dinsdag 10 december 2013

Het vredesplan van Tzipi Hotovely (Alfred Muller)

 
Alfred Muller schrijft wekelijks vanuit Jeruzalem interessante artikelen voor het RD.
Tzipi Hotovely van Likoed pleit feitelijk voor de een-staten-oplossing, met volledige integratie en gelijkheid voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever in Israel.
Terecht wijst Muller op de problemen van dit voorstel, die mijns inziens onoverkomelijk zijn. Om te beginnen is er noch onder Israeli's noch onder Palestijnen een meerderheid voor te vinden.
De internationale gemeenschap is evenmin hiervoor lijkt mij. (Ze zou er ongetwijfeld wel voor zijn al de Palestijnen dit zouden eisen.) Bovendien lost het de problemen met Gaza/Hamas/het terrorisme en met de Palestijnse vluchtelingen niet op.
 
De verwachting dat de Palestijnen in Israel zouden integreren en zich assimileren lijkt evenmin realistisch, al is dat idee niet helemaal vreemd aan de zionisten. Vroege zionisten beseften dat de Palestijnse Arabieren geen geheel vreemd volk zijn, maar tenminste deels vrij dicht verwant aan de Joden. Sommigen stammen af van Joden die in de laatste eeuwen pas op de islam zijn overgegaan, en deels nog Joodse gebruiken en tradities koesteren, meestal heimelijk. Sommige Arabische huizen op de Westoever vertonen nog Davidsterren en menora's of de restanten van deze symbolen die pas verwijderd werden toen het conflict met de zionisten in de 20ste eeuw begon te spelen.
 
Een amateur historicus uit Israel beweert zelfs dat 90% van de Palestijnen Joodse wortels zouden hebben, en ook sommige DNA-onderzoekers komen tot soortgelijke conclusies. Zie ook deze reportage op YouTube.
 
 
 
Het vredesplan van Tzipi Hotovely
 
Hotovely .... annexatie Westoever ... Foto: © Alfred Muller

Hotovely …. annexatie Westoever … Foto: © Alfred Muller

Aan de reacties te zien, denk ik dat een deel van mijn lezers zich kan vinden in het gedachtegoed van het Likud-Knessetlid Tzipi Hotovely. Zij zegt: Laten we de Westoever annexeren en de Palestijnen het staatsburgerschap geven.

Haar standpunt verdient respect in vergelijking met dat van Israeliërs die vinden dat Israël alleen de C-gebieden op de Westoever moet annexeren, die 62 procent ervan vormen. De Palestijnen resteert dan hun enclaves. Israël neemt in dat geval wel het land, niet de mensen die erop wonen.

En haar standpunt verdient zeker respect in vergelijking met het groepje rechtsextremisten, die vinden dat de Palestijnen het land uit moeten. Etnische zuivering zal door elk mens worden verworpen bij wie het waardesysteem intact is.

Problemen 

Er zijn echter problemen met het plan-Hotovely. Ten eerste: ook de Palestijnen zelf moeten Israëliër willen worden. Uit opiniepeilingen blijkt dat een deel van de Palestijnen voelt voor een eenstaatoplossing. Niet omdat ze zionist zijn, maar omdat ze vinden dat het land niet moet of kan worden opgesplitst. Ze vormen een minderheid.

Ten tweede: het opnemen van 2,5 miljoen Palestijnen zal een zware belasting vormen voor de Israëlische economie. Zij hebben ook recht op sociale verzekeringen en een ziektekostenverzekering. En dat terwijl Israël nu al moeite heeft deze voorzieningen op peil te houden. Bovendien zullen straks honderdduizenden de arbeidsmarkt op stromen.

Ten derde: Israël krijgt er een grote minderheid bij. Nu wonen er in Israël 6 miljoen Joden en 1,6 miljoen Arabieren. Tel daar de 2,5 miljoen Palestijnen op de Westoever bij op en de verhouding wordt 6 miljoen versus 4 miljoen.

Hotovely gaat ervan uit dat de Palestijnen in de Gazastrook zich niet bij Israël willen aansluiten. Ongetwijfeld wil Israël dat ook niet. Maar de Palestijnen op de Westoever en in de Gazastrook voelen zich sterk met elkaar verbonden. Als Gaza erbij komt, wordt de verhouding fiftyfifty. Weg Joodse staat.

Eigen cultuur 

Hotovely gaat er ook van uit dat de Palestijnen zich zullen aanpassen, zoals immigranten die naar Amerika gingen zich aanpasten aan de Amerikaanse cultuur. Maar Palestijnen zullen willen vasthouden aan hun eigen cultuur en hun interpretatie van de geschiedenis. En zij vinden dat hun in 1948 een groot onrecht is aangedaan dat gecorrigeerd moet worden. Ze zullen eisen dat "de wet op terugkeer" niet alleen voor Joden, maar ook voor Palestijnse vluchtelingen gaat gelden.

Over de veiligheid hebben we het nog niet gehad. Eén staat voor iedereen zal het plegen van aanslagen gemakkelijker maken. In Syrië en Irak zien we wat ervan kan komen als er elkaar hatende en elkaar wantrouwende groepen bij elkaar in hetzelfde land wonen.

Wie zich voor één staat inspant, kon zich onbedoeld best weleens inspannen voor zeer grote problemen voor Israël. Ik gun Israëliërs en Palestijnen een betere toekomst.

(Elke week vanuit Jeruzalem in RD.nl: Israel Ingezoomd – commentaar op gebeurtenissen in Israel, Palestina en het Midden-Oosten.)

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten