woensdag 27 juli 2011

Was Noorse schutter een geïsoleerde psychopaat?

 

Een interessante analyse van een paar dagen geleden. Juist het legitimeren van geweld tegen burgers vanuit een politieke ideologie is ook een kernmerk van de jihadisten. Zij vinden dat je ongelovigen mag doden en dat het doel de middelen heiligt. Volgens Breivik rechtvaardigt de strijd voor een zuiver en on-islamitisch Europa de dood van 76 burgers, voor een groot deel kinderen /jongeren. Maar alles wat Breivik in de radikale islam verafschuwt, is in zijn eigen ideologie en daad ook aanwezig. Dus zelfs wanneer je met zijn doelen zou sympathiseren (wat ik niet doe) dan heeft hij die met zijn daden geen stap dichterbij gebracht. Een Europa dat extreem nationalistisch is, de kruistochten uit de Middeleeuwen als voorbeeld ziet en waarin iedereen die er anders over denkt mag worden afgeknald is niet bepaald beter dan een Europa waarin de sharia wordt ingevoerd en je als niet-moslim als dhimmi moet leven, het schrikbeeld van Breivik. 

 

Zie ook: Wilders en Breivik, islamkritiek en terreur, Israel en Oslo  

 

RP

 

 

"Anders Breivik wilde de islam bestrijden, maar hijzelf werd gegrepen door de gedachtewereld van de politieke islam. Ook zij voeren geen debatten en polemieken met tegenstanders. Ook zij zijn gewetenloos. En daarom is hij een exponent van een psychopathische vorm van zelf-islamisering.

 

.... En hoe zit het met zijn zogeheten ideologische legitimatie? Moeten we dat serieus nemen? Alle serieuze vormen van het terrorisme kennen een doordacht ideologisch systeem en een legitimatieprocedure. Het extreem-linkse terrorisme uit de vorige eeuw bestond niet uit geïsoleerde psychopaten, maar uit een generatie van marxisten die de bestaande linkse partijen te slap en te opportunistisch vond. De strijd tegen het kapitalisme moest gewelddadig zijn, dachten de linkse terroristen. Hiervoor hadden zij procedures en ideeën ontwikkeld. Een terreurdaad werd er daarom vooraf en achteraf beargumenteerd en gelegitimeerd. " 

----------------------- 

 

Was Noorse schutter een geïsoleerde psychopaat?

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/308176/Was-Noorse-schutter-een-geisoleerde-psychopaat.htm

zondag 24 juli 2011 17:08

Er bestaat geen enkele vorm van legitimatie voor het plegen van politiek geweld in een democratische rechtsorde. Het diabolische geweld dat zich in Oslo heeft gemanifesteerd, moet letterlijk met wortel en tak worden uitgeroeid. Anders Breivik noemt zijn misdadige handelingverschrikkelijk maar noodzakelijk. Het was wel verschrikkelijk, maar niet noodzakelijk.

Iemand die weerloze kinderen zomaar doodschiet, is niet zomaar een psychopaat, maar ook nog een door politieke islam geïslamiseerde psychopaat. Hij was geobsedeerd en bezeten door de politieke islam. Herinnert u zich nog de gijzeling van 
Tsjetsjeense terroristen in Beslan waarbij de terroristen velen kinderen zo maar op klaarlichte dag doodschoten. Herinnert u zich nog de aanslagen van Hamas in Israël waarbij willens en wetens joodse kinderen werden gedood. En ook nog deze week hebben de Taliban een achtjarige jongen opgehangen in de Afghaanse provincie Helmand.

Terrorisme
Nietzsche had al gewaarschuwd: 'Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou'. Wees dus voorzichtig met de afgrond, met de politieke islam. Breivik wilde de islam 
bestrijden, maar hij werd zelf een exponent – zowel in het denken als in het handelen (methodiek) – van het islamitische terrorisme in het verre noorden. En nota bene in een land waar juist geen islamdebat bestaat.

Breivik wilde in zijn fantasie een ridder uit de middeleeuwen zijn, om met een kruistocht Europa te redden. Hoe voert hij zijn kruistocht? Hij vermoordde in minder dan twee uur 
92 burgers waarvan vele weerloze kinderen waren. Dit geweld, dit onvoorstelbare, diabolische geweld komt nagenoeg overeen met de gedachtewereld van het islamitische terrorisme.

