vrijdag 15 april 2011

Itamar: Kindermoord is geen verzet maar misdaad

 
Een reactie op Thomas von der Dunk, die de moord in Itamar goedpraatte...
 
_____________
 

Kindermoord is geen verzet

Tom Struick van Bemmelen,
Het gepland, welbewust en doelgericht vermoorden van burgers is geen legitiem verzet en mag nooit zo genoemd worden
 
 
Mei 1940 viel Nazi-Duitsland Nederland binnen. Na het vernietigende bombardement van Rotterdam gaven de Nederlanders zich over, waarna de nazi's onze democratie en rechtstaat afschaften.

Vooral vanaf 1943 kwam er steeds meer gewelddadig verzet tegen de nazi's: spoorwegen werden opgeblazen, bevolkingsregisters overvallen, collaborateurs en hoge Duitse militairen werden geliquideerd.
e Duitsers reageerden vaak beestachtig op deze verzetsdaden. Zo is bijvoorbeeld bijna de hele mannelijke bevolking van Putten in 1944 naar verschillende concentratiekampen gedeporteerd nadat het verzet een aanslag had gepleegd op Duitse officieren. Bijna niemand van hen kwam terug.

Ondanks fouten die ons Nederlandse verzet heeft gemaakt, vochten ze voor het goede: ze vochten voor de terugkeer van de vrijheid en democratie. Bovendien richtten ze zich op militaire objecten: Duitse soldaten, tanks en opslagruimten van wapens.
Duitse kinderen, die er ook weinig aan konden doen dat iemand als Adolf Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen, waren - vanzelfsprekend - geen doelwit van het Nederlandse verzet.

Palestijnse terrorisme
Hoe anders dan ons Nederlandse verzet opereren daarentegen de radicaal-islamitische terreurbewegingen. Op 4 oktober 2003 liep de 28-jarige net afgestudeerde advocate Hanadi Jaradat het Maxim-restaurant in de Israëlische stad Haifa binnen. Daar blies ze zichzelf op. Maar liefst 21 personen, Joden en Arabieren, werden vermoord. Onder de doden waren drie kinderen van 4, 9 en 11 en een baby van net 2 maanden.

De recente bomaanslag op een bus in Jeruzalem was op een woensdagmiddag, duidelijk zo gekozen omdat er dan veel schoolkinderen in de stadsbussen zitten. Vorige week was er een raketaanval op een schoolbus. Enzovoort enzovoort.

Onzinnig
In niets lijken de Nederlandse verzetstrijders dus op de 'strijders' van Hamas en andere Palestijnse terreurorganisaties. Hoe bruut en hoe gewelddadig de Duitsers vaak waren - denk aan het hierboven genoemde voorbeeld van Putten - nooit is een Nederlandse verzetstrijder met 5 kilo explosieven op zijn lichaam een Duitse school binnengewandeld om zichzelf daar samen met onschuldige kinderen op te blazen. Tussen de jaren 2000 en 2005 bliezen daarentegen 134 Palestijnse 'strijders' zichzelf op te midden van Israëlische vrouwen en kinderen, resulterend in 603 onschuldige slachtoffers.

Er is nog een groot verschil tussen het Nederlandse verzet en Palestijnse 'strijders'. Het Nederlandse verzet vocht tegen de nazi-ideologie, en voor vrijheid en democratie. Hoe anders zijn Hamas en soortgelijke organisaties. Die vechten net als Al-Qaida voor de vestiging van een islamitische staat waarin democratie niet past, vrijheid van meningsuiting niet bestaat, vrouwen en ongelovigen tweederangsburgers zijn en homosexuelen worden opgehangen.

De nieuwe nazi's
Al-Qaida en Hamas - waarop ruim de helft van de Palestijnen heeft gestemd in 2006 - hebben een op het nazisme gebaseerde ideologie. Hamas is immers voortgekomen uit de Moslim Broederschap, opgericht in 1928, niet toevallig tegelijk met de opkomst van de nazi-partij.

De eerste leider van de Palestijnen, de grootmoefti van Jeruzalem Al-Hoesseini, was dan ook vanaf het begin een fervent aanhanger van zowel de Moslim Broederschap als het nazisme. Zijn islamitische jeugdbeweging heette 'de nazi-padvinders'. In de Tweede Wereldoorlog heeft deze Jodenhater zich schuldig gemaakt aan vele nazi-oorlogsmisdaden. Zo wierf hij duizenden moslim-soldaten voor de Waffen-SS en zond duizenden Joodse kinderen richting de gaskamers.

Wat zijn dan de belangrijkste ideologische overeenkomsten tussen nazisme en Hamas?

1. Het negeren van democratie. De ideologie is belangrijk, mensenrechten of de mening van de bevolking niet.
2. Het militarisme en de keuze voor gewelddadige oplossingen. Artikel 8 van het handvest van Hamas zegt: "Jihad is de manier, en de dood voor God de mooiste der wensen."
3. De verbondenheid met de bodem. Gebied dat ooit islamitisch was kan nooit meer iets anders zijn. Artikel 9 van het handvest van de Hamas stelt: "Palestina is islamitisch land, bedoeld voor moslims tot de Dag des Oordeels. Dit geldt voor Palestina en alle andere landen die de moslims met geweld veroverden, want hierdoor zijn deze landen geheiligd voor moslimgeneraties tot het einde der dagen."
Dat geldt wat Hamas betreft uiteraard voor het hele grondgebied van Israel, Israel moet dus vernietigd worden. Maar dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld Spanje, dat ook ooit bezet was door moslims en dus volgens Hamas ook heroverd worden voor de moslims.
4. Jodenhaat doordrenkt de ideologie. Zo zegt artikel 7: "De dag de Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht."
Dat is duidelijker dan hoe het in Mein Kampf stond. De drijfveer is helemaal niet 'verzet', maar haat.

Haat zaaien
Von der Dunk gaat in zijn opiniestuk op 11 april 2011 niet in op onze stelling dat door het vergoelijken van de moord op Israëlische kinderen hij zich schuldig maakt aan haatzaaien. Dat is hij blijkbaar met ons eens. Maar hij staat er achter, want hij beschouwd het als "legitiem gewelddadig verzet" tegen kolonisten.
Letterlijk zegt hij: "bevrijding van nationale onderdrukking gaat zelden zonder onfris geweld, omdat de 'legale' weg niets oplevert. Dat gold al voor de thans zo gevierde Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden".

Ridicuul
Dat is om vier redenen baarlijke nonsens:

1. Niet alleen 'kolonisten' zijn het doelwit. Integendeel, veel vaker zijn andere Israëlische burgers het slachtoffer.
2. Het geweld is vrijwel uitsluitend en welbewust gericht tegen Israëlische burgers. Dat is per definitie een oorlogsmisdaad.
3. De Palestijnen zijn niet meer bezet. 100% van de Palestijnen in Gaza en 98% van de Palestijnen op de Westbank leven in autonoom gebied, onder eigen Palestijns bestuur, met eigen Palestijnse kranten, televisie, onderwijs, rechtspraak, politie enz.
4. De Palestijnen hebben nu juist in ruil voor die autonomie in de Oslo-akkoorden het geweld afgezworen en beloofd dat een oplossing van het conflict uitsluitend via vreedzame onderhandelingen zal worden gezocht.

Dus Von der Dunk manipuleert. Zo komt hij ook opnieuw met een citaat uit een Israëlisch dagblad om te 'bewijzen' dat Israel alle Palestijnen haat: "Vind ze. Dood ze ter plekke. Dit ongedierte moet worden geëlimineerd". Volgens Google is de correcte vertaling van het citaat: "Er is geen noodzaak om diegenen die de Fogels vermoord hebben te arresteren. De wezens die deze dierlijke daad hebben gedaan, moeten ter plekke gedood worden. "
Het ging dus niet over de Palestijnen in het algemeen, maar over barbaarse baby-halsafsnijders, en ook die worden geen ongedierte genoemd. Von der Dunk noemt zich in het artikel 'historicus', maar volgens ons zijn er historici voor lichtere geschiedvervalsing ontslagen.

Volkomen tegengesteld
Over geschiedvervalsing gesproken,onze verzetstrijders vochten legitiem, tegen militairen. Echter het geweld dat organisaties als Islamitische Jihad en Hamas toepassen is een oorlogsmisdaad, omdat dit geweld zo georganiseerd is dat bewust juist en alleen onschuldige burgers worden vermoord. En bovendien is het geweld van de Palestijnse terroristen erop gericht om een islamitische staat te vestigen die haaks staat op datgene waar onze verzetstrijders voor hebben gevochten, namelijk vrijheid en democratie.

Het gepland, welbewust en doelgericht vermoorden van burgers is geen "legitiem verzet" en mag nooit zo genoemd worden. Het is moord. Palestijnse terroristen zijn dus brute moordenaars en het is een belediging voor onze Nederlandse verzetstrijders om hen daarmee te vergelijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten