woensdag 18 november 2009

Oxfam: kwart miljoen euro voor Nederlandse tak anti-Israël-lobby

 
 
Het is een schande dat ontwikkelingsgeld op deze manier wordt misbruikt. Het is misschien een nog grotere schande dat ondanks herhaalde berichten hierover de regering er niks aan doet. Zo neemt het draagvlak voor ontwikkelingshulp af, terwijl die nuttig en noodzakelijk is.
 
RP
----------
 
 

U moet het zich ook wel eens afgevraagd hebben: hoe komen die boze Arafatsjaaltjes toch aan het geld om de onophoudelijke stroom van 'debatten', demonstraties, websites, folders en wat dies meer zij te financieren? Stoppen de  Saoedies ze zo nu en dan wat zakgeld toe? De Iranezen anders? Betalen de boze jongens en meisjes het zelf (ha! as if..)? Nee, niets van dit alles. U, de belastingbetaler betaalt voor al dit moois!

Geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding gaat, via Oxfam Novib (509 miljoen euro subsidie deze kabinetsperiode), na wat met potjes geschoven te hebben, naar allerlei anti-Israël-propaganda in Nederland. Formeel heeft Oxfam uiteraard tot doel om armoede te bestrijden, maar in de praktijk heeft het een politieke agenda waar de meeste Nederlanders geen weet van hebben. Wanneer men moet kiezen tussen het inenten van 100.000 Afrikaanse kinderen tegen de mazelen of het vervelen van Nederlanders met gekleurde (non-)informatie maakt men een zuiver politieke keuze. Naast de inmiddels bij de vaste DDS-lezer bekende anti-'racisme' agenda, heeft men namelijk ook een anti-Israël agenda. Bovendien heeft men een socialistische, politiek-islamitische en een imperialistische agenda, maar daarover wellicht een andere keer meer.

 • Op 21 mei 2008 gingen de zelfbenoemd Ariër Andries van Agt (die overigens plaats heeft in een dekmantelorganisatie van de Internationale Socialisten: Stichting Stop de Bezetting) en de schrijver van het boek 'The Holocaust Industry' Norman Finkelstein met elkaar in 'debat'. Een 'debat' tussen twee gelijkgestemden, twee 'Israël-criticasters' (om het eens vriendelijk te verwoorden). Zo ziet Oxfam het graag: ze belonen het met 1.035 euro. De Internationale Socialisten (IS) zien dit zo ook graag, en zo mocht Finkelstein ook, op kosten van de Universiteit van Amsterdam (UvA), met de grote vriendin van Hamas Miriyam Aouragh (lid van de Round Table van Oxfam) in 'debat'. De Internationale Socialisten worden overigens door Paul Aarts keurig bedankt (@00:30) voor het binnenhalen van Finkelstein. De UvA – of op zijn minst Aarts (bestuurslid Nederlands Instituut Palestina/Israël (NIPI) en present in het vriendenboekje van René Danen c.s.) – is sowieso goed bevriend met de IS, zoals ook blijkt uit de anti-Wilders bijeenkomst die in de UvA georganiseerd mocht worden door de IS. Voor de mensen die onbekend zijn met het IS-clubje: zie het dossier van Carel Brendel of, voor een zeer beknopte samenvatting, deze afbeelding (alleen op werkelijke grootte leesbaar). Aarts was overigens ook één van de vier 'wetenschappers' die Ramadan naar de UvA wilden halen.
 • We blijven nog even bij Aarts en zijn NIPI. Deze club heeft namelijk vaker subsidies van Oxfam mogen ontvangen. Zo kreeg men 8.500 euro om de door het ontbreken van de 'de Palestijnse visie' 'eenzijdige' beeldvorming te herstellen. Dat lang niet iedereen de beeldvorming eenzijdig vindt, althans niet eenzijdig in het nadeel van de Palestijnen, vond Oxfam kennelijk niet zo relevant. Althans, een subsidie aan bijvoorbeeld de Israel Facts Monitorgroup heb ik niet kunnen ontdekken.
 • Naar het Nederlands Palestina Komitee (NPK) ging 21.319 euro. Doel van de subsidie was om alle activiteiten van het NPK te financieren: de demonstraties, de folders, het lobbywerk, zelfs de website werd door Oxfam betaald. Eerder kreeg deze club al 11.280 euro om 'empathie' onder de Nederlandse bevolking te krijgen voor de Palestijnen. Overigens kreeg deze club ook nog eens 5.000 euro toegestopt door Cordaid (437.059.720 subsidie deze kabinetsperiode) om meer aandacht voor 'de langste bezetting ter wereld' te vragen.
 • Dan Een Ander Joods Geluid (EAJG), Carel Brendel besteedde hier eerder al aandacht aan. EAJG heeft in 2008 50.000 euro mogen ontvangen, nadat men eerder dat jaar al 10.000 euro had gecasht. Zestigduizend euro bedoeld voor de EAJG-propaganda – leest u zelf de 'project'omschrijvingen maar.
 • Aan FAST en Stichting De Balie, werd 25.000 euro besteed om 'zichtbaar [te] maken hoe ruimtelijke ordening gebruikt wordt als politiek instrument in Israël', want dat leidt tot 'apartheid'.
 • Enzovoorts. Ja, de lijst kan nog veel langer worden. Onder andere de eerder op dit weblog al gemelde subsidies ter hoogte van 15.000 euro voor Gretta's Stop de Bezetting en 10.000 euro voor Stop de Oorlog. Het altijd objectieve UCP kreeg in 2008 120.000 euro (zie Jaarverslag 2008) voor Nederlandse activiteiten onder het kopje 'conflictpreventie'. Een deel van de inkomsten van UCP gaat overigens direct door naar Stop de Bezetting (dat wordt voorgezeten door de antisemiet Gretta Duisenberg). UCP kreeg in alle voorgaande jaren ook al geld van Oxfam, maar toen werd de exacte grootte van het subsidiebedrag nooit gespecificeerd.

In totaal ging dus minstens 272.134 euro van Oxfam naar de Nederlandse afdeling van de anti-Israël-industrie (dit bedrag is een absoluut minimum, Oxfam is alles behalve transparant over de wijze waarop ze hun geld besteden, het werkelijke bedrag is waarschijnlijk eerder een veelvoud van het hier vermelde bedrag). Al deze bestedingen hebben, los van het waardeoordeel over de gesubsideerde organisaties, niets van doen met armoedebestrijding. Terwijl Oxfam deze anti-Israël-industrie financiert, sterven er per jaar 197.000 kinderen aan mazelen, dat zijn bijna 540 doden per dag, 22 per uur. Een prikje tegen dit virus kost slechts 2 euro en 65 eurocent. Voor het bedrag dat Oxfam aan de anti-Israël-industrie besteedde, hadden meer dan 100.000 Afrikaanse kinderen ingeënt kunnen worden. Maar ja, keuzes…

3 opmerkingen:

 1. Oxfam Novib ondersteunt geen anti-Israel lobby, laat dat duidelijk zijn. De missie van Oxfam Novib is: een rechtvaardige wereld zonder armoede. Vanuit die missie, zijn wij sinds jaar en dag actief in de Palestijnse gebieden. Oxfam Novib wil met haar werk bijdragen aan een oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict, op basis van in het internationaal recht gemaakte afspraken. Doordat deze afspraken niet worden nageleefd, leeft een bevolkingsgroep in armoede en onrecht. Voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza verslechtert de situatie als gevolg van afsluitingen, reisverboden, verwoesting van huizen, onteigeningen en egaliseren van land door het Israelische leger. De beschikbaarheid van voedsel, gezondheidszorg en onderwijs gaan steeds verder achteruit en de werkloosheid is scherp gestegen, deels doordat Palestijnen veel minder in Israel mogen werken. Waar de afscheidingsmuur is gebouwd lijden mensen, voornamelijk vrouwen en jongeren doordat ze niet meer bij waterbronnen kunnen komen of bij hun land, of doordat hun scholen, universiteiten of ziekenhuizen aan de andere kant liggen. Wij steunen zowel organisaties in de Palestijnse gebieden als in Israel als in Nederland die zich inzetten voor een oplossing van het conflict op basis van het internationaal recht. United Civilians for Peace is hierin in Nederland onze belangrijkste partner.

  Tom van der Lee
  Directeur Campagnes
  Oxfam Novib

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit artikel ging niet over Oxfam projecten in de Palestijnse gebieden. Daarvan zijn we niet op de hoogte, en hebben we hier ook geen kritiek op. Het gaat om de politieke groeperingen die Oxfam-Novib financieel steunt, met haar geld, dat van haar donateurs (die vaak niet hiervan op de hoogte zijn!) dan wel met overheidsgeld. Het gaat met name om het mede door Oxfam opgerichte en gestuurde UCP, dat wel degelijk als een anti-Israel lobby gekwalificeerd kan worden, en verder EAJG, het Palestina Komitee en zelfs Stop de Bezetting, een wel zeer onfrisse groep die geregeld de grens met het antisemitisme overschrijdt (bestudeer voor de aardigheid hun website eens!).
  Om vanuit de missie van een rechtvaardige wereld zonder armoede, iets waar wij geheel achter staan, organisaties te steunen die alleen Israel zwartmaken en campagnes voeren die de Palestijnen van iedere verantwoordelijkheid ontslaan en Israel neerzetten als een schurkenstaat die geboycot moet worden, is bepaald scheef en contraproductief, en draagt zeker niet bij aan een oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict.

  Wat betreft de situatie in de Palestijnse gebieden: op de Westelijke Jordaanover is de laatste tijd juist een duidelijk verbetering waar te nemen, dit mede vanwege het feit dat Israel honderden checkpoints en wegversperringen heeft opgeheven en Israelische Arabieren weer vrij naar de Westbank kunnen reizen. Tom van der Lee lepelt een oud verhaal op zonder zijn feiten te checken. De werkloosheid neemt af, de economie groeide met meer dan 7%, de humanitaire hulp voor Gaza is met 900% gestegen dit jaar, voedsel is er in overvloed, de luxe winkelcentra schieten als paddstoelen uit de grond en de auto-import steeg met 44%, afgegeven werkvergunningen zijn sterk gestegen dit jaar etc.
  Er zijn zeker nog genoeg problemen, vanwege nog bestaande checkpoints en de afscheidingsbarriere maar ook vanwege gebrekkige Palesitjnse voorzieningen, corruptie en wanbestuur bij de Palestijnse Autoriteit. Het is gemakzuchtig om alle problemen maar aan de bezetting te wijten, en bovendien wordt weer doodgezwegen dat die Israelische veiligheidsmaatregelen een reden hadden, nl. het nietsonziende terroristische geweld van de Tweede Intifada. Dit is bovendien een houding die niet oplossingsgericht is en de Palestijnen ook niet vooruit helpt. Men zou hen juist moeten stimuleren meer samen te werken met Israel. Wat betreft de watervoorziening bijvoorbeeld is er ook veel onwil en incompetentie aan Palestijnse kant.
  Daar kan nog aan toegevoegd worden dat de problemen in de Gazastrook voor een groot deel door Hamas worden veroorzaakt, maar daarover zwijgt Oxfam-Novib vreemd genoeg.

  Ratna & Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mijnheer van der Lee liegt. Oxfam/Novib steunt al jaren lang dubieuse regiems en leiders.

  Ze hebben in 1996 een fraudieus rapport financieel gesteund over de Landarbeiders in Zimbabwe. Dit rapport is van A tot Z gelogen en geschreven door de journalisten van de genationaliseerde kranten in Zimbabwe die dus de opinie van Mugabe schrijven en niets anders.

  "In Search of Hope, the for the Zimbabwe farm workers"

  Dit rapport heeft veel schade gebracht aan de commerciele boeren in Zimbabwe en Novib hield hun mond dicht toen 4000 boeren van hun land werden gegooid onder grof geweld. En de landarbeiders? Die zijn nu dakloos en werkeloos, 2 miljoen mensen maar het doel heiligt de middelen, niet waar Mijnheer van der Lee!!!
  Ze beweren zelfs dat de rechtmatige eigenaren niet hun land terug kregen, de rechtmatige eigenaren zijn in de ogen van Novib, de landarbeiders....het lijkt wel of Novib in 1917 leeft tijdens de Russische revolutie.

  Maar nu gaan ze door met hun leugens onder het mom om de "nieuwe" boeren te helpen met zaad....ER zijn geen nieuwe boeren, nergens mag er gezaaid worden en de eigenaren zijn de cronies van Robert Mugabe die zelf 12 boerderijen heeft waar wel geproduceerd wordt, dus de dictator heeft de voedselproductie in zijn handen. Voedsel wordt gebruikt als wapens tegen de bevolking.
  Well done Novib....

  BeantwoordenVerwijderen