zaterdag 17 december 2011

Lichtpuntjes bij de rituele dierenmarteling

 

De Joodse en islamitische gemeenschap haalden opgelucht adem nu de 1e kamer het wetsvoorstel tegen de onverdoofd rituele slacht lijkt af te wijzen. Zelf sta ik er wat dubbel in. Ik ben tegen dierenmishandeling en slachten uberhaupt, en iedere vermindering van dierenleed is mij welkom. Maar ik vind er ook wel wat inzitten dat het maar om een erg beperkte verbetering zou gaan ten opzichte van wat er met de vele miljoenen dieren in de bio-industrie gebeurt, niet alleen de laatste paar minuten van hun leven maar hun hele (korte) leventjes lang. Er wordt wel erg veel energie in juist de praktijken van religieuze minderheden gestoken, tegenover de praktijken die (bijna) iedere Nederlander dagelijks via zijn biefstukje of slavink ondersteunt. Daar heb ik nu overigens wel weer een argument tegen gehoord, in onderstaande filmpjes van Jonathan Safran Foer, Jood en vegetariër. De dieren voor de koosjere slacht hebben geen beter leven dan hun niet-koosjere soortgenoten; alleen de slacht is anders en nog wreder.

 

De theorie van het koosjere slachten, zoals mij inmiddels herhaaldelijk uitgelegd door felle tegenstanders van het verbod, is mooi: laat het dier zo kort mogelijk lijden, vandaar zijn er strenge wetten over de scherpte van het mes, is de opleiding tot koosjere slachter lang en is er goede controle. In de NRC stond afgelopen voorjaar een overtuigend interview met de enige Nederlandse koosjere slachter. Voor een keer waren veel joden blij met de NRC en het artikel werd ijverig aangeprezen en rondgestuurd. 

 

Onderstaande filmpjes met beelden uit het grootste Amerikaanse slachthuis, vertellen echter een ander verhaal. Natuurlijk, de partij voor de dieren zou zich met minstens evenveel inzet tegen de bio-industrie moeten keren (en heeft dat in het verleden denk ik ook wel gedaan) en in Nederland gaat het bij de koosjere slacht maar om relatief weinig dieren (al exporteren we ook behoorlijk wat koosjer vlees). Maar de wetten die de Joden duizenden jaren geleden bedachten om het dierenleed te beperken, verergeren het nu juist in vergelijking met de reguliere slacht (waar inderdaad ook geregeld wat mis gaat, maar dat is geen argument dat de koosjere slacht dus ook wel wreed mag zijn). Foer legt uit dat als dergelijke praktijken voor koosjer doorgaan dit woord wat hem betreft zijn waarde heeft verloren, en diverse rabbijnen zijn dat met hem eens. Ik hoop dat de discussie onder Joden ertoe leidt dat de morele principes die achter veel regels zitten zullen prevaleren boven het star willen vasthouden aan oude regels. Zie ook: http://www.peta.org/features/jonathan-safran-foer-judaism-and-meat.aspx

 

Ik wil tot slot nog eens benadrukken dat het gaat om het opheffen van een uitzonderingsbepaling voor Joden en moslims, en niet om extra restricties voor hen. En ik citeer met instemming de door velen verguisde Marianne Thieme:

"Het moet voor een dier niet uitmaken welke godsdienst zijn slachter heeft". 

 

Sterker nog: wat mij betreft hebben dieren helemaal geen slachters meer.

 

RP 

------------- 

Lichtpuntjes bij de rituele dierenmarteling

http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/12/lichtpuntjes-bij-de-rituele-dierenmarteling

Geplaatst door Joost Niemoller op 17 december, 2011 - 13:59

Er zijn ook moslims en Joden die vinden dat dieren wel op een waardige manier aan hun einde moeten komen.Nadat de lobby van conservatieve Joden en moslims de PvdA en de VVD er in de Eerste Kamer toe heeft over gehaald, dat de martelmethode in Godes naam van dieren mag worden voortgezet in Nederland, stond er -gisteren- een hartverwarmende ingezonden brief in de Volkskrant van een islamitische slager die rustig en zakelijk uiteen zette waarom het helemaal niet nodig was dat dieren onverdoofd doodgemarteld moeten worden omdat de God van de Joden en de moslims dat verordend zou hebben. 

Murat Saygili, islamitisch slager in Amsterdam schreef dat die martelmethoden van moslims en Joden gebaseerd waren op gezondheidswetten van eeuwen her. Een dier moest springlevend zijn op het moment van slachten, want anders kon het wel eens een gevaarlijke ziekte onder de leden hebben. 

Saygili schreef:

"Om mensen ervan te overuigen dat ze van deze regel niet mochten afwijken, vertelden de religieuze leiders dat God het per se zo wilde. Verdoving bestond toen nog niet. Later is het ritueel slachten een eigen leven gaan leiden, los van moderne technieken."

In de Europese slachthuizen, vertelde Murat Saygill, worden de dieren weldegelijk gecontroleerd op ziekten. De moedige islamitische slager Murat Saygili sluit zijn brief af met:

"Veel moderne islamitische slagers durven deze mening niet te uiten, omdat ze bang zijn om door conservatieve krachten tegengewerkt te worden. Ik laat me echter niet leiden door angst."

Het lijkt me een volkomen logisch verhaal van deze islamitische slager. Maar de PvdA en de VVD hebben zich in de luren laten leggen door de conservatieve islamitische en Joodse lobby, die om het hardst brulden dat de godsdienstvrijheid in het geding zou zijn, of dat er sprake zou zijn van een atheïstische dictatuur in Nederland.

Nu ben ik, atheïst, er inderdaad van overtuigd, dat het nog erger is dat je een dier martelt in naam van de een of andere God, omdat mensen dan namelijk helemaal niet meer open staan voor enige redelijke discussie. Een dictator ben ik niet. Van mij mogen moslims en Joden hun vlees halal dan wel kosher eten. Maar laten we er dan tenminste over eens kunnen worden dat in dat kleine stukje van de wereld, te heten Nederland, waarover we enige democratische zeggenschap hebben (de grote meerderheid in Nederland is tegen de onverdoofde, rituele slacht) dieren op een beetje draaglijke wijze aan hun einde komen.

Dat er nu ook een moedige moslim is opgestaan om dit uit te dragen, geeft een beetje hoop. Onder Joden is de discussie overigens allang gaande. Overtuigde Joden en Rabijnen keerden zich tegen de gruwelijke praktijk van het onverdoofd kosjer slachten. In onderstaande film van de Joodse schrijver Jonathan Safran Foer, wordt dat nog eens sterk uiteen gezet. En wie denkt dat het allemaal wel meevalt met dat kosjer slachten, moet vooral de bewegende beelden uitzitten van koeien die in een martelwerktuig worden doorgedraaid, waarna de hals wordt doorgesneden, bij leven en bewustzijn, ze half worden leeggetrokken en ze dood liggen te spartelen in hun eigen bloed. Weerzinwekkend, een schande voor de mensheid.1 opmerking:

 1. Inderdaad, hier enkele citaten:

  Profeet Mohammed
  "Hij die medelijden heeft met (zelfs maar) een spreeuw en zijn leven spaart,
  voor hem zal God genadig zijn op de Dag des Oordeels."


  Albert Eistein (Joods) zei:
  "Niets zal de mensheid meer verheffen als het overschakelen op een
  vegetarisch dieet"

  Albert Schweitzer
  De mens zal pas tot vrede komen
  wanneer hij het bereik van zijn medelijden heeft uitgebreid naar alle levende
  wezens.'

  De beroemde Joodse schrijver en nobelprijswinnaar Isaak
  Bashevis Singer zei: "In zake het consumeren van dieren worden we allemaal tot
  nazi's voor de dieren is het iedere dag Triblinka".

  Pythagoras:Zolang mensen niet ophouden met het
  kwellen en doormaken van andere wezens, zolang mensen dieren kwellen en
  doodmaken zullen ze elkaar doodmaken, wie dood en verderf zaait zal nooit liefde
  en vrede en oogsten.

  Voltaire 'Bestaat er wel iets weerzinwekkenders dan
  lijkenvlees eten?'

  Leo Tolstoj zie vroeger al : "Zolang er slachthuizen
  zijn zullen er slachtvelden zijn".

  Boedha:
  Vegetarier worden is stappen in de stroom die leidt naar verlichting (inzicht).

  BeantwoordenVerwijderen