maandag 15 december 2008

Hezbollah te gast in het Belgische Parlement

 
Waarom het Belgische parlement ruimte beschikbaar stelt aan een organisatie die verantwoordelijk is voor tientallen terroristische aanslagen, onder andere op Joodse doelen in Argentinië, op Amerikaanse en Israëlische doelen, is me een raadsel. Hezbollah is, net als Hamas, voor het vernietigen van de staat Israël door middel van gewapende strijd, en zij wil in Libanon een theocratie a la Iran opzetten. Waarom moet een westerse democratie haar daarbij ondersteunen door haar een platform en legitimiteit te verschaffen??
 
Al Manar, het televisistation van Hezbollah, is in verschillende landen verboden vanwege haar radikaal antisemitische karakter. Zo worden de 'Protocollen van de Wijzen van Zion' als een betrouwbare bron opgevoerd en de Holocaust ontkend.
 
RP
-----------

Hezbollah te gast in het Parlement

 
  
Links: Hussein Al-Haj Hassan, Hezbollah-parlementslid in Libanon. Midden: Abdullah Kassir, directeur van de Libanese Hezbollah-zender Al Manar. Rechts: Dyab Abou Jahjah, sinds mei 2008 algemeen directeur van de IUPFP.

De twee Hezbollah-kopstukken die u links op de foto's hierboven ziet, zijn maandagmiddag te gast in het Belgische parlement. Niet in de plenaire vergadering of in een commissie, maar in een conferentiezaal die door het Parlement ter beschikking wordt gesteld van een congres van de IUPFP, een internationale vereniging van parlementsleden die de Palestijnse zaak genegen zijn. Sinds begin dit jaar wordt de IUPFP geleid door de Bekende Vlaming van Libanese afkomst Dyab Abou Jahjah. Ooit verklaarde dit heerschap dat hij lid was geweest van Hezbollah, maar later trok hij die woorden weer in en verklaarde hij dat dit een leugentje om bestwil was geweest, om politiek asiel te kunnen krijgen in België (wat hem geweigerd werd), zogenaamd als afvallig ex-lid op de vlucht voor de wraak van Hezbollah.


Wat er ook van zij, de eerste grote activiteit van de Belgische tak van IUPFP (onder het voorzitterschap van Luk Vervaet) staat dus op stapel, in de prestigieuze congreszaal van het Parlement. Bij de sprekers vallen alvast twee prominente leden van Hezbollah op, de pro-Syrische en door Iran gefinancierde terroristische beweging uit Libanon. Nu moet ik bij dat woord "terroristisch" wel de volgende duiding verstrekken: ten eerste staat Hezbollah wel in de VS op de zwarte lijst van terroristische organisaties, maar niet in Europa. De Europese politici konden het er immers niet over eens worden of Hezbollah op de zwarte lijst moest komen. Voor Nederland, Canada, de VS en Israël is Hezbollah zonder meer een terroristische organisatie. Voor Groot-Brittannië en Australië is enkel de militaire vleugel van Hezbollah terroristisch, terwijl de politieke vleugel en de uitvoerende vleugel dat niet zijn. Politieke partij, radicale sjiïtisch-islamitische fractie, militante beweging, privé-militie, terroristische groepering: Hezbollah is een mix van al deze gedaantes. Met het oog op de totstandkoming een vreedzame oplossing voor het Libanese conflict menen sommige EU-politici nu de rode loper te moeten uitrollen voor Hezbollah.

Twee prominenten uit de politieke vleugel van Hezbollah zijn dus maandag in het Parlement:
  1. Abdullah Kassir, directeur van de Hezbollah-televisiezender Al Manar, en tevens voormalig parlementslid voor Hezbollah. Geert Bourgeois deed als Vlaams minister van media inspanningen om de ontvangst en doorgifte van Al Manar (niet te verwarren met de Brusselse lokale radio Al Manar) in Vlaanderen te laten verbieden. Iets waar ik het - als voorstander van vrije informatiestromen - niet mee eens ben, want hoe kan ik weten hoe slecht, haatdragend of opruiend een zender is als ik er niet eens mag naar kijken? Maar toch is het interessant om weten dat de directeur van de zender die Bourgeois wou verbieden en die in Duitsland en Frankrijk al is verboden, zich morgen in het pluche van het Paleis der Natie zal bevinden.
  2. Hussein Al-Haj Hassan, parlementslid voor Hezbollah. Na het gewapend conflict tussen Israël en Hezbollah in augustus 2006 wierp Hassan zich op als woordvoerder van de militaire vleugel door te verklaren dat het reguliere Libanese leger niet in staat was om Libanon te verdedigen, en dat Hezbollah de enige waarborg was voor de Libanese nationale eenheid.

Nu is het uiteraard altijd mogelijk dat de conferentie te elfder ure nog verplaatst wordt naar een andere locatie, of wordt afgelast. Voor het schrijven van dit artikel heb ik mij gebaseerd op de informatie die vandaag, zondag, via publieke kanalen beschikbaar was.En om te eindigen met een positieve noot: de toespraak van de heer Hussein Al-Haj Hassan zal gaan over "de uitwisseling van gevangenen met de staat Israël". In de normale literatuur van de deelnemende verenigingen is er meestal sprake van "de zionistische entiteit", af en toe van "Israël", maar de combinatie van die naam met "staat" schijnt in te druisen tegen hun "statuten"...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten