woensdag 10 september 2014

Appa en de zionistische ideologie (IPI)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/09/10/appa-en-de-zionistische-ideologie/  

Open brief, reactie op: Kritiek niet gericht tegen alle joden, ED 5 september 2014

Beste Rachid El Ghazaoui (Appa),

Ik haalde in mijn opiniestuk in het ED Geert Wilders erbij om duidelijk te maken dat ik alle vormen van haatzaaierij en opruiing kwalijk vind, of het nou tegen Marokkanen of het overgrote deel van de Joden is gericht. Dat je daar moeite mee hebt kan ik goed begrijpen, maar dat doet aan de overeenkomsten niets af. Je generaliseert, net als Wilders. Zo zijn er linkse zionisten die al hun leven lang tegen de bezetting strijden (maar ook de Arabische weigering Israël te erkennen hekelen), en er zijn de ultrarechtse kolonisten die alle Arabieren het land uit willen hebben. Jullie schetsen beiden een vijandbeeld dat geen ruimte laat voor nuance, en noemen iedereen laf die zich niet krachtig uitspreekt tegen wat in jullie ogen het kwaad belichaamt.

Je schrijft dat je slechts strijdt tegen de ‘zionistische ideologie’ en de acties van de Israëlische regering, maar je zei op de Dam ‘fuck de Talmoed’ en ‘fuck de zionisten’. Je schetst een beeld van een oppermachtige sinistere zionistische lobby die de wereldpolitiek en media beheerst. Sorry, maar dat heb je niet zelf verzonnen. Het is een oud en bekend antisemitisch thema. Het komt zo uit de Protocollen van de Wijzen van Zion, waar weer gretig gebruik van is gemaakt door de islamisten van Hamas.

Je scheiding van Joden en zionisten is grotendeels kunstmatig, want bijna alle Joden steunen Israëls bestaansrecht en zijn dus ook zionist. Het zionisme is de nationale bevrijdingsbeweging van de Joden. Het ziet de Joden als volk, met nationale aspiraties en rechten. Zionisten hebben soms kritiek op de Israëlische regering, maar zijn ook trots op het leger zonder welk Israël geen dag zou overleven in het Midden-Oosten. Dit leger maakt fouten, maar pleegt geen ‘genocide op de Palestijnen’. Dat is, als je naar de cijfers van het aantal Palestijnse doden in de afgelopen jaren kijkt, echt onzin.

Overigens hebben de Arabische staten wanneer dat zo uitkwam met gemak meer Palestijnen gedood dan Israël in de recente Gaza oorlog, maar daar hoor ik jou en anderen nooit over. Ik hoor jullie ook nooit over de vele doden (ook Palestijnen) in Syrië. Daar waar de echte massaslachtingen  plaatsvinden hou je je mond. Wanneer Israël echter na zelf te zijn aangevallen in een oorlog 2000 Palestijnen doodt (waarvan ca. de helft strijders, zo blijkt o.a. uit de statistieken van de aantallen omgekomen Palestijnen naar leeftijd en geslacht) maak jij de zionisten uit voor moderne Hitlers. Dan ben je behoorlijk hypocriet bezig.

Jij maakt onderscheid tussen goede en slechte Joden. De goede Jood verzet zich samen met de Palestijnen en hun sympathisanten tegen Israël. En omdat je wel met de ‘goede Joden’ wil samenwerken, kan onmogelijk van antisemitisme sprake zijn. Dat is zoiets als het racisme van de slavernij ontkennen omdat er ook slavenhandel werd bedreven door zwarten.

In jouw ogen is heel Israël misdadig en zou niet mogen bestaan. Sterker nog, je roept mensen op om Israël te bestrijden. Het gaat jou en vele anderen in de pro-Palestina beweging, allang niet meer om de bezetting van de Westbank of bepaalde legeroperaties. Israël is echter essentieel voor het overleven van de Joden als volk en ook het voortbestaan van religieuze en culturele tradities. Bovendien hebben Joden die worden bedreigd nu een plaats waar ze altijd terecht kunnen. Daarom zal men Israël niet meer opgeven, en de oproepen van jou en vele anderen om Israël met alle middelen te bestrijden voeden de vijandschap en het conflict.

Je beschuldigt mij van karaktermoord en een persoonlijke aanval gebaseerd op suggesties en aannames. Zelf maak je echter Esther Voet uit voor ‘een smerig mens, een akelige heks’ en noem je antisemitisme ‘de grootste troefkaart van deze smerige achterbakse laffe en hypocriete zionistische lobby met het CIDI voorop’. Als dat geen persoonlijke aanvallen zijn, gebaseerd op baarlijke nonsens. Nu zeg je opeens dat je incidenten tegen Joden veroordeelt, om daar direct aan toe te voegen dat ze in het niet vallen bij de massale moslimhaat.

Ik waag dat te betwijfelen. Zo zie ik, en daar ben ik blij om, moslima’s met hoofddoek achter kassa’s, in bussen, op straat, overal. Ik heb niet de indruk dat ze bang zijn dat hun hoofddoek eraf wordt gerukt of dat ze in het gezicht worden gespuugd, al zullen dergelijke misselijk makende zaken zeker voorkomen. De meeste Joden durven niet meer met een keppel op over straat, doen hun kettinkje met Davidster af en halen hun Mezuza weg. Zeker in plaatsen als Amsterdam waar veel mensen van Marokkaanse komaf wonen, en recent ook in de Schilderswijk in Den Haag. Als je een vent bent dan roep je jouw achterban op om Joden te respecteren, los van de vraag of ze voor of tegen Israël zijn (of hoeven wij ook alleen die Marokkanen te respecteren die tegen de bezetting van de West Sahara zijn, en Turken die de Armeense genocide erkennen en de strijd van de Koerden steunen?), en noem je Esther Voet voortaan bij haar normale achternaam.

Je maakt je kwaad over selectief citeren door mij, maar ik citeerde slechts enkele van de vele opruiende uitspraken uit een serie speeches die behalve veel gescheld ook een vertekend wereldbeeld vol complotten laten zien, dat in de Arabische wereld helaas gemeengoed is.

Ratna Pelle

PS: Lees ook

·         Complotten van ‘zionisten’ en Joden

·         Woede en haat op Gaza demonstratie

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten