zondag 30 maart 2014

Wilders goede vriend van Israel? (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/03/29/wilders-goede-vriend-van-israel/  

= IMO Blog = 

Als je een moment de tijd neemt om je in te leven in hoe het voelt als over jouw bevolkingsgroep ‘minder, minder’ wordt geroepen, dan begrijp je de consternatie bij velen over Wilders’ recente Marokkanen uitspraak.

Maar inleven, dat lukt vaak niet meer in de tegenwoordige gepolariseerde verhoudingen. In de Joodse en pro-Israel gemeenschap leeft bij veel mensen een (op zich begrijpelijk) wantrouwen tegenover moslims en Arabieren: in de eerste plaats vanwege de wijdverbreide Joden- en Israelhaat in de Arabische wereld en hun vaak intolerante opstelling, maar ook vanwege eenzijdige berichten en propaganda op rechts-populistische blogs, vanwege opgekropte onvrede en zelfs haat tegen de politiek-correcte goegemeente, media en politiek. En omdat er van de andere kant ook niet al teveel wordt ingeleefd. Lelijke uitspraken over Joden, antisemitisme op internet, bedreigingen en pesterijen van zichtbare Joden, er is buiten de Joodse gemeenschap vaak maar weinig aandacht voor.

Dat Joden zich op veel plaatsen in de grote steden beter niet met keppel op kunnen vertonen omdat vooral Marokkaanse jochies dan vervelend worden, is door velen min of meer als gegeven geaccepteerd. Ook is er weinig begrip voor het feit dat de continue negatieve en vaak ook eenzijdige media aandacht voor Israel een ongemakkelijk gevoel bij de Joden oproept. Waarom wordt, terwijl het Midden-Oosten in brand staat en burgeroorlogen worden uitgevochten, steeds Israel als bron van de problemen en als schurkenstaat neergezet? Waar zijn de Van Agts, de Von der Dunks, de Van Bommels en al die anderen, wanneer er in Syrië dagelijks tientallen onschuldige slachtoffers vallen? Vaak zijn die Israel-critici links, en vaak zijn het dezelfde mensen die overlopen van begrip voor de Marokkanen wanneer Wilders weer eens een kwetsende uitspraak doet.

Wilders is in de ogen van sommigen de enige die het eenduidig voor Israel en de Joden opneemt, die zegt waar het op staat, en daarom vindt men ook de kritiek op Wilders van bijvoorbeeld het CIDI ongepast. Dat is onjuist, want zowel de ChristenUnie als de SGP zijn ook heel duidelijk wat dit betreft. Juist de CU laat zien dat steun voor de Joden en Israel prima samen kan gaan met een genuanceerd standpunt over integratie en de allochtonenproblematiek. Men doet dat echter niet in de schreeuwende, hitsende stijl van Wilders, en krijgt dan ook niet altijd de media aandacht die Wilders ten deel valt. Overigens zou volgens een onderzoek naar het stemgedrag van Joden bij de laatste landelijke verkiezingen maar 4% op Wilders hebben gestemd, minder dan de helft van het landelijke gemiddelde.

Overigens zou het zeker helpen als ook andere partijen meer aandacht voor antisemitisme en Israelhaat zouden hebben. Daarbij meten de media de steun van Wilders voor Israel graag breed uit. In Nieuwsuur werd de kritiek van het CIDI voorafgegaan door een suggestieve opmerking over de goede banden tussen de PVV leider en de Joodse gemeenschap. De Nederlandse Joden stemmen traditioneel links, en hoewel dat wel aan het veranderen is, is de PVV er niet bijzonder populair, en er zijn mij geen bijzonder innige banden bekend tussen de Joodse gemeenschap en Wilders.

Wilders is geen goede vriend voor de Joden en Israel. Zijn motieven zijn dubieus; zijn warme gevoelens worden immers voor een flink deel ingegeven door de (vermeende) gemeenschappelijke vijand: de islam en de Arabieren. Maar zoals Nederland niet even kan regelen dat er minder Marokkanen zijn, zo kan Israel haar Arabieren er niet uitzetten, en een meerderheid wil dat gelukkig ook niet. We moeten met elkaar verder, hier en daar, of we dat nu leuk vinden of niet. Daarbij mogen soms harde noten worden gekraakt, maar die dienen te gaan over gedrag en concrete situaties, en niet over de groep waar iemand bij hoort (dit onderscheidt ook de uitspraken van Wilders van die van bijvoorbeeld Samsom en Spekman die nu, vanuit zowel links als rechts, worden aangehaald om de hypocrisie van de ophef rond Wilders te hekelen).

Wilders bezorgt Israel een slechte naam door zich er zo mee te identificeren. Ondertussen denken grote groepen mensen, met dank ook aan de media, dat Arabieren in Israel niet mogen stemmen, niet in het leger mogen dienen en er apartheidswetten tegen hen van kracht zijn. Zij mogen niet alleen stemmen, gekozen worden, in het Hooggerechtshof en het leger dienen, maar hebben er ook alle ruimte om hun geloof te belijden, hoofddoekjes te dragen en vanuit de moskeeën met muezzin om vier uur ‘s morgens oproepen tot het gebed. Arabisch is de tweede taal van het land, en onderwijs voor Arabieren is in het Arabisch. Wilders zou er nog wat van kunnen leren. Natuurlijk zijn er problemen, en er is ook racisme en etnische spanning, maar desondanks zijn de meeste Arabieren blij in Israel te wonen. Wilders’ standpunten en contacten hebben dan ook vooral betrekking op de rechterzijde van het Israelische politieke spectrum.

Door Wilders’ steun voor (rechts) Israel wordt het idee versterkt dat dit een militant en nationalistisch land is waar men moslims net zo haat als hij doet. Het is echter juist van belang het liberale karakter van Israel meer voor het voetlicht te krijgen: de ruimte die er is voor homo’s, minderheden, verschillende religies, de vele organisaties die het voor de Palestijnen opnemen en de bezetting hekelen, de felle discussies in de pers, de universiteiten als vrijplaatsen van kritisch denken, etc. De uitspraken van sommige politici zijn walgelijk, maar in Israel mag je dat zeggen, en wordt het gezegd. Dat sommigen blij zijn met iemand die het in het huidige klimaat zo eenduidig voor Israel opneemt, is begrijpelijk. Zijn polariserende stijl en recente racistische uitlatingen maken deze steun echter tot last voor Israel sympathisanten. Het is daarom goed dat het CIDI en ook het Centraal Joods Overleg duidelijk afstand hebben genomen van zijn recente uitspraken.

Ratna Pelle

Zie ook: Wilders en de miezerige mannetjes

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten