zaterdag 23 oktober 2010

Loyaliteitseed Israel - redactioneel commentaar Ronny Naftaniel

 
Mijn eigen redactionele commentaartje: NRC Handelsblad voert al jaren een hetze tegen Israel, dus die sprongen hier uiteraard op als een geile kater op een krolse poes. En krolse poezen zijn er helaas veel in Israel...
 
Abby
-----------------------------------------------------------
 

Commentaar: Loyaliteitseed

Fri 22-10-2010

Het aanvankelijke voorstel van de Israelische regering om niet-Joodse immigranten een loyaliteitseed te laten afleggen heeft binnen en buiten Israel veel aandacht gekregen. NRC-Handelsblad besteedde er een redactioneel commentaar aan waarin de eed geheel ten onrechte met apartheid en het 'einde van de democratie' in verband werd gebracht.

De 1,3 miljoen Palestijns-Arabische inwoners worden echter door het voorstel op geen enkele wijze aangetast in hun menselijke waardigheid en blijven volledig genieten van alle basisrechten, zoals stemrecht en vrijheid van onderwijs.. Dit te vergelijken met het apartheidssysteem toont een gebrek aan historische kennis en relativeringsvermogen.

De loyalisteitseed heeft bovendien alleen een staatkundige en geen religieuze betekenis. De nieuwe immigrant verklaart dat hij loyaal zal zijn aan 'de democratische en Joodse staat Israel'. Daarmee accepteert hij formeel de filosofie achter delingsresolutie 181 van de Verenigde Naties uit 1947, die Palestina splitste in een Joodse en een Palestijns-Arabische staat.  

Tot de dag van vandaag is de idee van een staat voor het Joodse volk in Arabische kring omstreden.  Zo verklaarde de onderhandelaar van de Palestijnse Autoriteit, Erekat nog vorige week dat de "Palestijnen Israel nooit als Joodse staat zullen erkennen".  Verwonderlijk is het dus niet dat Israel van nieuwe medeburgers verlangt dat ze loyaal zullen zijn aan de principes waarop het land is gegrondvest.

Het enige echte pijnpunt van het aanvankelijke voorstel was dat de eed  alleen voor niet-Joodse immigranten zou gelden. Men ging er Jeruzalem kennelijk van uit dat Joodse nieuwkomers geen moeite hebben met Israel als Joodse staat. Diverse waarnemers, waaronder CIDI, hebben de Israelische regering erop gewezen dat die aanname onjuist is en als discriminerend kan worden ervaren.
 
Daarop heeft premier Netanyahu het wetsvoorstel zo aangepast dat het nu voor alle nieuwkomers geldt. Ook voor Joden dus. Voor de 'oude' inwoners van Israel gold de eed toch al niet, zodat jaarlijks slechts zo'n 20.000 immigranten, zonder onderscheid des persoons, ermee te maken zullen krijgen.
 
In wezen verschilt de Israelische loyaliteitseed, als hij door de Knesset wordt goedgekeurd,  niet van de 'Verklaring van Verbondenheid', die immigranten sinds vorig jaar in Nederland moeten afleggen. Ook de VS, Australië en Frankrijk hanteren dit soort voorwaarden.
 
Het wetsvoorstel is een typisch geval van binnenlandse symboolpolitiek, zonder veel praktische consequenties. Triest is evenwel de enorme negatieve aandacht die het voorstel in de media opriep en het oorverdovende zwijgen van diezelfde media nu Netanyahu de eed voor alle nieuwkomers wil verplichten..
 
R.N.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten