woensdag 27 augustus 2014

Nu al vraagtekens bij VN-onderzoek

 

De uitslag van het VN onderzoek lijkt al vast te staan, gezien het mandaat van de onderzoekscommissie en uitspraken van de voorzitter ervan. De VN mensenrechtenraad is ook niet bepaald een betrouwbaar en objectief orgaan. Gedomineerd door ondemocratische en moslimlanden, wordt vele grove mensenrechtenschenders de hand boven het hoofd gehouden en gaat de helft van de veroordelingen over Israel. Vandaar dat Israel niet mee zal werken aan het onderzoek, wat een enigszins geloofwaardige uitkomst verder in de weg staat.

Toch valt nu al te voorspellen dat de uitkomsten straks breed zullen worden uitgemeten in de media. Niks over de bevooroordeeldheid van de VN mensenrechtenraad, niks over het mandaat en niks over het feit dat men zich wel weer uitsluitend op Palestijnse bronnen en ooggetuigenverslagen zal baseren, waarvan bekend is dat ze onbetrouwbaar zijn.

 

We hebben dit allemaal al vaker meegemaakt, maar deze film zal weer vol overtuiging aan ons worden getoond. ‘VN onderzoek: Israel heeft oorlogsmisdaden gepleegd!’ koppen de kranten. Linkse partijen zullen kamervragen stellen, Dries van Agt, Jaap Hamburger en al die andere usual suspects zullen uitleggen dat we het associatieverdrag moeten opschorten en Israel boycotten. Commentatoren zullen schrijven dat kritiek op Israel nog steeds moeilijk ligt maar dat we niet om de harde feiten uit dit onderzoek heen kunnen. En de ambassadeur zal in een vijandig en fel gevoerd vraaggesprek in Nieuwsuur uitleggen wat hieronder ook al staat, namelijk dat dit geen objectief onderzoek is en de resultaten daarom niet betrouwbaar zijn. Maar dat is natuurlijk slechts Israelische propaganda van iemand die daarvoor wordt betaald, dus wie gelooft dat?

 

RP

---------------

Nu al vraagtekens bij VN-onderzoek

http://www.cidi.nl/nu-al-vraagtekens-bij-vn-onderzoek/

IN ISRAEL / DOOR MIKE DURAND / OP 18/08/2014 OM 11:15 / TAGS: GAZA, HAMAS, TWEEDE KAMER, VS, WESTBANK

 

De VN-Mensenrechtenraad gaat voor de tweede keer in 6 jaar onderzoek doen naar mogelijke schendingen van internationaal recht door Israel. De omstreden Canadees William Schabas gaat het complexe onderzoek leiden. Netanyahu heeft gezegd dat Israel niet zal meewerken aan het onderzoek, waarvan de conclusies volgens hem al vaststaan. De Israelische voorzitter van de Rekenkamer doet zelf onderzoek.

Israel heeft slechte herinneringen aan het VN-onderzoek van de Goldstonecommissie (zie verderop) over de Israelische actie in de Gazastrook van 2008. Op 23 juli stelde de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) opnieuw een dergelijke onderzoekscommissie in, die onderzoek moet gaan verrichten in Gaza, de Westoever en Oost-Jeruzalem. De opdracht van de nieuwe commissie is om alle soorten schendingen van het  internationaal recht te onderzoeken “in bezet Palestijns gebied, waaronder Oost-Jeruzalem, specifiek in de bezette Gazastrook” die hebben plaatsgevonden sinds 13 juni 2014 in het kader van de Israelische operatie Protective Edge.

Aan de opdracht te zien, is het de bedoeling dat de nieuwe commissie ‘schuldigen’ gaat aanwijzen: de commissie zal ‘de feiten en omstandigheden van dergelijke overtredingen vaststellen in de periode vóór, tijdens en na (de operatie), de verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen identificeren en met aanbevelingen komen, specifiek over het verantwoordingsmechanisme van daders, met als doel te zorgen dat de daders zich voor hun acties moeten verantwoorden en om een einde te maken aan de straffeloosheid.’ Verder zal het onderzoeksteam met aanbevelingen komen om burgers te beschermen tegen toekomstige aanvallen.

Het rapport moet in maart 2015 klaar zijn om gepresenteerd te worden aan de Mensenrechtenraad. Hamas verwelkomt de commissie, Israel heeft verschillende redenen om het instellen ervan te veroordelen.

Onderzoeksteam

Tenminste twee van de drie door UNHCR beoogde leden van de onderzoekscommissie, Amal Alamuddin, Doudou Diene en William Schabas, zijn omstreden. De Libanees-Britse advocate Alamuddin verdedigt momenteel Abdullah al Senussi, voormalig hoofd van de Libische inlichtingendienst en ruim veertig jaar de rechterhand van Muhammar Ghaddafi. Al Senussi wordt verantwoordelijk geacht voor het toezien op martelingen, moorden en publieke ophangingen. Andere cliënten van Alamuddin zijn Wikileaks-oprichter Julian Assange en Hamad bin Isa al-Khalifa, de koning van Bahrein, die door mensenrechtenorganisaties wordt beschuldigd van systematische martelingen en onderdrukking.

Nu Alamuddin heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoeksteam in verband met tijdsdruk, wordt de eveneens omstreden Canadees William Schabas, professor en emeritus professor Internationaal Recht aan de universiteiten van Middlesex, Leiden en Galway (Ierland), de leider van het onderzoek. Over het derde beoogde lid van de commissie, de van oorsprong Senegalese Doudou Diene, is weinig bekend. Hij heeft een doctoraat in Publiek Recht van de Universiteit van Parijs. Eerder heeft hij als rapporteur voor de VN gewerkt op het gebied van racisme. Sinds 2011 is hij onafhankelijk expert over de mensenrechtensituatie in Ivoorkust.

Hoofdonderzoeker Schabas begint niet onbevooroordeeld aan het onderzoek, zo blijkt uit acties en uitspraken die hij deed:

“Het liefst zag ik Netanyahu in de beklaagdenbank van het Internationaal Strafhof,”zegt hij tijdens Russell Tribunal on Palestine te New York (2013) in een video.

Schabas ondersteunde een conferentie van het ‘Centrum voor Mensenrechten en Culturele Diversiteit’ in Iran. Dit centrum beschuldigde Israel van ‘apartheidsbeleid’ en heeft nauwe banden met het Iraanse regime, destijds nog onder leiding van Mahmoud Ahmedinejad – een verklaard tegenstander van het bestaan van Israel, maar volgens Schabas slechts een ‘provocatieve politicus’. (2011)

Schabbas nam actief deel aan het pro-Palestina ‘tribunaal’, dat volgens Richard Goldstone (zie verderop) in een artikel in de New York Times bestond uit ‘critici wiens harde denkbeelden over Israel algemeen bekend zijn’. (2011)

In een Juridisch tijdschrift schreef hij dat Netanyahu ‘waarschijnlijk de grootste bedreiging vormt voor het voortbestaan van Israel’. (2010)

In een interview met het Griekse tijdschrift Intellectum vraagt Schabas: “Waarom gaan we achter de president van Soedan aan over Darfur, maar niet achter de president van Israel (Shimon Peres) over Gaza?” (2011)

Het Israelische Channel 2 interviewde Schabas na zijn benoeming. Schabas zegt dat hij niet anti-Israel is: “Ik ben meerdere keren in Israel geweest, heb lezingen gegeven gegeven aan universiteiten en zit in het redactionele bestuur van een van een Israelisch blad. Ik zou deze dingen niet hebben gedaan als ik anti-Israel was.” Maar, zegt hij: “Dat betekent niet dat ik geen mening heb over personen in de Israelische regering.”

Terwijl hij heeft opgeroepen om Israelische leiders te vervolgen, weigert Schabas in dit interview Hamas een terroristische organisatie te noemen: “Dat zou niet eerlijk zijn. We moeten het onderzoek met een schone lei beginnen en zo neutraal en objectief mogelijk onderzoeken.”

Reacties op benoeming

Een ‘volslagen farce’, zo noemt Israels ambassadeur bij de VN Ron Prosor de aanstelling van William Schabas in een brief aan VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Volgens Prosor is het ‘bespottelijk’ dat een uitgesproken Israel-criticaster is uitgenodigd het onderzoek te leiden en als rechter zal dienen: “Het is alsof ISIS wordt uitgenodigd om de Interreligieuze Wereld Harmonieweek voor te zitten”, schrijft Prosor. Hij verzoekt de secretaris-generaal om de benoeming publiekelijk af te keuren.

In een eerste officiële reactie van de Israelische regering laat Netanyahu weten dat de VN-commissie in Israel “niets heeft om naar te zoeken”. “Als zij op zoek is naar schending van mensenrechten kan zij beter Damascus, Bagdad of Tripoli bezoeken”, zegt hij na een gesprek met een Amerikaanse gouverneur uit New York, Andrew Cuomo.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken John Baird noemt de benoeming van Schabas “een regelrechte schande, die niets zal bijdragen om vrede te bevorderen”. Directeur Hillel Neuer van UN Watch vindt dat Schabas zich moet terugtrekken, omdat zijn herhaalde oproep om Israelische leiders aan te klagen de schijn van partijdigheid wekt.

Struikelblokken

Het onderzoek wordt geen eenvoudige klus. “Er zijn veel struikelblokken bij het onderzoeken van mogelijke oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en andere overtredingen van het humanitair recht in context van een gewapend conflict”, schreef Amnesty International-onderzoeker Donatella Rovera, die al twintig jaar aan het hoofd staat van veldonderzoekmissies naar dergelijke zaken in april dit jaar.

Het verkrijgen van betrouwbaar en valide bewijs is ontzettend moeilijk in oorlogsgebied. In haar artikel “Challenges of monitoring, reporting, and fact-finding during and after armed conflict” schrijft ze dat waarheidsvinding wordt belemmerd door beperkte toegang tot gebieden, bewijsmateriaal dat gecompromitteerd of vernietigd is, en onbruikbare getuigenverklaringen. Verklaringen van slachtoffers kunnen enerzijds bewust gefalsificeerd zijn, anderzijds worden gebeurtenissen, niet per se met opzet, niet accuraat beschreven. De Amnesty-onderzoeker geeft als voorbeeld burgers die beschreven harde knallen te horen die naar hun idee afkomstig waren van een beschieting door regeringstroepen. In werkelijkheid kwamen ze van oppositiestrijders die raketten afschoten: “Het is voor een ongetraind oor vrijwel onmogelijk om dat verschil te horen.”

Interessant genoeg was het omstreden Goldstone-rapport deels gebaseerd op informatie van Amnesty. De organisatie wil ook nu weer bijdragen aan het onderzoek, maar maandag werd bekend dat Israel onderzoekers van Amnesty en Human Rights Watch (HRW) wil weren uit de Gazastrook.

Eigen onderzoek

De voorzitter van de Israelische Rekenkamer, die onafhankelijk is en gevraagd en ongevraagd de acties van de regering controleert, gaat zelf onderzoek doen naar besluitvormingsprocessen in de Israelische legertop en de regering, in het kader van beschuldigingen van vermeende schendingen van het internationaal recht door Israel.

Goldstone

In het vorige VN-onderzoek naar ‘Israelische misdaden tegen de menselijkheid’ stond de uitslag volgens Israel ook bij voorbaat vast. Het rapport oordeelde vernietigend over Israel. Pas later, na een rapport van onafhankelijke experts in 2011, schreef de toenmalige hoofdonderzoeker Richard Goldstone in de Washington Post: “Als ik toen had geweten wat ik nu weet, was het een heel ander rapport geworden.” Het is begrijpelijk dat de Israelische regering niet aan een nieuw onderzoek wil meewerken, maar dit vergroot de kans dat de commissie weer alleen zal afgaan op eigen vooronderstellingen en getuigenissen van Palestijnen. Net zoals de commissie-Goldstone dit deed, ‘bij gebrek aan enig bewijs’ zoals Goldstone toegaf. 

G.M.

 

dinsdag 26 augustus 2014

Verslag vanuit Israel over laatste dag voor een nieuw bestand

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2014/08/verslag-vanuit-israel-over-laatste-dag.html

Ooggetuige verslag vanuit Israel.

 

Dit wordt geen media-verslag.

De media willen deze kant namelijk niet zien.

Hieronder vertelt een jonge  vrouw over de terreurbeleving die Hamas teweeg brengt. Gek genoeg is de terreur vanuit Gaza het grootst net  voor een nieuw bestand.

Als je onderstaand verslag leest kun je je niet voordtellen dat Nederlandse journalisten durven schrijven dat Israel praktisch niets merkt van de oorlog. Steevast wordt dan het aantal doden aan beide kanten vergeleken en dat moet verklaren waarom Israel niets merkt van de oorlog. Als een land zijn burgers goed beschermt mag het verder niet klagen, want er vallen kennelijk niet genoeg doden!

In NRC van 20/8 schreef de journalist Beemsterboer over het steeds oplaaiende conflict dat Israel kan leven met een conflict op een laag pitje. Het is maar wat je een laag pitje noemt als een wapenstilstand inmiddels 11 maal verbroken is door Hamas.

 

MS

 

Het verslag van 26/8 vanuit Israel:

 

On day 50, definitely the worst day for me of this war, I can’t hold myself anymore and feel the urge to share what it feels like when your country is being fired at:

I work in this wonderful start-up company, developing smart agricultural technologies, located in the South of Israel. Everyday my trip to work is like moving from one world to the other. From my cozy apartment in Tel Aviv, a city also called “the bubble” for its apparent lack of connection with the rest of the country, to the offices of my company in the South of Israel. On my way I start my “war routine” – windows open to hear an alarm along the way, radio on and searching for places to hide along the road, just in case…

At work we have become used to rocket alarms and explosions around us. Even when not in war, we have alarms now and then. After all, “a few rockets in the South are not a reason to start a war….”. From far away, I can see the border of Gaza through the window of my office. An iron dome installation is located just near our offices, firing its defending rockets every few hours. After it being launched, we can see the iron dome rocket searching in the air for the incoming rocket, eventually exploding it, accompanied by a loud “boom”. Usually the iron dome lounge is a followed right after by loud, crying alarms sounding all around. We run towards small shelters, called “miguniot” located around, wait to hear the explosions above our head. Sometimes its so loud that we know we have to wait for pieces of the exploded rockets to come down before leaving these bomb shelter hiding places.

Today, still at home, I was woken up at 6:30 by a first air raid in Tel Aviv. Still slightly smiling at all my neighbors yawning in their pajamas in the bomb shelter under our building, I decide to start my day early and get back to our apartment. The neighbor’s children ask us, as always with scared faces, to stay for 10 minutes, as we are officially instructed to by the army.

Later on, arriving in Ashkelon, I encourage the employees that had the courage to arrive today and try to keep the atmosphere light. It appears most of the employees, although from all different cities, were woken by alarms very early. We joke that this is a nice synchronization of everybody, knowing that we all got up with the same rockets.

One of our dear collaborating farmers from an area right near the border with Gaza came by. He told us again about the people that got hit, cars and houses that got damaged. He told us he won’t be able to start the new growing season, something that is pretty crucial for a start up company as ours. We understand him and just look for ways of comforting him as much as possible.

In the mean time we run to the shelters at three different rocket attacks. A few iron dome rockets were shot without alarms to take down rockets aimed at the villages around us. As usual the last two month, by three o’ clock most employees started leaving, wanting to get back to their safe homes. Working a full time day at our offices has become almost impossible the last months. Fortunately we have laptops to continue from less risky places, but we can’t move our greenhouses...

I had some more meetings and then there was yet another alarm. By the strength of the explosions I could understand that it was right above us. We waited and heard the pieces fall around. Something inside told me that I really had to get home soon.

Getting to the car I understood from the news on the radio that a cease fire was supposed to start within half an hour. I am sure any of you reading this is thinking that this was great news. However, with my experience from the last weeks I knew that before reaching this cease fire something else would happen.

Hamas has shown the last months that it has one of the incomprehensible  habbits: right before a cease fire, instead of showing that they really want peace, they use the last minutes of not-yet-cease fire to fire all the rockets they are able to fire at once.

On my way back I was, as always, listening to the radio for alerts around me. This time the radio wouldn't stop notifying me of places around me under fire. I was holding my steering wheel tightly and tried to figure out how close each of the alarms was to me, tears of fear running down my face. I stopped the car and approached my colleague whom I had asked to drive behind me and told him I did not know what to do anymore. We decided that we would not stop and drive home as fast as possible. It felt like the alarms were racing after us and now and then catching up with us. After having passed the city of Ashdod, about 20 kilometers from Tel Aviv , I finally heard the alarms fading away. I started breathing normally again, I could feel my comfortable “bubble” approach.

Back in tel Aviv I parked, a guy knocked on my window. “Do you have 5 shekels for me?” I told him: “I feel like my life was just saved, of course I have money for you”. As a typical Tel Avivian he confirmed that I indeed got back to “the bubble” and told me “well, your car was not damaged, you should be OK”.

Opening the door of my apartment I started crying out loud. So many frustrations. How can anybody in the world blame Israel for defending me, my employees, our farmers?

If you read all the way up till this point, please do me one favor, whether you agree with me or not, imagine you and your children sitting together in the garden and having your neighboring country fire rockets at you. Just imagine this is for real. What would you expect your country to do? Even if you really respect the people on the other side of that border that are not firing at you?  Wouldn’t you want to feel that somebody cares?

For the first time in my peace-loving life, I was astonished to find myself wondering, what the hell will this cease fire bring us?

 

Het kwade daglicht (IMO)

 

Hamas manifestatie in Gaza, een beeld dat je niet snel in onze media ziet

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/08/26/het-kwade-daglicht/  

= IMO Blog =  

Ik schreef in een eerdere blog dat er nauwelijks militair deskundigen worden geraadpleegd over het recente Israel-Gaza conflict. Ik had het nog niet geschreven of ik hoorde Chris Klep in Knevel en Van den Brink op bescheiden toon, ja, bijna verontschuldigend uitleggen dat Israel niet disproportioneel handelt. Het was een nuchter verhaal, dat bij de andere gasten niet onverdeeld in goede aarde viel. Rena Netjes kon haar – al zo vaak gehoorde – mening niet voor zich houden dat de bezetting het probleem is, dat de Westbank stap voor stap wordt geannexeerd, dat Israel de Palestijnen niks biedt waar zij hoop uit kunnen putten. En dus, zo kon je erachteraan denken, is het niet meer dan logisch dat zij zich tot raketten en explosieven hebben gewend, en dat zij – uit pure wanhoop uiteraard – blij zijn met iedere Israelische dode.

Het is hetzelfde verhaal dat Jaap Hamburger en Dries van Agt iedere oorlog weer een aantal keer mogen vertellen in de Volkskrant, Trouw, NRC en soms Nieuwsuur. De nuchtere analyse, zoals we die per uitzondering een minuut of tien in Knevel en Van den Brink konden horen, maakte weer snel plaats voor emotie, zoals ook in de kranten de weinige verstandige en nuchtere stukken worden overvleugeld door het drama, de emotie en vooral veel ongefundeerde meningen.

Sympathie voor de Duivel?

Palestijnen doden toch alleen uit wanhoop, en Israel in koelen bloede? Palestijnen strijden toch alleen tegen de bezetting, ook in de in 2005 geheel ontruimde Gazastrook? Waar emotie het wint van de ratio, roepen zelfs professionele organisaties als Amnesty International de gekste dingen. De Gazastrook is nog steeds bezet, want zie je, Israel controleert het luchtruim en de zee en de grens. Dat volgens de officiële definitie volgens de Haagse Conventie voor een bezetting sprake moet zijn van het uitoefenen van het gezag in het bezette gebied, dat wordt even vergeten in de emotie om wat Israel het arme Gaza aandoet. ‘Israel houdt Gaza in een wurggreep’, zeggen de intelligentste mensen, even vergetend dat het dagelijks honderden vrachtwagens met goederen doorlaat, dat Hamas blijkbaar aan genoeg bouwmateriaal kon komen voor tientallen tunnels en bunkers en aan spullen om vele duizenden raketten te maken. UNRWA voedselpakketten zijn gevonden in zo’n tunnel. Hamas leiders leven overigens ook in een weelderige luxe, zowel binnen als buiten de Gazastrook. Gaza telt 1200 miljonairs, waarvan de meesten lid zijn van Hamas.

Jaap Hamburger en anderen beweren dat Israel zonder enig bewijs Hamas verantwoordelijk hield voor de dood en ontvoering van die drie tieners in juni. Ja, Israel roept inderdaad vaak maar wat, over waar ze aanvallen en wat ze treffen, over wie achter een aanslag zit of over hoeveel doden er zijn gevallen bij een raketaanval. Quod non. Israel is juist erg terughoudend en onderzoekt de zaken grondig voordat ze met zulke beschuldigingen komt. Hamas roept vaak maar wat. Over het aantal gedode strijders, over wie ergens heeft aangevallen, over wat ze in Israel gaan aanvallen of willen aanvallen. Grootspraak, gemengd met het zaaien van verwarring, gemengd met een uitgekiende strategie om Israel maximaal in een kwaad daglicht te stellen.

Soms bijten die verschillende zaken elkaar: dan groeit de kritiek op Hamas, dat zelf zo weinig te lijden had onder de Israelische aanvallen, of dat niet meer doet tegen Israel, en dan geven ze toe ergens achter te zitten of toch meer strijders te hebben verloren. Tegen Westerse media zeggen ze dat ze tegen Israels bezetting en agressie strijden en het niet op onschuldige burgers gemunt hebben, tegen de Palestijnen dat ze de zionistische vijand willen verslaan en het hele land bevrijden. Ze hoeven niet bang te zijn dat de media ruimhartig rectificeren, of dat ze niet meer worden geloofd door de VN , Amnesty of de media. En die ontvoering, daar zaten ze dus wel degelijk achter, zo gaf men vorige week eindelijk toe en prees de daders (om een paar dagen te stellen dat het Hamas leiderschap niet vooraf op de hoogte was maar het begrijpelijk was dat enkele gefrustreerde leden zoiets deden).

Waar komt die neiging toch vandaan om steeds Hamas te verexcuseren, te verharmlosen, en te geloven? Waarom kan Netjes niet gewoon naar een nuchter verhaal luisteren dat eens een andere invalshoek heeft dan de bekende tirades tegen Israel? Waarom gelooft Hamburger dat Hamas vrede wil (het zou een heel redelijk tienpuntenplan hebben voorgesteld) en Israel niet? Waarom geloven zoveel linkse mensen dat Hamas eigenlijk best meevalt en Israel juist heel erg en fascistoïde en expansief is? Het heeft te maken met misplaatste sympathie voor de underdog en de zwakkere, iets waar de vorige keer al aangehaalde Martin Sommer ook op wees: “Macht deugt niet, autoriteiten zijn slecht en wij journalisten kiezen vanzelf de kant van de gedupeerden.”

Boeman of bescheidenheid?

Maar wie is er precies gedupeerd en waar zit de macht? Hamas wordt door o.a. Qatar en Iran gesteund met miljoenen en professionele trainingen en apparatuur. Israel wordt gesteund door de VS, maar tot op zekere hoogte, want aan al dat geld zitten vaak niet zulke gunstige voorwaarden vast. En de VS steunt ook Saudi-Arabië en de Golfstaten. Feit is, zoals eveneens Sommer opmerkte, dat de VS tegelijkertijd boeman is en als redder wordt gezien die ons uit de brand moet helpen en allerlei vreselijke dingen niet zomaar mag laten gebeuren. Oftewel: de eisen aan machtige landen kunnen behoorlijk tegenstrijdig zijn. Dat geldt op een ander niveau ook voor Israel. Mensen als Hamburger vinden dat het moreler moet handelen dan andere landen, omdat juist Joden van de geschiedenis moeten hebben geleerd. Het feit dat Joden meer dan welk ander volk aan vervolging en discriminatie blootgesteld zijn geweest, maakt dat ze nu een extra verantwoordelijkheid hebben. Zij weten immers wat het is. Het is een kronkelredenering, alsof de Holocaust een soort les bevatte, alsof het een verzwarende omstandigheid is.

Normaal gesproken worden negatieve en traumatische gebeurtenissen eerder als verzachtende omstandigheid gezien, maar bij Joden werkt dat blijkbaar precies andersom. Daarom worden aan Israel zoveel eisen gesteld: het mag niet nationalistisch zijn (want jullie weten waar dat toe kan leiden), het mag geen geweld gebruiken en vooral niet de minste indruk wekken Joden voor te trekken. Want dat alles is de opmaat naar fascisme en genocide. Dat ieder land de eigen bevolking wel in zekere mate voortrekt, dat natie-staten daar ook tot op zekere hoogte op gebaseerd zijn, dat je soms hele nare vijanden alleen met naar geweld kunt bestrijden, dat wordt alles vergeten.

Ondertussen eisen de inwoners van Israel terecht veiligheid. In hun eigen land zou men eindelijk verlost zijn van de antisemieten en niet meer bang hoeven zijn; de tijd dat men zijn hoofd moest buigen voor de eisen van hen die op je vernietiging uit zijn, was immers eindelijk voorbij. Niet meer weg hoeven rennen, niet meer je verborgen hoeven houden, niet meer liegen over je afkomst, maar met opgeheven hoofd en vol trots je Joods zijn vieren. Dat staat op gespannen voet met de bescheiden houding die de wereld eist van de Joden, en dit wordt vaak aangezien voor arrogantie en zich verheven voelen. De eis dat Joden vanwege wat hun is overkomen extra bescheiden moeten zijn is absurd en welhaast lachwekkend. Juist de daders van toen zouden bescheiden moeten zijn, zeker in hun eisen tegenover de Joden en hun staat, die hun, ondanks alles, een mate van bescherming en zelfexpressie biedt die zij eerder niet of slechts tijdelijk en voorwaardelijk kenden.

Ratna Pelle

 

Twee dode kinderen in Gaza blijken Hamas strijders

 

Honderden minderjarigen zijn omgekomen in de Gazastrook de afgelopen 6 weken. De meesten waarschijnlijk door verkeerd terecht gekomen Israelische bommen of doordat ze zich in de nabijheid van een legitiem doelwit bevonden. Een onbekend aantal door verkeerd terecht gekomen Hamas raketten, of doordat ze als strijder meevochten met Hamas, en er zijn er ook die helemaal geen kinderen blijken te zijn. Van de laatste twee categorieën hieronder voorbeelden.

 

____________

 

Terrorist listed as a 13-year old civilian by "human rights" orgs (UPDATE)

http://elderofziyon.blogspot.nl/2014/08/terrorist-listed-as-13-year-old.html

 

The Hamas Interior Ministry reported (Al Jazeera link) that 13-year old Ibrahim Jamal Kamal Naser was killed on July 19.

The Palestinian Center for Human Rights reported on July 19:

At approximately 01:55, Israeli drones fired 2 missiles at a number of Palestinian civilians who were sitting near their houses in Khan Yunis refugee camp. As a result, 9 civilians, including 3 children, were killed: Yahia and Mohammed Bassam al-Sir, 20 and 17 respectively; Mohammed Mustafa Darwish Slahiya, 32; Mohammed, Mustafa and Wassim Rida Mustafa Salhiya, 22, 21 and 15 respectively; Ibrahim Jamal Kamal Nasser, 13; Mohammed ‘Awadh Fares Nasser, 25; and Rushdi Khaled Fares Nasser, 25.


The Al Mezan Center for Human Rights likewise reported that 13-year old Ibrahim Nasser was killed on that day.

Here is the shahid poster of "13-year old"  Ibrahim Nasser, killed on that same day in that same place, by the Abu Rish Battalions of the Al Aqsa Martyrs' Brigades:

 


Does he look 13 to you?

This is proof that despite the claims of the UN, of PCHR and of the Al Mezan Center, they do not investigate the actual deaths the way they pretend to - they often just take the Hamas data and republish it without checking.

And the UN reports this data as fact - and so does the rest of the world.

Hamas is telling reporters and NGOs that dead terrorists are children, both to hide the number of terrorists killed and to inflate the number of children killed. The ever-compliant Gaza NGOs are knowingly going along with the scam - if they had so much as visited the hospital and viewed the body they would have instantly known that Ibrahim was not 13. They simply repeated Hamas' lies to the world.

In other words, the NGOs that are trusted by the international community are as corrupt as the Hamas itself.

The Abu Rish Brigades made a similar poster about one other of their members killed in the same attack, Mohammed Slahiya (probably the 22-year old listed above):

 


Slahiya's 15-year old brother, Wassim, was killed in the same attack. Of course, the same "investigators" reported him as a civilian - after all, he was only 15!

But the Abu Rish Brigades published a martyr poster of their members killed - and guess who is on the upper right corner?

 

 

Yes, that is Wassim - 15 year old Fatah terrorist, but a "civilian" according to PCHR and Al Mezan. (Ibrahim Nasr is on the top left. The Terrorism Info center verified that Wassim was indeed 15.)

(Update): All nine people on this poster are Abu Rish Brigade terrorists, and all nine were counted as a "civilian" in the PCHR report above - including three "children."

Here is another case where terrorists are reported as civilian.

Wassim indeed is a child, but so-called "human rights" organizations are not going to say a word of condemnation for terror groups recruiting children. (!5 year olds are too young to be fighters according to international conventions.)

PCHR and Al Mezan are not human rights organizations - they are propagandists. The UN, by relying on these liars as their source for casualty figures, is complicit in these lies. And the many journalists who mindlessly parrot the UN figures should realize that their information sources are suspect.

These are hardly the first confirmed terrorists to be identified as "civilian" by these organizations. And we've already shown that B'Tselem's methods to determine the status of the dead is incredibly naive and inaccurate as well.

What will it take for the world to wake up and realize that political organizations with an agenda cannot be trusted to produce accurate information?

(h/t Josh K referring me to the latest Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center report.)
(h/t Ibn Boutros)

 

Qatar de spin in een web

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2014/08/qatar-de-spin-in-een-web.html

De rol van Qatar met betrekking tot terroristische groepen  wordt steeds duidelijker.

Niet alleen financiert Qatar Hamas en chanteert het de leider van Hamas, Meshaal, maar ook werd ISIS gesteund en wie weet welke terroristische organisaties nog meer. De Moslim Broederschap van Morsi werd flink gesteund door Qatar en hun afzetting in Egypte was een zware slag voor Qatar. Nu proberen ze via Meshaal de rol van Egypte, waarmee ze sinds de val van Morsi gebrouilleerd zijn, te ondermijnen. Egypte zet zich in voor een langdurige wapenstilstand tussen Israel en Hamas. Die rol misgunt Qatar Egypte en het probeerde Egypte al buiten spel te zetten. Er zijn al enkele wapenstilstanden of aanlopen daartoe tussen Israel en Hamas gesneuveld door Qatar via chantage van Meshaal.

Meshaal, de officiele leider van Hamas, woont tegenwoordig luxueus in Qatar, maar kan natuurlijk makkelijk Qatar uitgezet worden. Meshaal woonde eerst in Syrie, maar koos de verkeerde kant in de burgeroorlog en moest halsoverkop Syrie verlaten. Qatar, dat ook allerlei verwante groepen in Syrie steunt, leek de aangewezen nieuwe broodheer voor Meshaal.

Qatar wordt  gezien als de financier van de terreurtunnels en de raketten in Gaza, die handen vol geld kosten. Ook heeft Qatar geld toegezegd aan de bewoners die hun huis verloren. Dat lijkt alleen maar positief, maar het verschaft Hamas de mogelijkheid op dezelfde manier voort te gaan:

Huizen van burgers worden misbruikt voor tunnelstartplaatsen en wapenopslag naast  misbruik van VN-scholen, ziekenhuizen en moskeeen. Burgers worden gesust met geld uit Qatar.

De rol van Qatar in allerlei terroristische zaakjes begint op te vallen en Qatar zag zich genoodzaakt  betrokkenheid bij terrorisme te ontkennen en vooral hun financiering van ISIS te verdoezelen. Er lijkt een merkwaardig bondgenootschap te zijn ontstaan: Qatar en Turkije bewandelen min of meer dezelfde weg. De NAVO mag zijn bondgenoot Turkije wel wat beter in de gaten houden.

Is de beëindiging van het Patriotproject in Turkije misschien een eerste aanloop tot inzicht in het ware gezicht van het huidige Turkije en zijn bondgenoot?

 

MS

Opmerkingen kunnen naar waarnet.nl

 

http://www.timesofisrael.com/israels-un-envoy-stop-qatari-terrorism-funding/

Israel’s UN envoy: Stop Qatari terrorism funding

In NY Times op-ed, Prosor says tiny emirate bankrolling Hamas, undermining Israeli efforts to achieve ceasefire in Gaza

By Times of Israel staff August 25, 2014, 10:14 am 1

Israel’s United Nations Ambassador Ron Prosor published a fiery criticism of Qatar Monday, accusing the oil-rich Persian Gulf emirate of directly funding terror organizations, such as Hamas and al-Qaeda-affiliated groups in Syria, in order to assert and amplify its global influence.

In an opinion piece for the New York Times, Prosor urged international powers to work forcefully to halt Qatar’s ability to bankroll the terror groups, specifically Hamas. 

“Today, the petite petroleum kingdom is determined to buy its way to regional hegemony, and like other actors in the Middle East, it has used proxies to leverage influence and destabilize rivals,” Prosor wrote.

“Every one of Hamas’s tunnels and rockets might as well have had a sign that read ‘Made possible through a kind donation from the emir of Qatar,’” he added.

Prosor also accused the Qatar-based news network Al-Jazeera, which is funded by the emirate’s ruling House of Thani, of spreading “radical messages that have inflamed sectarian divides” across the Middle East.

“In the early days of the Arab Spring, Al-Jazeera’s coverage of popular uprisings earned the network millions of new followers and solidified its status as a mainstream global news network,” Prosor continued.

“Qatar capitalized on this popularity by advancing its own agenda — namely, using the Arabic network to promote the views of extremists who were undermining the region’s more pragmatic elements,” he said, later singling out the Muslim Brotherhood as the main group enjoying Doha’s support.

Prosor said that Qatar was deliberately undermining Israel’s efforts to end Hamas’s ongoing rocket attacks from the Gaza Strip by “pulling the strings” of the Palestinian organization and forcing the group to reject ceasefire proposals.

“According to a report last week in the pan-Arab daily newspaper Al Hayat, Qatar even threatened to expel [Hamas leader Khaled Mashaal] if Hamas accepted Egyptian proposals for a long-term ceasefire in Gaza,” he said.

It was “all because Doha wants a starring role in any ceasefire agreement between Hamas and Israel,” Prosor asserted.

The report in the Saudi-owned Al-Hayat could not be independently confirmed. Mashaal has been based in Qatar since 2012, having left Damascus after Hamas broke with President Bashar Assad over the Syrian civil war.

The Israeli ambassador suggested that “in light of the emirate’s unabashed support for terrorism,” FIFA should reevaluate its decision to name Qatar the host of soccer’s 2022 World Cup.

Prosor concluded that the international community must realize that while “Qatar has spared no cost to dress up its country as a liberal, progressive society,” it was in actuality “aggressively financing radical Islamist movements” and destabilizing the region.

“Qatar’s continued sponsorship of Hamas all but guarantees that, whatever happens in this round of hostilities, the terrorist group will rearm and renew hostilities with Israel,” he said. “The only way forward is to isolate Hamas’s last major backer.”

Last week, Germany’s Development Minister Gerd Mueller suggested that Qatar was financially supporting the Islamic State terror group, which has carved out a self-declared Islamic caliphate covering wide expanses of territory on both sides of the Syria-Iraq border.

In a television interview with public broadcaster ZDF, Mueller said it was important to examine who is financing the group, and that “the key word is Qatar.”

German officials, however, quickly tried to smooth over that allegation.

Mueller spokeswoman Katharina Maenz said Friday that he had merely been referring to media reports about Qatar’s involvement. Foreign Ministry spokesman Martin Schafer said German diplomats in the Qatari capital Doha had met with Qatari officials to reassure them that Berlin considers the country a partner and that “if there were misunderstandings then we regret this.”

Qatar was one of the first Middle Eastern countries to condemn the recent beheading of American journalist James Foley, saying it was “a heinous crime that goes against all Islamic and humanitarian principles, as well as international laws and conventions.”

 

Qatar hits back at claims it backs Islamic State, Hamas

'Qatar does not support extremist groups, including ISIS, in any way,' says Qatari FM, adding it is 'repelled by their views.'

Associated Press

Published: 

08.25.14, 00:01 / Israel News

The Gulf nation of Qatar is hitting back at suggestions that it supports Hamas and the Islamic State extremist group, saying that "determined, collective action" is needed to end sectarian violence gripping Iraq and Syria.

The energy-rich OPEC member has come under renewed scrutiny over its ties to militants, including the Palestinian Hamas and Syrian rebel groups. A German official last week suggested that Qatar may also play a role in funding the Islamic State group, which is fighting in Iraq and Syria and was behind the recent beheading of American journalist James Foley.  

Qatari Foreign Minister Khalid bin Mohammed al-Attiyah unequivocally denied funding the extremist group.  

"Qatar does not support extremist groups, including ISIS, in any way," he said in an emailed statement dated Saturday, using an alternative name for the group. "We are repelled by their views, their violent methods and their ambitions. The vision of extremist groups for the region is one that we have not, nor will ever, support in any way."

Qatar has also come under fire over its perceived support for Hamas.

The Gulf state is home to exiled Hamas leader Khaled Mashaal and is a key financial patron for the Gaza Strip, which Hamas controls. Qatar denies financially backing Hamas, however, and has sought to play a role in brokering a truce to end fighting between the group and Israel.

The Qatari emir, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, last week held talks in Doha with Western-backed Palestinian President Mahmoud Abbas, whose Fatah movement has strained relations with Hamas.

Qatar was one of the first Middle Eastern countries to condemn Foley's murder, saying it was "a heinous crime that goes against all Islamic and humanitarian principles, as well as international laws and conventions."

The tiny Gulf emirate has supported Syrian rebels fighting to topple President Bashar Assad. The Islamic State group is battling Assad's forces, but it has also clashed with other rebel groups that don't embrace its extreme interpretation of Islam.

The group has carved out a self-declared Islamic state, or caliphate, taking in wide expanses of territory on both sides of the Syria-Iraq border.

Experts say the group generates at least some of its funding from kidnapping, extortion and other criminal business enterprises. Germany's development minister, Gerd Mueller, on Wednesday suggested that Qatar could also be supporting the group.

In a television interview with public broadcaster ZDF, Mueller said it was important to examine who is financing the group, and that "the key word is Qatar."

German officials quickly tried to smooth over that allegation.

Mueller spokeswoman Katharina Maenz told reporters Friday that he had merely been referring to media reports about Qatar's involvement. Foreign Ministry spokesman Martin Schafer said German diplomats in the Qatari capital Doha had met with Qatari officials to reassure them that Berlin considers the country a partner and that "if there were misunderstandings then we regret this."

In his statement, al-Attiyah said the killing of civilians and the forced flight of hundreds of thousands of people threatens both Iraq's existence and "the peace and security of the entire region." He called for collective action to end the sectarian violence raging in Iraq and Syria.

"There is no single answer but it must include cutting off the flow of funds to support extremist groups throughout the region," he said.

 

 

Israel blijft zieke Gazanen helpen

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2014/08/israel-blijft-zieke-gazanen-helpen.html

Op weg naar een Israelisch ziekenhuis worden ook zieke Palestijnen beschoten.

Israelische Palestijnen die met hun taxi zieke Palestijnen uit Gaza naar Israelische ziekenhuizen brachten zijn gewond geraakt bij de grenspost Erez. Er werd namelijk weer op de grenspost geschoten vanuit Gaza.

Er wordt geregeld geschoten op de grenspost en dan wordt doorvoer van goederen van Israel naar Gaza verhinderd. Neen, dat hoort u nooit in de media. Wel dat er te weinig goederen Gaza binnenkomen en dat Israel de schuldige is.

Maar nu werden taxi`s beschoten die zieke mensen uit Gaza naar Israelische ziekenhuizen zouden brengen. De drie gewonde Israeli`s  konden hun pasagiers niet verder brengen. Maar geen nood, want het Israelische leger sprong in en vervoerde de patienten.

 

MS

Reacties op waarnet.nl

 

Three Israeli Arabs wounded by Gaza mortar attack

Attack on Erez Crossing took place as group of Palestinians was entering Israel from Gaza to receive medical care.

Yoav Zitun

Latest Update: 

08.24.14, 15:53 / Israel News

Three Israeli Arabs were wounded by a mortar shell fired at the Erez Crossing as Palestinians from Gaza were entering Israel for medical care.

In the early afternoon a mortar wounded three Israeli Arabs who work as taxi drivers tasked with taking a group of Gazans from the crossing into Israel for medical care. Roughly an hour later, the IAF hit the site from where the mortar was launched. In the meantime, Hamas has taken responsiblity for the attack, saying it fired 15 mortars at the crossing. 

The attack took place at the Erez Crossing in the Hof Ashkelon Regional Council while a group of ill Palestinians was making the crossing. Soldiers evacuated the wounded as mortars continued to fall.

One of the Palestinians attempting to make the crossing spoke to Ynet and said "the war does what it wants with us. I hope both sides put an end to it. There is too much fear in Gaza and in Israel. All we wanted was to get medical care." 

The three suffered shrapnel and blast injuries. One of them was seriously hurt in his stomach and rushed into operation. His situation is now stable. Another was also hit in his stomach. He was hospitalized in intensive care and will be operated later Sunday. A third suffered fractures in his arm and will undergo operation later Sunday.

The wounded are aged 27, 41 and 56 and are from the Bedouin community of Rahat, while a third was from East Jerusalem. The crossing has since been shut in wake of the attack.  

Abed Ra'asab, from East Jerusalm, arrived at the crossing to transfer a young relative of his suffering cancer to a hospital in Jeruslam and witnessed the scene. When he arrived at the Palestinian side of the crossing the attack began. "It was so close, but thank God I was close to a shelter, those wounded were farther away. The (IDF) paramedics quickly took care of the wounded.

The mortar hit one of the few active crossings connecting Israel to Gaza, specifically the one intended for human passage. A car belonging to one of the Israeli-Arabs sustained damage. A young Palestinian girl who was at the crossing suffered anxiety and she was seen shaking from fear.

 

maandag 25 augustus 2014

IDF vernietigt flatgebouw met Hamas commandocentrum (video)

 
Op het nieuws werd gesuggereerd dat er alleen of met name burgers in het gebouw waren, en Israel zomaar even 40 gezinnen dakloos heeft gemaakt. Volgens Israel waren er echter alleen strijders in het gebouw aanwezig. Daarbij was er ook nog kort tevoren gewaarschuwd via een 'knock on the roof’.
 
RP
------------
 

From JPost:
 
The Israel Air Force struck a 13-story building in Gaza City on Saturday evening that housed an enormous Hamas command center, IDF sources said, adding that only combatants were inside at the time.

Gazan health officials said 17 people were wounded in the attack. Reuters cited local residents as saying that the building housed 44 families.

Before:

After:


ABC News, even after showing this video, evidently has faith that the IDF has the ability to only destroy specific floors of the building while keeping the rest of the building untouched:
 
Israeli military officials said the two missiles were targeting a Hamas operations room in the building, but did not explain why all 44 apartments were destroyed.
 
Has that level of care been demanded of any other country in the history of warfare?

(h/t Bob Knot)
 

Is ISIS=Hamas?

 

Het wordt vaak als Israelische propaganda gezien, maar wat mij betreft ten onrechte: IS, Al Qaida, Hezbollah, Hamas en andere terroristische groeperingen die op de radikale islam zijn gebaseerd hebben meer in overeenstemming dan dat ze verschillen. Allemaal willen ze in naam van de islam de goddelozen bestrijden, en uiteindelijk een kalifaat stichten waar de sharia wordt ingevoerd en er geen ruimte is voor andere religies. Ze gaan daarbij grof te werk.

 

Uiteraard zijn er verschillen, maar de vraag is hoe fundamenteel die zijn en of die een verschillende benadering door het westen rechtvaardigen. Is het terecht dat wij Hamas en Hezbollah als een stuk gematigder bescohuwen, als bewegingen die ergens ook wel een punt hebben, want hun land wordt immers bezet? Het heeft er veel van weg dat wanneer een organisatie zich voornamelijk op Israel en Joden richt, wij daar veel meer begrip voor hebben dan wanneer ze zich tegen het Westen in het algemeen richten, en ook wij potentiele doelwitten zijn.

 

RP

------------

 

How valid is the ISIS=Hamas equivalence?

http://elderofziyon.blogspot.nl/2014/08/how-valid-is-isishamas-equivalence.html

 A lot of people have been comparing Hamas to ISIS lately, and Hussein Ibish lashed out at them yesterday:

In response to a question from Clifford May, president of the Foundation for Defense of Democracies , Ibish said that the answer was "too basic:"

The thread went on:


Ibish didn't really argue anything in this thread, he's just making assertions.

There are some differences between Islamist groups. Hamas has fought against Salafi groups in Gaza, for example. Al Qaeda once criticized Hamas - believe it or not, for targeting civilians!

But while the tactics of the groups differ their goals do not. Perhaps to Ibish these are fundamental differences, but I believe that the differences are tactical, not strategic.

The overriding goal of an Islamic caliphate is the most important issue. Of course they disagree with each other; when have Arabs ever been unified? But given the same goals and roughly the same disregard for human rights, the differences are much less than their commonality.

Because all three groups will do whatever they deem necessary to reach their goals.

 

IDF blaast soms bombardement af bij risico burgerdoden

 
Terwijl wij vaak de indruk krijgen dat Israel maar op van alles schiet als er ook maar een vermoeden is van een Hamas doel ergens in de wijde omgeving, worden in werkelijkheid geregeld bombardementen niet uitgevoerd omdat er teveel burgerslachtoffers bij zouden vallen. Dit heeft geleid tot het relatief hoge aantal gedode soldaten, en Hamas een voordeel in de strijd opgeleverd. Hamas weet dit en maakt handig gebruik van het feit dat het Israelische leger hogere morele standaarden heeft, en dat Israel internationaal ook aan hogere standaarden wordt gehouden. Van Hamas wordt weinig verwacht, en zelfs dit cynische gebruik van de eigen bevolking lijkt haar reputatie niet verder te schaden.
 
The commander admitted "sometimes it’s very frustrating because you actually see rockets being launched from mosques, schoolyards - from places you can’t attack. And a lot of the time, it’s from the vicinity of these facilities. When it’s nearby, we try to clear the place."
"If the situation is unclear, the attack will be aborted. Maybe we would return to strike the target at a different time, or maybe not hit the site at all," added Lt. Col. Y, noting how Hamas's callous use of the Gaza populace is harming the IDF's ability to defend Israel.
 
Ondertussen werd tijdens een pro-Gaza demo op zaterdag openlijk steun aan Hamas betuigd, en werden zij als vrijheidsstrijders en helden van Palestina neergezet. Dit zijn in feite helemaal geen pro-Gaza of pro-Palestijnse demonstranten, maar pro-Hamas demonstranten. De Palestijnen schieten met gescheld op de Talmoed en de zionisten niks op, en de vrede komt er geen stap door dichterbij. Het laat wel zien waar een deel van de zogeheten pro-Palestina beweging in feite staat.
 
------------
 

Commander: Aborted Airstrikes 'Sabotage' IDF Operation

Commander of IAF's real-time intel gathering squadron reveals how Hamas embedding among civilians endangers IDF.
By Ari Yashar
First Publish: 8/22/2014, 9:42 AM
 
F-15I releases flares (file)
Flash 90
Senior members of the IAF special reconnaissance Flying Camel Squadron discussed their role in gathering intelligence from the air during Operation Protective Edge, and noted frustration at having to abort airstrikes due to Hamas's use of civilian cover.
"We don’t have bombs on our planes; we have cameras that do intelligence work, and our job is to make sure that the bombs hit the righttargets and only the right targets," said Lt. Col. Y, commander of the squadron, as reported by the IDF Blog this Monday.
The commander admitted "sometimes it’s very frustrating because you actually see rockets being launched from mosques, schoolyards - from places you can’t attack. And a lot of the time, it’s from the vicinity of these facilities. When it’s nearby, we try to clear the place."
"If the situation is unclear, the attack will be aborted. Maybe we would return to strike the target at a different time, or maybe not hit the site at all," added Lt. Col. Y, noting how Hamas's callous use of the Gaza populace is harming the IDF's ability to defend Israel.
Noting on the effect of the strike abortions, Lt. Col. Y added "it's not easy during battle, because you sabotage your operational achievement. Nevertheless, we do it because we believe its important."
MK Moshe Feiglin (Likud) has blamed Israel's "misplaced pity" for Gaza residents as being responsible for the deaths of IDF soldiers. In one case, reports indicated that a strike was called off on a booby-trapped UN clinic, forcing soldiers to go in without air cover; three soldiers were killed as the building exploded, and seven more were wounded.
An example of an airstrike on July 10 aborted after the Flying Camel Squadron gathered real-time intelligence of children entering the terrortarget site can be seen here:
 
Speaking about the operation, Lt. Col. Y stated "a lot of Hamas infrastructure is underground. They fire from pits and tunnels. We know this because after we’d hit the coordinate, we would see the underground infrastructure; we saw the tunnels, we saw the openings, the hidden ammunition etc."
Conferring with his squadron commander, Cpt. O, an operations officer and pilot for the Flying Camels, said "we face an enemy who puts its civilians in the middle of the conflict. ...Hamas targets indiscriminately - they fire rockets wherever they can. We pinpoint targets as much as we can and we bomb areas where we know for a fact they are used to attack Israeli civilians."
Cpt. O added that "as a person, hearing about children being killed is heartbreaking and that’s understandable for everyone. The IDF puts a lot of time, money and effort into training us to prevent civilian casualties.”
The Flying Camels Squadron, which has operated in all of Israel's wars, uses only Israeli optical equipment consisting of the most advanced cutting edge technology.
The capabilities are needed because sometimes terror targets "can be very close to a house, so the attack needs to be very accurate," noted Lt. Col. Y.
An example of a pinpoint strike on a weapons cache and terrorist gathering point within the house of a senior Palestinian Islamic Jihad commander in Khan Yunis on July 9 can been seen below.
It is worth noting that the home, located as close as 18 meters from an adjacent civilian home, is described by the IDF video as a gathering point for "militants," using a term popular in the international media to sanitize terrorists. In this context, many have lamented Israel's shortcomings in the global PR war.