Joden nog steeds opgevoed in de Franse taal. Hun huis- tuin- en keukentaal is nog steeds het Frans en ligt het ook voor de hand dat zij niet snel of veel minder geneigd zijn om te kijken wat er aan de hand is op het Internet in de Nederlandse taal. Mede aldus, hebben zij de langdurige haatcampagne op de vele honderden websites, blogs en forums over het hoofd gekeken.

En dan te beseffen dat tegenwoordig ruim tweeeneenhalf miljoen Vlaamse Belgen toegang hebben tot het internet, en enkel de honderden Vlaamse websites en blogs van de ontelbare pro-Palestijnse en anti-Zionistische organisaties actief zijn op het internet, ligt het voor de hand dat ook in Vlaanderen de mediaoorlog op het internet door pro-Israëlactivisten, bij voorbaat verloren werd nog vooraleer hij begonnen was. Voor wie op zoek was naar een denkbeeldige Joodse Lobby in België, was snel van een kale reis teruggekeerd. Welgeteld één keer werd er actief gedemonstreerd (Antwerpen, 11 januari 2009) - een half uur zacht grommen, zalven en lijmen en het was weer voorbij. Dat was het dan wat Vlaanderen betreft zowel publiek als op het internet!

Grote uitzondering [gelukkig maar] was Joods Actueel rondom Michael Freilich en zijn redactieraad, die op 31 december 2008, toch reeds vier dagen nadat het Gazaconflict was begonnen[!], een Blog opstartte. Blog die later compleet werd geïntegreerd in de website met dezelfde naam. Ook het Forum der Joodse Organisaties ontwaakte erg langzaam uit haar diepe slaap maar haar acties op het internet zijn sporadisch, te kort en beknopt en laten in het algemeen een erg passieve en gelaten indruk na. Pas halverwege het Gazaconflict, begon het FJO eindelijk iets aan haar website te doen, website waarnaar ik al 15 jaar tevergeefs op zoek was op het internet.

Op dit ogenblik zijn nog steeds enkel Joods Actueel en deze blog, Verzet Blogspot, de enige Vlaamse blog/websites die zich actief roeren op het internet. Voor het overige moet je uitwijken naar onze Noorderburen en de websites en blogs van Nederlandse origine raadplegen (zie rechts bij verwijzingen: Nederland). Het blijft allemaal hard vrijwilligerswerk door amateurs, die zonder de minste steun van overheid of ngo's, met primitieve middelen en een handvol mensen - blijven timmeren aan het imago van Israël en dat van de Joden in het algemeen. IJveren voor een gelijke en meer evenwichtige benadering van de Israëlische politiek en situatie, in vergelijking tot de landen in de rest van de wereld. blijft een weinig dankbare zaak te zijn maar wel absoluut noodzakelijk.

Het bescheiden succes van deze 'twee roependen in de woestijn' is in feite een gegeven om maar weinig trots op te zijn want het toont tegelijk de armoede aan van Joods en niet-Joods verzet aan tijdens deze goed georganiseerde anti-Israël campagne, door vele observanten reeds de pro-Palestijnse Lobby genoemd. Het echte PR-werk - pro-Israël - zou in feite moeten uitgevoerd worden door beroepsmensen, maar die laten het helaas nagenoeg compleet afweten. De toestand op het internet is echter onhoudbaar geworden en ronduit alarmerend. Er moet dringend wat aan gebeuren en een nieuwe versie van een Vlaamse Hasbara op het internet dringt zich op.

Gezocht: een Vlaams leger van bloggers

Met de kracht van het internet kan iedereen, jong en oud, geschoold en ongeschoold, op gelijk welk ogenblik en elk uur van de dag met de computer een activist zijn. Je kan zelfs een online activist zijn van op het werk of met een draagbare PC op een bank in het park of café. Het enige wat je nodig hebt is een PC en een aansluiting op het internet. Het internet is al lang geen eenrichtingsverkeer meer zoals websites dat in den beginne wèl waren, maar integendeel een interactieve weg om informatie uit te wisselen om alleen of in groep online informatie te ontvangen en door te geven.

Veel meer dan vroeger zijn op het internet erg gebruiksvriendelijke programma's gratis te downloaden en in een oogwenk te installeren. Vele van die programma's zijn eenvoudig te bedienen en laten je toe om met een vingerknip artikels, foto's en video's te downloaden. Erg populair zijn YouTube, waar iedereen eigengemaakte video's kan publiceren. Netwerken kan uitstekend via MySpace en Facebook. Vooral blogs (on line dagboeken en journaals) zijn bijzonder populair. Meer dan 65 miljoen mensen zijn lid van Facebook, meer dan 50 miljoen mensen bezoeken minstens één keer per maand YouTube en Wikipedia (online encyclopedie gemaakt door iedereen), en Technoratie, een blog traffic service, die meer dan 110 miljoen blogs telt.

Tweede belangrijkste gegeven: hoe aan correcte en objectieve informatie te geraken, hoe ze te gebruiken en online te zetten. Het Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken verspreid online complete pakketten voor de Israeli Webfriends, zoals u en ik. Beperkte tot zeer goed gedocumenteerde Q & A's (vraag en antwoord) worden kant en klaar toegeleverd. Overwegend in het Frans of het Engels, maar met goede vertaalprogramma's zoals bv Elan online en het vertaalprogramma van Microsoft, helpen u een eind op weg naar een Nederlandstalig antwoord. Je hoeft niet eens een blog op te starten om een online activist te worden. Neem gewoon deel (eerst registreren) aan de discussies  op de ontelbare politieke en sociale forums op het internet, blogs en interactieve mediasites van kranten en journaals. Korte compact geformuleerde antwoorden, kunnen in vele gevallen reeds het verschil maken.

Wie geïnteresseerd is om 'advokaat voor Israël' te worden kan mij emailen op brabosh - at - telenet.be.

Bronnen: Jerusalem Post van 18.01.2009: Latest hasbara weapon: 'Army of bloggers'; Haaretz van 19.01.2009: Israel recruits 'army of bloggers' to combat anti-Zionist Web sites; Wikipedia, the free encyclopedia: Hasbara

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten