woensdag 11 december 2013

Nederland start samenwerkingsfora met Israel en PA (CIDI)

 

Nederland gaat uit van een precieze gelijke behandeling, alsof het om twee gelijkwaardige staten gaat. Anderhalve dag bij de een op bezoek, anderhalve dag bij de ander. Beide krijgen ook precies dezelfde voorwaarden en deals aangeboden. In werkelijkheid gaat het om een redelijk functionerende Westerse democratie met een hoogontwikkelde technologie sector, en een gebied waar een volk beperkte autonomie heeft en moeizaam instituties opzet en streeft naar nationale onafhankelijkheid. Er is daarbij (zoals in een groot deel van de wereld) veel corruptie, men is afhankelijk van Westerse subsidies en hulp, en er is steeds de dreiging van radikale groeperingen. De vrijheid van meningsuiting staat onder druk en een onafhankelijke rechtsspraak wil niet echt van de grond komen.  

 

Twee totaal onvergelijkbare grootheden dus, en het lijkt niet meer dan logisch dat de een als gelijkwaardige partner en de ander als een ontwikkelingsland/gebied wordt behandeld, waarbij steun van democratische instituties en het tegengaan van radikalisme en corruptie voorop moeten staan. Maar dergelijke logica is niet van toepassing op de Palestijnen, die zowel de meeste hulp krijgen per hoofd van de bevolking alsook een gelijkwaardige handelspartner moeten worden als Israel, want anders is het niet eerlijk.

Nederlands poging om alles gelijkwaardig te doen leidde er ook toe dat men beide partijen kwaad heeft gekregen. Vooral de strubbelingen met Israel kregen daarbij veel media aandacht. Daarbij was de feitelijke informatie minimaal en de toon vaak negatief naar Israel.

Het geruzie over de opening van de met Nederlands geld gefinancierde containerscanner bij Kerem Shalom, bij de grens met Gaza, lijkt vooral te zijn aangewakkerd door de media. Het gaat om een containerscanner die de grenscontrole kan vergemakkelijken. Nederland gaf deze in 2012 aan de Palestijnse Autoriteit, en Israel betaalde de (hoge) kosten voor de infrastructuur die nodig was om ze in werking te stellen.

De media suggereerden dat de feestelijke opening van de scanner op het laatst was afgezegd, maar Rutte en diplomatieke bronnen ontkennen dat. Hoe dat ook zij, nergens wordt vermeld dat de scanners al in 2012 aan de PA (en dus niet aan Israel) werden geschonken, en dat Israel ook de nodige kosten heeft gemaakt om ze in werking te stellen. Nee, in de media ontstond een beeld van weggegooid Nederlands geld omdat Israel weer eens, zonder enige reden, dwars ligt.

 

Ook is er onduidelijkheid over wat Gaza in en uit mag. Zo wordt er behoorlijk wat geëxporteerd naar o.a. Europa, en kunnen Gazanen wat makkelijker de grens over (zie: http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/7/4207.pdf).

Het probleem zat hem in de export naar de Westbank. Nederland eiste dat die ook weer zou worden toegestaan en dat weigerde Israel.

 

Overigens vind ik Israel ook niet helemaal oprecht: enerzijds heeft men het over veiligheidsrdenen waarom er geen goederen van de Gazastrook naar de Westbank mogen worden geëxporteerd, maar daar zou die scanner nou juist een oplossing voor zijn. Anderzijds wordt gezegd dat het om 'politieke zaken' gaat en Nederland niet kan verwachten dat die zomaar even worden veranderd omdat men dat graag ziet. Die zaken lijken elkaar tegen te spreken. Zo zei Netanyahu:

"we welcome the bringing in of scanners to make sure that at least we control the material that goes in and out of Gaza. But our concern is security. It is not to prevent prosperity. It's to enable prosperity without undertaking impossible security challenges. The Dutch scanner I think is an important contribution to that. It's already there. It can facilitate right now the screening of goods that go out to the European markets. We want to make sure that goods that go from there, from Gaza, do not contain weapons or explosives that can reach the Palestinian Authority areas," Netanyahu said.

Ynet citeert een 'Israeli official' met een ander verhaal:

"Technically, there is no problem about the scanner at the Kerem Shalom crossing through which goods originating in Gaza pass," the official said.

"But the Dutch suddenly imposed political conditions, notably on the percentage of merchandise destined for the West Bank or abroad.

"These are political issues that need to be resolved at the highest level, which will delay the start-up of the scanner."

Het gaat dus niet om veiligheid maar om een verandering in beleid, ofwel een versoepeling van de export voorwaarden. En dat heeft dus wel met 'prosperity' te maken. Overigens vind ik Nederland ook wel behoorlijk bemoeizuchtig overkomen, en ik kan me er wel iets bij voorstellen dat Israel zo langzaamaan wat allergisch reageert op al die Westerse en vooral Europese bemoeizucht.

 

RP

----------

 

Nederland start samenwerkingsfora met Israel en PA

http://www.cidi.nl/nederland-start-samenwerkingsfora-met-israel-en-pa/ 

 

DOOR ELISE FRIEDMANN / OP 09/12/2013 OM 17:21 /

 

De bilaterale samenwerkingsfora tussen Nederland en de Palestijnse Autoriteit en tussen Nederland en Israel zijn dit weekend officieel opgericht. Premier Rutte en de ministers Timmermans en Ploumen tekenden de overeenkomsten tijdens een roerig gestart driedaags bezoek aan de regio.

 

Een afgezegde wandeling van Timmermans door de kasba van Hebron en de niet uitgevoerde opening van een containerscanner door Rutte bij Kerem Shalom zorgden zondag voor ophef. Vooral aanvankelijk was dit aanleiding tot kritiek op de Nederlandse diplomatie: zo constateerde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt 'dat er een patroon van ruzie bij de regering met het buitenland is ontstaan. Eerst ruzies bij bezoeken aan Rusland en Turkije, nu weer bij ontmoetingen in Israël en Palestijns gebied.'En dat terwijl het doel van de reis was om de vriendschappelijke banden met zowel Israël als de Palestijnen aan te halen. RTL-correspondent Roel Geeraedts sprak in een column van het "Ministerie van Gekkigheid" en uitte zijn verbazing over de enorme 'damage control' waarmee het Nederlandse bezoek gepaard ging.

 

Hebron
Timmermans' bezoek aan Hebron was al tijdens de voorbereiding punt van discussie, omdat hij juist een 'kolonistenstraat' uitgerekend op zaterdag wilde bezoeken, de rustdag van de religieuze kolonisten daar. In het verleden zorgden bezichtigingen van die straat op Sjabat voor fikse scheldkanonnades en agressieve reacties, die Israel liever wilde vermijden. Hetzelfde gold voor Timmermans' plannen om op Sjabbat een bezoek te brengen aan de Machpela, de grotten waar volgens de Joodse traditie de aartsvaders begraven liggen. Timmermans verplaatste deze bezoeken naar zondag, maar uiteindelijk werd het hele bezoek aan de oude stad van Hebron afgeblazen. Israel stond erop Timmermans met soldaten te bewaken en Timmermans weigerde dit, omdat de PA verantwoordelijk is voor de veiligheid in dat deel van de stad. Toen de IDF vasthield aan de bewaking, zegde Timmermans het bezoek af, waarop de Palestijnen, de burgemeester van Hebron voorop, weer boos reageerden.

 

Scanner
Het geruzie over de opening van de met Nederlands geld gefinancierde containerscanner bij Kerem Shalom, bij de grens met Gaza, lijkt vooral te zijn aangewakkerd door de media. Het gaat om een containerscanner die de grenscontrole kan vergemakkelijken. Nederland gaf deze in 2012 aan de Palestijnse Autoriteit, en Israel betaalde de (hoge) kosten voor de infrastructuur die nodig was om ze in werking te stellen.
Rutte zou de feestelijke opening van de scanner bij Kerem Shalom op het laatste moment hebben afgezegd, meldde het dagblad Ha'aretz. Volgens Rutte was die opening echter al eerder afgezegd. 
Over de reden liet Rutte zich niet uit, maar volgens Israelische bronnen wilde hij de opening alleen verrichten als deze containerscanner ook meteen zou dienen voor de uitvoer van goederen van Gaza naar de Westbank. Israël staat export naar de Westbank echter niet toe, uit vrees dat er op die manier wapens naar de PA zouden worden gesluisd: de scanner kan worden gebruikt voor de uitvoer van producten via de Israelische havenstad Ashdod naar de hele wereld, behalve uitgerekend de Westbank. Wat Rutte vroeg was dus een verandering van het hele Israelische beleid over de uitvoer uit Gaza. Toen Israel daartoe niet bereid was, zegde Rutte de opening af. Hij zou tot het laatste moment hebben aangedrongen op de door hem gewenste beleidswijziging.
Volgens Rutte was de scanner nu juist bedoeld om de toenadering tussen Gaza en de Westbank te bevorderen; volgens Israel was er slechts sprake van dat dit 'in de toekomst' zou gebeuren.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten