woensdag 25 januari 2012

SGP: Palestijnse ophitsing bestraffen

 

Naar aanleidng van de ronduit walgelijke uitspraken van de mufti van de Palestijnse Autoriteit heeft de SGP kamervragen gesteld, en vraagt zij onze regering van de PA te eisen onmiddellijk afstand te nemen van deze woorden. Doet zij dit niet, dan moet de subsidie aan de PA worden verminderd, aldus de SGP. Jammer dat de SGP, een partij die tegen gelijke rechten voor man en vrouw en hetero en homo is, zoiets oppakt en niet een progressieve partij. Progressieve partijen zouden dit soort jodenhaat ook verschrikkelijk moeten vinden en dit aan de kaak moeten stellen, maar je hoort hen helaas alleen maar wanneer een Joodse haatbaard tekeer gaat.

De SGP wijst erop dat de Palestijnen conform de Oslo-akkoorden ophitsing actief moeten bestrijden. In het door Hamas gecontroleerde Gaza zijn deze oproepen normaal, maar in het gebied dat gecontroleerd wordt door Fatah tot op heden niet. Van der Staaij vindt dat Nederland de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording moet roepen. Als die geen afstand neemt van deze woorden, moet de hulp aan de Palestijnse autoriteit worden beperkt. De SGP wil dat Nederland deze ophitsing ook op Europees niveau aan de orde stelt.

 

RP

----------

 

Palestijnse ophitsing bestraffen

http://www.sgp.nl/Home/homelijst_1_11014/Palestijnse%20ophitsing%20bestraffen.wli

De Palestijnse autoriteit moet onmiddellijk afstand nemen van de ophitsende woorden van moefti Muhammad Hussein. Zo niet, dan moet Nederland snijden in de subsidie aan de Palestijnse autoriteit. Dat stelt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij in schriftelijke vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Aanleiding voor de SGP-vragen is wat moefti Muhammad Hussein op de Palestijnse Staatstelevisie zei bij de 47e verjaardag van Fatah. De presentator noemde de Joden “afstammelingen van apen en varkens.” De moefti, de belangrijkste geestelijke op de Westbank, citeerde islamitische geschriften: “De dag des oordeels zal niet komen totdat jij de Joden bevecht. De Joden zullen schuilen achter rotsen en bomen. Maar zij zullen roepen: ‘Oh moslim, dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem.”http://likud.nl/2012/01/palestinian-authority-mufti-calls-for-genocide-of-jews/ 

De SGP wijst erop dat de Palestijnen conform de Oslo-akkoorden ophitsing actief moeten bestrijden. In het door Hamas gecontroleerde Gaza zijn deze oproepen normaal, maar in het gebied dat gecontroleerd wordt door Fatah tot op heden niet. Van der Staaij vindt dat Nederland de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording moet roepen. Als die geen afstand neemt van deze woorden, moet de hulp aan de Palestijnse autoriteit worden beperkt. De SGP wil dat Nederland deze ophitsing ook op Europees niveau aan de orde stelt.
Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse zaken over Palestijnse ophitsing ten aanzien van de Joden 

- Heeft u kennis genomen van de oproep van de Moefti Muhammad Hussein – prominent uitgezonden door de Palestijnse staatstelevisie op de Westbank – tot het bevechten en doden van Joden? Hoe beoordeelt u deze oproep, die werd gedaan op een plechtigheid ter gelegenheid van de 47e verjaardag van Fatah? 

- Hoe beoordeelt u het feit dat deze oproep werd gedaan in een context waarin ronduit gesproken werd over een bestaande oorlogssituatie tussen Palestijnen en Joden (‘de afstammelingen van apen en varkens’) en werd gestaafd met een letterlijk beroep op de islamitische leer?

- Is het bericht juist dat deze Moefti benoemd is door de Palestijnse autoriteit?

- Vormt deze oproep geen flagrante schending van de Oslo-akkoorden, waarin de Palestijnse leiding zich verplicht ophitsing tegen de Joden actief te bestrijden?

- Welke consequenties c.q. sancties verbindt u aan deze handelwijze van de Palestijnse autoriteit?

- Bent u bereid om de Palestijnse Autoriteit te vragen om klip en klaar afstand te nemen van de gewraakte uitspraken van de Moefti en zo mogelijk te bevorderen dat de Palestijnse autoriteit haar banden met de betreffende Moefti verbreekt?

- Bent u bereid – als de Palestijnse autoriteit niet onmiddellijk afstand neemt van deze ophitsing - de subsidie aan de Palestijnse autoriteit te beperken nu onvoldoende werk wordt gemaakt van het tegengaan van geweld en ophitsing (zoals onder meer is verzocht in de Kamermotie-Van der Staaij, 21501-02, nr. 1039)? Bent u tevens bereid dit ook op Europees niveau te bewerkstelligen?

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten