dinsdag 16 oktober 2007

Milli Görüs-leider Erbakan: Joden zijn bacteriën

Onversneden ouderwets antisemitisme, zoals in de Arabische wereld gangbaar is, maar wat je in Turkije toch niet echt verwacht...
Nog wel van een oud-premier.
Zou dat nu geen groot schandaal hebben opgeleverd in Turkije? Vergeleken hierbij is Wilders maar een softie!!
 
 
Wouter
______________________
 
Artikel - 03 oktober 2007

Milli Görüs-leider Erbakan: Joden zijn bacteriën

Ze hebben de Nederlandse pers niet gehaald, de recente antisemitische tirades van de Turkse oud-premier Necmettin Erbakan, tevens oprichter en leider van de ook in Nederland actieve Milli Görüs-beweging, die hier na het vertrek van de gematigde Haci Karacer radicaliseerde. Op massaal bezochte publieke bijeenkomsten en in een tv-uitzending op 1 juli, aan de vooravond van de Turkse verkiezingen (die door zijn 'discipelen' werden gewonnen), pleegde Erbakan een frontale aanval op de Joden en Israel. Die controleren volgens hem de hele wereld.

In zijn toespraken en in zijn interview met het Turkse Flash-tv bediende Erbakan zich van ontmenselijkende typeringen voor Joden en van bizarre antisemitische complottheorieën die regelrecht lijken te zijn ontleend aan de Protocollen van de Wijzen van Zion. Enkele citaten uit het tv-interview:

"Wij zijn moslims en onze beschaving heeft de gehele wereld geluk gebracht. Dit is het goede, maar het kwade bestaat ook. Onze godsdienst zegt dat de ongelovigen één natie vormen. Dat betekent dat het kwade vanuit één controlecentrum wordt bestuurd.

"Als wij naar de wereldkaart kijken zien wij ongeveer 200 landen en denken wij dat er vele rassen, godsdiensten en naties bestaan. In werkelijkheid worden zij allemaal vanuit één controlecentrum bestuurd. Dat centrum is het racistische, imperialistische zionisme… "U zult zich afvragen: 'Wat is dit voor een geloof, dit racistische imperialisme dat het geluk in de wereld vernietigt?' Dit geloof ontstond 5765 jaar geleden, toen de kinderen van Israel in Egypte woonden, met een boek dat was geschreven door iemand met de naam Kaballa…"

Meesters en slaven
"Hun geloof heeft vier uitgangspunten die stellen: jullie (de Joden) zijn het ware volk van God, alle anderen zijn als jullie slaven geschapen, jullie werden als mensen geschapen terwijl anderen als apen werden geschapen die later in mensen veranderden… Zij geloven dat zij een superieure klasse zijn.. Zij zullen de meesters zijn en de anderen de slaven. Teneinde dat te laten slagen moeten zij drie verplichtingen vervullen. De eerste verplichting is de verzameling van alle verbannen zonen van Israel in Jeruzalem, de tweede is het stichten van een 'Groot Israel' van de Nijl tot de Eufraat en het beveiligen van dit Groot Israel… Zij zullen, moge Allah het verhoeden, de Al-Aksa moskee verwoesten en op die plaats Salomo's tempel bouwen. Alleen dan zal hun messias komen en hen als leiders van de wereld aanstellen…

Kruistochten
"Dankzij onze geliefde profeet kwam er licht en geluk voor alle zes miljard mensen van de wereld. Wij werden de meesters, wij moslims regeerden gedurende elf eeuwen. Maar helaas hebben de kinderen van Israel in de afgelopen drie eeuwen deze materiële macht gegrepen. Nu controleren zij de wereld waarin wij leven…

"Bij alles betalen jullie 1 procent (aan de Joden). Overal waar geld wordt betaald en ontvangen gaat 1 procent naar de Jood. Zij hebben de wereld in hun handen genomen…

"En kijk eens naar de andere dingen die zij uithalen. Ik vertel jullie dit alles opdat wij allen deze bacterie kunnen herkennen… Zij zijn drie keer zo erg als de ergste misdadigers. Zij zuigen bij iedereen geld uit… "Dit racistische, imperialistische zionisme organiseerde negentien kruistochten om zijn doel te bereiken. Om de kruistochten te kunnen organiseren gebruikten ze de christenen… Het zionisme heeft de sekte van het protestantisme gesticht… Bush hoort bij die sekte, Clinton hoort bij die sekte… Als wij dit allemaal bestuderen zullen wij begrijpen dat er geen 200 landen op de wereld zijn. Er zijn er slechts twee. Het ene is de wereld van de islam en het andere bestaat uit de rest… De Joden zeggen dat wij hun slaven zullen zijn. (Maar) wij buigen slechts voor Allah…Dit is dus de botsing tussen de twee, de botsing tussen goed en kwaad…

"Deze Joden begonnen negentien kruistochten, de negentiende was de Eerste Wereldoorlog (waarin het Turks-Ottomaanse rijk werd ontmanteld, red.). Waarom? Alleen maar om Israel te kunnen stichten."

 
  © CIDI, 2007

Geen opmerkingen:

Een reactie posten