Grenzen
Anders Breivik wilde de islam bestrijden, maar hijzelf werd gegrepen door de gedachtewereld van de politieke islam. Ook zij voeren geen debatten en polemieken met tegenstanders. Ook zij zijn gewetenloos. En daarom is hij een exponent van een psychopathische vorm van zelf-islamisering.

Breivik executeerde 
tientallen kinderen op een Europees eiland. Weer blijkt het voor sommige geïsoleerde types onmogelijk te zijn om de grenzen tussen de imaginaire en de werkelijke wereld in te zien. Nogmaals, dit is erg zorgwekkend. Hierover heb ik hier vaak geschreven, naar aanleiding van dit soort gewelddaden. Zo is het ook gegaan met Tristan van der Vlis. Hij had contacten met bovennatuurlijke krachten. En denk ook aan Karst Tates, die de aanslag op Koninginnedag 2010 pleegde. Gekke types die geen contacten hadden met de buitenwereld. Bezetenheid door verbeeldingskracht brengt alleen bij kunstenaars iets moois teweeg.

Kapitalisme
En hoe zit het met zijn zogeheten ideologische legitimatie? Moeten we dat serieus nemen? Alle serieuze vormen van het terrorisme kennen een doordacht ideologisch systeem en een legitimatieprocedure. Het extreem-linkse terrorisme uit de vorige eeuw bestond niet uit geïsoleerde psychopaten, maar uit een generatie van marxisten die de bestaande linkse partijen te slap en te opportunistisch vond. De strijd 
tegen het kapitalisme moest gewelddadig zijn, dachten de linkse terroristen. Hiervoor hadden zij procedures en ideeën ontwikkeld. Een terreurdaad werd er daarom vooraf en achteraf beargumenteerd en gelegitimeerd.

Ook het islamitische terrorisme is gefundeerd in een wereldbeschouwing met daarin politiek-theologische legitimatie voor een terreurdaad. Al voordat Osama bin Laden overging tot terreurdaden, had hij de Amerikanen en andere westerlingen openlijk de jihad verklaard.

Er zijn al talloze theologische en politieke boeken geschreven waarin de islamitische terroristen aangeven waarom ze een terreurdaad noodzakelijk achten. Wel hebben zij psychopathische neigingen die we bij de linkse terroristen niet kunnen aantreffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onthoofdingen, de ophanging van een achtjarig kind of de gijzeling van een school in Beslan. 
 
Ideologie
Anders Breivik bedacht in zijn eentje 
een ideologie die door geen enkele wereldbeschouwelijke ideologie wordt gedragen. In deze zelfgeproduceerde fantasie waarin ook nog een speciale plek is voor de ridders uit de middeleeuwen, fundeerde hij de verplichting om de kinderen van sociaal-democraten te gaan doden.

Jezus, hoe gestoord iemand moet zijn, om zoiets te verzinnen! Dit zouden zelfs de Vikingen uit de Romeinse tijd niet begrijpen. Een terroristische ideologie (hetzij bij de islamisten, hetzij bij de linkse terroristen) was en is een radicale, en soms ook revisionistische manifestatie van een bestaande ideologie. Een dergelijke ideologie is het wereldwijde resultaat van de intellectuele arbeid van velen en niet een enkeling.

Wel moeten we niet uit het oog verliezen dat het extreem-rechtse geweld zich al eerder in de Scandinavische landen heeft voorgedaan. Een tijdje geleden pleegde een extreem-rechtse figuur in Zweden aanslagen op 
willekeurige allochtone burgers.

Kerncentrales
Klopt mijn analyse dan? Was deze man echt een geïsoleerde psychopaat? Uit de beperkte informatie die we nu hebben, rijst uiteraard dit beeld op. Waarom twijfel ik? Omdat de dader in een manifest dat vooralsnog aan hem wordt toegeschreven oproept tot oorlog en terrorisme. Ook wijst hij naar de kerncentrales, onder meer de Nederlandse. Gaat het hier om een persoon of om een internationale organisatie?

Deze terreuraanslag in Oslo confronteert de inlichtingendiensten met een onmogelijke missie. Hoe moet men een geïsoleerde individu opsporen, die buiten de bestaande terroristische ideologieën besluit om een terreurdaad te plegen? Maandag zal hij voor de rechter verschijnen. Daar gaat hij uitleggen waarom hij deze ondenkbare moordpartij heeft gepleegd.

Moet deze terreurdaad gevolgen hebben voor de discussie over het 
multiculturalisme en de islam? Deze vraag beantwoord ik in mijn volgende blog.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten